Se pare că te aflii în .
Accesați site-ul dvs. de pe piața Scania pentru mai multe informații.
Scania Romania România

selectați regiunea de vânzări

Select production unit visit our global site

zona de vânzări
Production units

Informaţii privind procesarea şi protecţia datelor personale ale candidaţilor la ocuparea unui loc de muncă

Protecția datelor
Intrebari frecvente
Ce date personale procesam?

Atunci când aplicaţi pentru o poziţie vacantă în Scania, procesăm datele dvs. personale pentru a lua decizii în procesul de selecţie care sunt în concordanţă cu obiectivele de selecţie. Noi prelucrăm datele cu caracter personal, în principal, indicate în CV-ul depus, precum şi informaţiile obţinute în procesul de selecţie prin interviuri, informaţii suplimentare pe care le oferă e-mailurile schimbate, pentru verificare a cunoştinţelor pentru a sprijini performanţa în interviu. Mai mult decât atât, în cazul în care caracteristicile poziţiei solicitate o cer, se poate face raportul şi / sau analiza profilului profesional psihotehnic pentru a descoperi punctele forte în mediul de lucru şi relaţia dintre ele şi caracteristicile postului vacant. Acest instrument este un act voluntar şi, în niciun caz, lipsa de realizare a acestuia sau rezultatele obţinute nu vor fi motivul determinant pentru alegerea altui candidat. Temeiul juridic este consimţământul expres în mod voluntar şi informat cu privire la obiectivul specific al studiului, inclusiv cât de mult va intra în spaţiul dvs. personal, cine va efectua sondajul şi cine va avea acces la rezultatele dvs. Aveţi opţiunea de a vă retrage consimţământul în orice moment sau de a nu vă da consimţământul pentru aplicarea acestui instrument.

În procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, Scania va lua toate măsurile necesare pentru a asigura securitatea prelucrării acestora, prevăzute în GDPR şi în legislaţia ţării, inclusiv prin măsuri tehnice şi organizatorice, prin prelucrarea informaţiilor la care are acces, cu respectarea tuturor cerinţelor din reglementarea europeană şi legislaţia în vigoare.
 

De ce procesăm datele dvs. personale?

În procesul de selecţie, procesăm datele dvs. personale pentru a:

• vă înregistra cererea;
• efectua selecţia conform documentelor candidaţilor la interviu;
• vă putea contacta când sunteţi aprobat conform documentelor (CV şi informaţiile de referinţă furnizate de dvs., cum ar fi experienţa profesională, educaţia, certificatele);
• planifica şi efectua un interviu cu dvs., care poate include o conversaţie (conversaţii) şi verificarea practică a cunoştinţelor;
• vă evalua profilul şi candidatura pentru funcţia pentru care candidaţi.
În procesul de selecţie este posibil să vă oferim o altă poziţie liberă;
• alege şi desemna un angajat;
• în cazul selecţiei unui alt candidat şi cu consimţământul dvs., exprimat în mod voluntar în orice moment în timpul procesului de selecţie, Scania vă poate include în baza de date pentru viitoarele posturi vacante pentru perioada specificată în contract;
• dacă nu furnizaţi consimţământul dvs. de a fi inclus într-o bază de date pentru selectarea candidaturilor pentru funcţii viitoare, Scania va şterge detaliile cererii dumneavoastră după numirea unui angajat al postului pentru care au fost procesate.

Cui i se furnizează informaţiile dvs.?

Datele dvs. pot fi furnizate unei alte companii din Grupul Scania atunci când contul dvs. răspunde la locurile de muncă vacante în cadrul acestora, sub rezerva consimţământului dvs. prealabil.

Cât timp vom stoca datele dvs.?

Datele personale sunt stocate în format electronic şi/sau pe suport de hârtie, luând în considerare perioadele de prescripţie legale care decurg din aplicarea legislaţiei română şi a politicilor companiei. În fiecare caz specific, în funcţie de tipul de date şi de scopul prelucrării, Scania este ghidată de principiile de protecţie a datelor cu caracter personal stabilite în GDPR şi în legislaţia română aplicabilă.

