Du verkar befinna dig i .

Gå till din Scania marknadsplats för mer information.

Allt du behöver veta om elektrifiering, direkt i din inkorg.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Till anmälan

Hur kommer EU:s nya förordning om allmän fordonssäkerhet i lastbilar och bussar (GSR) att påverka dina fordon och din verksamhet?

Här är din guide till allt du behöver veta om kraven i den nya GSR-lagstiftningen och varför Scania redan har ett smart och säkert engagemang i fordon, förare och kundsäkerhet.

Från och med juli 2024 måste alla fordon som registreras i EU uppfylla den nya EU-förordningen om allmän fordonssäkerhet (GSR, General Safety Regulation).

 

GSR utgör en del av EU:s nollvisionsinitiativ som syftar till att uppnå noll dödsfall och allvarliga skador på Europas vägar 2050. Direktivet fastställer även det rättsliga ramverket för godkännande av automatiserade, helt förarlösa fordon i EU-zonen, och harmoniserar med direktiven från FN:s ekonomiska kommission för Europa.

 

Enligt den nya förordningen, som trädde i kraft i juli 2022, måste samtliga lastbilar och bussar som registreras i Europa av fordonstillverkare från och med juli 2024 vara utrustad med åtta specifika automatiska säkerhetsfunktioner för förarassistans.

 

Alla nya lastbilar och bussar från Scania som säljs från och med detta datum kommer att uppfylla samtliga krav i förordningen. De flesta av de säkerhetstekniker för assistans som blir obligatoriska finns redan tillgängliga i våra fordon idag. EU-lagstiftningen lägger även grunden för ytterligare tre obligatoriska säkerhetsfunktioner som måste installeras 2026 och 2029.

 

En lista över de första åtta funktionerna och information om Scanias mångåriga arbete med smart och säker teknik finns längre fram i den här artikeln. 

Varför behövs GSR?

GSR är EU:s svar på såväl säkerhetsfrågorna som de framväxande digitala teknikerna för manuella och autonoma fordon.

 

Säkerhetsfrågorna är av största vikt eftersom det under 2021 inträffade närmare 20 000 trafikolyckor med dödlig utgång i EU-zonen. Tunga fordon var inblandade i cirka 14 procent av dessa olyckor, vilket är en överrepresentation i förhållande till fordonstypens andel av den totala vägtrafiken.

 

Mänskliga misstag orsakade upp till 90 procent av alla olyckor. De vanligaste typerna av olyckor är: 

  • Påkörning bakifrån mellan personbilar och nyttofordon.
  • Kollisioner mellan en lastbil som gör en högersväng och en cyklist som färdas bredvid lastbilen, men har för avsikt att cykla rakt framåt.
  • Kollisioner med fotgängare, eller med fotgängare som korsar körbanan framför fordonet.

 

Dessa faktorer, i kombination med komplexiteten i dagens trafik, innebär att förarna behöver automatiserad teknisk hjälp för att hålla dem själva, andra trafikanter och fotgängare säkra.

 

Förutom de viktigaste, mänskliga aspekterna, kan en olycka även medföra ett betydande ekonomiskt avbräck för ett transportföretags totala driftekonomi. Om ett fordon behöver tas ur drift för reparationer som kan ta flera dagar eller veckor medför detta en kostsam stilleståndsperiod. Företaget kan dessutom behöva betala försäkringskostnader för efterföljande skadeanspråksanstånd i samband med olyckan.

 

Scania har, liksom ett flertal tillverkare av lastbilar och bussar, utnyttjat de möjligheter digitaliseringen erbjuder för att lägga till avancerade förarassistanssystem (ADAS). Dessa system hjälper förarna under körningen på de allt mer trafikerade stadsgatorna och motorvägarna över hela världen. Samma tekniker är även centrala i autonoma fordon. GSR är tänkt att reglera dessa system och säkerställa att ett antal standardiserade säkerhetsfunktioner finns tillgängliga i fordonen.

De åtta obligatoriska säkerhetsfunktionerna

1. Nödstoppssignal: ett blinkljus som varnar bakomliggande trafikanter om fordonet plötsligt sänker farten eller gör en kraftig inbromsning.

