Se pare că te aflii în .

Accesați site-ul dvs. de pe piața Scania pentru mai multe informații.

WHISTLEBLOWING (Sistem de denunțare Scania)

Integritatea și respectarea legilor și reglementărilor, precum și a principiilor stabilite în Codul de conduită Scania, Codul de conduită al furnizorilor Scania, Codul de practică Scania și Codul de conduită al distribuitorilor independenți Scania sunt priorități de top și pietre de temelie ale culturii noastre corporative. 

Pentru a respecta aceste valori și pentru a evita sau a minimiza riscurile potențiale datorate încălcărilor reglementărilor, este esențial ca eventualele încălcări ale reglementărilor de către angajați sau parteneri externi să fie identificate din timp, clarificate și stopate și ca măsuri disciplinare să fie aplicate acolo unde este necesar.

 

Pentru a încuraja o vorbirii și pentru a detecta eventualele abateri, TRATON GROUP operează un sistem global independent, imparțial și confidențial de denunțare a neregulilor gestionat în colaborare între Biroul Scania de investigații corporative și Biroul de investigații TRATON.  Pe lângă Biroul Scania de investigații corporative, care este primul punct de contact pentru denunțători în cadrul Scania, Biroul de investigații TRATON poate fi considerat, de asemenea, punctul central de contact pentru toate mărcile din cadrul TRATON Group.

 

Sistemul Scania de denunțare a neregulilor și procedurile de desfășurare a investigațiilor interne sunt reglementate de Politica Scania Group 20. Sistemul nostru de denunțare a neregulilor se bazează pe principii fundamentale, cum ar fi protecția denunțătorilor și a persoanelor care sprijină ancheta. Respectăm dreptul denunțătorilor la confidențialitate, și susținem prezumția de nevinovăție și corectitudinea investigațiilor pentru orice persoană vizată. Informațiile primite prin intermediul sistemului de denunțare a neregulilor vor fi analizate în mod corect, prompt și sensibil și vor fi tratate cu cel mai înalt nivel de confidențialitate.  Nu se iau măsuri pentru a identifica denunțătorii anonimi. Avem o toleranță zero față de răzbunarea împotriva celor care denunță neregulile. Cu toate acestea, orice raportare cu rea-credință va fi tratată ca o încălcare gravă a reglementărilor.

 

Funcțiile Scania dedicate din cadrul departamentelor Guvernanță, Risc și conformitate, Securitate, Audit, Juridic precum și Oameni și cultură sprijină investigațiile. O investigație este inițiată numai după o examinare atentă a faptelor și o suspiciune rezonabilă de încălcare a reglementărilor. Departamentele Scania implicate în denunțări și investigații interne colaborează îndeaproape cu colegii de la Biroul de investigații TRATON, în special în ceea ce privește potențialele încălcări grave ale reglementărilor.

 

 

Canalele noastre de denunțare

Sistemul nostru de denunțare a neregulilor pune la dispoziție următoarele canale de raportare a potențialelor încălcări comise de angajați sau de parteneri externi, pentru a permite o investigare rapidă și o reacție adecvată din partea companiei noastre. Cu toate acestea, acest lucru nu limitează drepturile protejate prin lege de a contacta autoritățile relevante. 

 

În orice moment și în toate limbile, denunțătorii interni și externi pot raporta potențialele încălcări ale reglementărilor sau riscurile legate de drepturile omului sau de obligațiile de mediu direct și confidențial colegilor de la Biroul Scania de investigații corporative sau Biroul de investigații TRATON:

 

Scania CV AB

Centru Birou Scania de investigații corporative

Vagnmakarvägen 1

151 32 Södertälje, Suedia

E-mail: whistleblower@scania.com

 

 

TRATON SE

Biroul de investigații

Dachauer Strasse 641

80995 München, Germania

E-mail: investigation-office@traton.com

 

 

Echipele relevante sunt disponibile pentru a vă vorbi în persoană, la telefon sau prin e-mail.

 

 

 

Denunțătorii au întotdeauna posibilitatea de a-și adresa îngrijorările următoarelor funcții interne:

  • Manager direct
  • Funcția Oameni și cultură/Resurse umane (locală sau centrală)
  • Audit intern grup
  • Securitate corporativă
  • Conformitate grup
  • Persoană de contact desemnată local sau regional pentru majoritatea entităților noastre juridice cu sediul în UE. 

 

Funcția de primire va transmite apoi informațiile către funcțiile dedicate de denunțare a neregulilor, așa cum se prevede în procedurile noastre interne.

