Zdá sa, že sa nachádzate v .

Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.

Scania a sennder založili spoločný podnik JUNA. Jeho flexibilný obchodný model podporí rozvoj nákladnej elektromobility

13. Novembra 2023

  • Spojením pokročilej technológie spoločnosti sennder a ponuky prémiových elektrických nákladných vozidiel Scania prináša JUNA priekopnícky model „pay-per-use“ (tzv. platby za použitie), ktorý dopravným spoločnostiam otvára cestu k elektrickým nákladným automobilom a vďaka prednostnému prístupu k digitálnej platforme sennder tiež ku garantovanému objemu prepravy.
  • Flexibilné poňatie služby uľahčuje dopravcom prechod k elektrickým nákladným vozidlám, eliminuje počiatočné náklady a potenciálne obavy o zostatkovú hodnotu vozidiel.
  • JUNA spustila prevádzku dohromady s prvým priekopníckym zákazníkom a stane sa hybnou silou elektrifikácie nákladnej dopravy. Odpovie na rastúci dopyt po nízkoemisnej preprave.

Spoločnosti Scania CV AB a sennder Technologies GmbH oznámili založenie spoločného podniku JUNA, ktorý z nich urobí lídrov v oblasti elektrickej nákladnej dopravy a logistiky v celej Európe. Cieľom spoločnosti je umožniť širšie nasadenie elektrických nákladných vozidiel a uľahčiť prechod k udržateľným logistickým reťazcom v súlade so spoločným vyhlásením ACEA/PIC, že do roku 2040 sa musia všetky novo predané úžitkové vozidlá zaobísť bez fosílnych palív.

 

JUNA je novo založenou spoločnosťou so sídlom v Berlíne, ktorá prináša inovatívny model platenia za použitia elektrických nákladných automobilov. JUNA tým fakticky otvorí cestu k masívnemu rozšíreniu nákladných elektromobilov, ktoré sú 2x až 3x drahšie ako ich dieselové varianty. Vďaka digitálnej platforme sennder JUNA neodstraňuje len prekážku vysokých vstupných nákladov, ale aj ďalšie: nejasnou zostatkovou hodnotou a obavy z rýchleho technologického pokroku. Vďaka zaručeným príjmom poskytuje prepravným spoločnostiam obchodnú predvídateľnosť.

 

Inovatívny model JUNA ponúka kompletný balíček, ktorý zahŕňa prémiové elektromobily, opravy, údržbu, poistenie a digitálne aj analytické služby. JUNA prostredníctvom analýzy dát navyše optimalizuje stratégie elektrifikácie zákazníkovej flotily a simuluje vhodné trasy. Odstránenie rizík spojených s elektrifikáciou znamená, že JUNA bude hrať prelomovú úlohu v dekarbonizácii nákladnej prepravy.

 

Prvý zákazník už elektrický nákladný automobil dodaný spoločnosťou JUNA používa. Je nabíjaný energiou z obnoviteľných zdrojov a zvláda až 10 jázd týždenne rovnako ako jeho dieselový predchodca. Kamión pracuje pre významného prepravcu rýchloobrátkového tovaru v oblasti Stuttgartu. Pilotný projekt, ktorý má potenciál dosiahnuť zníženie emisií CO2 o 93 ton ročne len pri prvom nákladnom vozidle, bude v roku 2024 rozšírený na diaľkové trasy. Projekt sa opiera o existujúcu verejnú nabíjaciu infraštruktúru a náklady na kilometer sú porovnateľné s naftovým vozidlom.

 

David Nothacker, generálny riaditeľ spoločnosti sennder, hovorí: „Založenie JUNY je kľúčový okamih pre náš priemysel a sme radi, že môžeme spoločne so Scaniou vytvoriť firmu, ktorá podporí rozšírenie nákladných vozidiel na čisto elektrický pohon. Elektrické nákladné autá stoja 2x až 3x viac ako dieselové a 70% všetkých nákladných automobilov v Európe vlastní malí dopravcovia s menej ako 10 vozidlami. Vďaka spoločnosti JUNA účinne odstránime prekážky, ktoré bránia zavedeniu e-nákladných automobilov."

 

Gustaf Sundell, výkonný viceprezident a vedúci oddelenia Ventures and New Business spoločnosti Scania, hovorí: "JUNA je výsledkom spolupráce dvoch spoločností, ktoré sa dopĺňajú odbornými znalosťami v oblasti elektrických vozidiel a digitálnej logistiky. Vďaka tomu urýchlime prechod na elektrifikovanú nákladnú dopravu."

 

Obe spoločnosti podpísali zmluvu dohodu o vytvorení spoločného podniku v máji tohto roku a získali všetky potrebné oprávnenia od relevantných úradov zaoberajúcich sa ochranou hospodárskej súťaže.

 

O spoločnosti JUNA

JUNA bola založená spoločnosťou Scania CV AB a sennder Technologies GmbH a zameriava sa na vývoj inovatívnych riešení elektrickej cestnej logistiky v Európe. JUNA bola založená v roku 2023 v Berlíne a zavádza riešenie pre elektrické nákladné vozidlá prostredníctvom jedinečného modelu "pay-per-use", ktorý dopravným spoločnostiam poskytuje prístup k elektrickým nákladným automobilom, ekonomickú predvídateľnosť a vďaka prednostnému prístupu k digitálnej platforme sennder aj garantovaný objem prepravy. JUNA tak odstraňuje hlavné prekážky, ktoré dopravným spoločnostiam bránia v obstarávaní elektrických nákladných vozidiel.

 

JUNA tak kombinuje skúsenosti oboch popredných spoločností v odbore: z tímu sennder riadi spoločnosť JUNA Matteo Oberto ako generálny riaditeľ a Thomas Ertel ako technický riaditeľ a z tímu Scania Johan Kjellner ako prevádzkový riaditeľ a André Söderstjerna ako finančný riaditeľ.

 

Ďalšie informácie nájdete na adrese: https://juna.com/

Podrobnejšie informácie poskytne:

Martin Přibyl, PR & Communication Coordinator CZ/SK

Telefón: + 420 739 543 056,

E-mail: martin.pribyl@scania.com