 

2. System för däcktrycksövervakning: ett system som ständigt övervakar trycket i alla däck när fordonet används och varnar föraren när lufttrycket i ett däck är för lågt eller högt.

 

3. Döda vinkeln-varningssystem: ett system som varnar föraren för kollisionsrisker med fotgängare och/eller cyklar bredvid fordonet. Den här funktionen är aktiv i låga hastigheter.

 

4. System för backningsövervakning: kamera- och/eller sensorteknik som visar och gör det möjligt för föraren att upptäcka föremål eller personer bakom fordonet i samband med backning.

 

5. System för detektion av fotgängare och cyklister vid start: varnar föraren för risken att kollidera med fotgängare och cyklister som befinner sig i närheten av fordonets främre döda vinkel.

 

6. Möjlighet att installera alkolås: ett standardiserat gränssnitt som möjliggör installation av alkolåsenheter från eftermarknadstillverkare, i avsikt att hindra förare som överskrider gränsen för rattonykterhet att köra sitt fordon.

 

7. Varning vid förartrötthet eller distraktion: varnar om systemet identifierar att föraren inte är tillräckligt pigg och håller på att bli trött.

 

8. Intelligent hastighetsstöd: utnyttjar kameror och kartdatabaser med GPS-stöd för att varna föraren om hastighetsgränsen överskrids.

 

Smartare och säkrare Scania

De flesta av de åtta obligatoriska säkerhetsfunktionerna finns redan tillgängliga hos Scania. De utgör en del av vårt syfte att driva övergången mot ett hållbart transportsystem, där smarta och säkra transporter utgör en grundpelare. Tre medlemmar i produktledningsgruppen som arbetar med det här projektet utvecklar sin syn på arbetet:

 

– Det nya digitala ekosystemet har förbättrat tre av de funktioner som vi redan erbjuder, säger produktchef Cristina Banzi. Hon tillägger att arbetet med att de återstående tre funktionerna ska vara färdigt när GSR börjar gälla.

 

Det måste de helt enkelt vara. Som produktchefen Kushink Bazaz påpekar: – Vi måste självklart uppfylla hela kravlistan, men vi nöjer oss inte med det. Vi arbetar dessutom med andra tekniker som kan ge oss konkurrensfördelar. Även om dessa tekniker ännu inte krävs enligt lag så får vi möjlighet att erbjuda våra kunder dem.

 

Ytterligare två aspekter av Scanias arbete med säkerhetsfunktioner berörs av GSR. Den första aspekten är cybersäkerhet. En fristående EU-lagstiftning kräver att all elektronisk arkitektur i våra fordon måste vara skyddad från cyberattacker och datavirus, under såväl körning som i samband med mjukvaruuppdateringar.

 

Scania har redan implementerat en stark infrastruktur för cybersäkerhet i företagets processer och produkter. Scania stärker även det här arbetet genom utbildningar som höjer samtliga medarbetares medvetenhet om cybersäkerhet. Det underlättar i sin tur det fortsatta arbetet med att öka säkerheten hos företagets produkter och tjänster.

Den andra aspekten är de olika assistansfunktionernas faktiska tillgänglighet. Smart Dash-tekniken som presenteras inom kort gör det möjligt för Scania att skapa en digital instrumentpanel för sina fordon. Den underlättar förarnas arbete med navigering i och hantering av fordonens olika säkerhetsfunktioner och andra elektroniska funktioner på ett säkert sätt.

 

Den här tekniken utgör en del av Scanias ständigt ökande fokus på säkrare och smartare lösningar.

 

– Smart Dash är uppbyggd kring vår nya modulbaserade elektronikarkitektur som lyfter cybersäkerheten till en ännu högre nivå och efterlever reglerna i GSR, säger Eduardo Landeo, en annan av de produktchefer som arbetar med projektet.

 

– Det främsta argumentet för att installera den här digitala tekniken är dock att den hjälper oss att nå målet att vara ledande inom säkra transporter.

 

– När vi studerar vägtrafikstatistiken inser vi att transportbranschen har utgjort en del av problemet, men vi har även arbetat hårt för att bli en del av lösningen. Vårt mål är att nervsystemet – fordonets intelligens – ska vara smart och säkert i trafiken. 

Utforska Scanias resa mot ännu smartare och säkrare fordon

Läs mer om både kommande och befintliga funktioner.