După finalizarea procesului de selecţie, datele dvs. vor fi şterse sau vor fi păstrate pentru perioada în care consimţământul dvs. a fost dat luându-se în considerare în vacanţele şi procesele de selecţie viitoare. Ştergerea (eliminarea) datelor se face în mod legal şi la termenele limită de prescripţie aplicabile în fiecare caz în parte.

Care sunt drepturile tale?

Scania vă informează că aveţi dreptul de a accesa datele dvs. personale şi dreptul de a primi informaţii despre prelucrarea datelor cu caracter personal, despre cum şi în ce scop sunt prelucrate. Este dreptul dvs. să solicitaţi corectarea datelor inexacte fără întârzieri nejustificate sau, dacă este cazul, să solicitaţi ştergerea atunci când, din alte motive, datele nu mai sunt necesare în scopurile pentru care a fost colectată de Scania.

În anumite circumstanţe, puteţi solicita să limitaţi procesarea sau portabilitatea persoanei vizate la legea aplicabilă. Puteţi retrage consimţământul de procesare a datelor pe care îl furnizaţi în orice moment cu notificarea Scania. Retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea procesării datelor pe baza consimţământului făcut până la retragerea acestuia.

Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale de la Scania. Dacă obiecţia este rezonabilă, Scania va întrerupe prelucrarea datelor dvs. personale. Opoziţia nu va fi considerată justificată dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate pe baza legală care are prioritate faţă de interesele, drepturile şi libertăţile persoanei vizate şi dacă acestea sunt procesate pentru stabilirea, exercitarea sau protecţia revendicărilor legale ale Scania sau a celor conexe cu Scania.
Pentru exercitarea oricăruia dintre aceste drepturi, o notificare scrisă trebuie transmisă cu headerul Cu privire la „Protecţia datelor personale”, printr-o cerere motivată, la următoarea adresă:

Adresa de notificare: Șoseaua București nr. 5, comuna Ciorogârla, județ Ilfov sau prin e-mail: ro.privacy@scania.com

Vă informăm că aveţi dreptul de a înainta obiecţii Comisiei de confidenţialitate dacă credeţi că drepturile dvs. în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal sau protecţia acestora sunt încălcate de Scania.
Adresa:
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania
Aceste informaţii privind prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi modificate, completate şi actualizate de către Scania.

Politica de protecţie a datelor de la Scania este publicată pe site-ul oficial al companiei Scania Romania
https://www.scania.com/ro/ro/home/misc/PrivacyStatement.html
 


 

Ce fel de date personale procesăm şi de unde le luăm?

Datele prelucrate într-un proces de selecţie pot fi în general clasificate în următoarele domenii:

• Detaliile personale enumerate în cererea dvs.;
o identificarea (numele, prenumele, data naşterii)
o detalii de contact (adresa de domiciliu, numărul de telefon, e-mailul)
o informaţii privind educaţia, competenţele, experienţa profesională (calificările dobândite, participarea la formare şi cursuri, angajatori anteriori, posturi şi fişele de post)
o alte informaţii pe care le specificaţi în aplicaţia dvs. (sau incluse în CV-ul propriu-zis).
• informaţii de le interviu;
• rezultatele testelor, verificarea cunoştinţelor şi / sau analiza profilului profesional, dacă este cazul, ţinând seama de natura poziţiei ce urmează a fi selectată şi în cazul în care consimţământul este solicitat în mod expres;
• recomandările unui angajator anterior sau ale unei terţe părţi, furnizate de dvs. sau cu acordul dvs.;
• candidatura dvs. prelucrată de către Agenţia de selecţie, dacă procedura este cu intermediere;
• informaţiile necesare pentru a intra în relaţii contractuale în cazul în care retragerea cererii are loc într-o etapă incipientă.