Zdá sa, že sa nachádzate v .

Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.

Autonómne nákladné vozidlá prichádzajú do predaja – Scania začína prijímať zákazky v ťažobnom segmente

30. mája 2024

Scania začína predávať autonómne banské nákladné vozidlá, čím vytvára priestor na väčšiu bezpečnosť, efektivitu a udržateľnosť v ťažobných prevádzkach.   

Praktické uplatňovanie autonómnej dopravy zaznamenalo veľký krok vpred, keď spoločnosť Scania začala prijímať objednávky na banské riešenia so samoriadiacimi vozidlami. Teraz je možné objednať 40-tonový autonómny ťažký sklápač Scania pre banský priemysel a čoskoro bude nasledovať 50-tonový model. 

 

Scania začne s predajom autonómnych banských riešení v Austrálii, kde sú prvé dodávky a začiatok prevádzky naplánované na rok 2026. Ďalším trhom v poradí bude pravdepodobne Latinská Amerika, región, kde má Scania v ťažobnom segmente významné zastúpenie. 

 

„Prechod od výskumu a vývoja k uvedeniu komerčného produktu na trh je pre nás aj pre celý odbor autonómnej ťažkej dopravy významným medzníkom. Ide o najvyspelejší produkt, aký spoločnosť Scania kedy uviedla na trh,“ hovorí Peter Hafmar, viceprezident a vedúci oddelenia autonómnych riešení spoločnosti Scania.  

 

Ľahší prechod k elektrifikácii a zaisteniu udržateľnosti v ťažobnej oblasti 

Bane a lomy sa už dlho považujú za jednu z najsľubnejších oblastí pre uplatnenie autonómnych vozidiel, ktoré tu môžu prispieť k väčšej bezpečnosti práce a efektívnosti prevádzky.  

 

Ťažobné riešenia Scania s menšími „civilnými“ nákladnými vozidlami majú celkovo oproti tradičným ťažkým nákladným vozidlám v odvetví tiež potenciálne výhody, a to nielen z hľadiska emisií, ale aj z hľadiska produktivity. Využívanie autonómnych banských nákladných vozidiel Scania môže viesť k redukcii celkovej stopy ťažby vrátane nárokov na energiu a infraštruktúru a vďaka tomu aj k zníženiu kapitálových a prevádzkových nákladov na jednotlivých pracoviskách. 

 

Autonómne nákladné vozidlá Scania sú interoperabilné s ostatnými systémami a vozidlami, preto ich možno ľahko začleniť do súčasného prevádzkového usporiadania v bani alebo lome.  

„Ďalšou výhodou nášho riešenia je, že pomáha ťažobným spoločnostiam v rýchlejšom prechode na prevádzku s nulovými emisiami. S autonómnymi nákladnými vozidlami Scania je elektrifikácia prevádzky jednoduchšia než s tradičnými ťažkými nákladnými vozidlami,“ hovorí Hafmar. 

 

Vyvinuté v úzkej spolupráci so zákazníkmi z ťažobného priemyslu

Za posledných desať rokov investovala spoločnosť Scania do vývoja samoriadiacich vozidiel značné prostriedky. Inovácie zahŕňajú nielen aplikácie na prepravu medzi dopravnými uzlami na diaľniciach, ale aj autonómne vozidlá do obmedzených priestorov, ako sú práve bane.  

 

Autonómny sklápač Scania bol vyvinutý v úzkej spolupráci medzi oddelením výskumu a vývoja spoločnosti Scania a zákazníkmi z ťažobného priemyslu a bol podrobený rozsiahlemu testovaniu v tých najnáročnejších reálnych podmienkach. 

 

„Je to pravdepodobne najambicióznejší výskumný a vývojový projekt, ktorý sme doteraz spoločne so zákazníkmi realizovali, a výsledok ma veľmi teší. Vďaka sérií dôkladných kontrol a početným testom na mieste sme dokázali vyvinúť optimálne riešenie autonómnej dopravy pre bane a lomy,“ uzatvára Peter Hafmar. 

Podrobnejšie informácie poskytne:

Jan Kuhn, PR & PA Manager Scania CER

Telefon: + 420 739 543 231

E-mail: jan.kuhn@scania.com