 

 

 

Denunțătorii din întreaga lume pot utiliza instrumentul TRATON Speak up!, disponibil non-stop în mai multe limbi, pentru a raporta sugestii privind potențiale încălcări în ceea ce privește infracțiunile funcționarilor, cum ar fi corupția sau legislația antitrust, probleme legate de protecția datelor, precum și riscuri și încălcări privind drepturile omului și obligațiile de mediu sau alte reglementări interne și statutare.

 

Denunțătorii se pot înregistra pe Speak up! cu numele lor sau pot rămâne anonimi. Toate sugestiile sunt tratate ca fiind confidențiale. Chiar dacă limba lor preferată nu este oferită în canalul de raportare, denunțătorii pot folosi orice limbă pentru a-și prezenta raportul. Portalul nostru de denunțare a neregulilor este operat de o terță parte, care găzduiește portalul pe servere externe, certificate (situate în Germania), permițând denunțătorilor să ne adreseze sugestii în mod anonim, fără a putea fi urmăriți.

 

Speak up! este accesibil de pe orice calculator cu acces la internet. Clic aici.

 

 

 

Încălcările reglementărilor pot fi, de asemenea, raportate prin intermediul liniei telefonice de denunțare a neregulilor, disponibilă non-stop, pusă la dispoziție de Volkswagen AG. Linia telefonică este disponibilă non-stop și acceptă sugestii de la toate mărcile Grupului Volkswagen - dacă se dorește, și în mod anonim. Toate indiciile referitoare la compania noastră, primite prin intermediul liniei telefonice, sunt transmise direct Biroului de investigații TRATON.


Acesta este modul în care puteți contacta linia telefonică pentru denunțători:

 

+ 800 444 46300  număr internațional gratuit. În funcție de țara din care sunați, este posibil ca numărul internațional gratuit să nu fie disponibil, deoarece unii furnizori de rețele telefonice nu acceptă acest serviciu. În acest caz, vă rugăm să folosiți numărul taxabil oferit sau numărul specific țării dumneavoastră. 

 

+ 49 5361 946300  număr taxabil, în cazul în care furnizorul dumneavoastră local de telefonie nu acceptă serviciul gratuit. 

 

 

 

Țară

 

Număr gratuit

 

Număr de telefon local

 

Brazilia 0800-5912743 021-23911381
Mexic 001-800-4610242 0155-71000355
Republica Slovacă 0800-002576 02-33325602
SUA 833-6571574 908-2198092
Africa de Sud 0800-994983 021-1003533
Malaysia 1-800-819523 0154-6000099
Argentina 0800-6662992 011-52528632
Germania 80 044 446 300 05361-946300

 

 

 

 

Volkswagen AG a autorizat doi avocați externi (mediatori) care pot acorda asistență sau se pot asigura că sugestiile sunt transmise Biroului de investigații TRATON - la cerere și în mod anonim.

 

Informații despre mediatorii Volkswagen AG sunt disponibile aici.

 

 


Încurajăm raportarea abaterilor prin intermediul canalelor interne de raportare descrise mai sus. Cu toate acestea, având în vedere Directiva UE privind denunțarea neregulilor, statele membre ale UE au definit (sau vor defini în curând) autoritățile desemnate care acceptă și rapoartele privind conduita necorespunzătoare drept canale de raportare externe. Verificați următoarele țări din care raportați folosind următorul link.  

 

 

Cum prelucrăm raportul dumneavoastră?

În cadrul companiei noastre, angajații, clienții și alte terțe părți pot raporta sugestii privind posibile încălcări ale reglementărilor prin diverse canale, în orice moment și în orice limbă. Sesizările sunt apoi primite de Biroul de investigații corporative Scania sau de Biroul de investigații TRATON, care se asigură că sunt efectuate investigații amănunțite și adecvate, în mod confidențial și în timp util.

 

Colegii calificați și experimentați din cadrul Biroului de investigații corporative Scania sau al Biroului de investigații TRATON examinează cu atenție fiecare raport privind o potențială conduită necorespunzătoare și urmează în mod sistematic procesul în conformitate cu politica de grup aplicabilă. În primul rând, denunțătorii vor primi o confirmare de primire din partea Biroului de investigații corporative Scania sau a Biroului de investigații TRATON, care va evalua apoi raportul dumneavoastră în ceea ce privește potențialele riscuri juridice. Aceasta include clarificarea întrebărilor referitoare la problema semnalată și colectarea informațiilor disponibile, în special de la denunțători. În cazul în care această evaluare inițială arată că există motive de suspiciune privind o încălcare gravă, va fi demarată o investigație de către o unitate de investigație dedicată din cadrul Scania. Ulterior, rezultatele investigației vor fi evaluate din punct de vedere juridic de către Biroul de Investigații TRATON și se vor recomanda măsuri adecvate. În cazul în care indiciul prezintă o încălcare mai puțin gravă a reglementărilor, cazul poate fi transmis unui organism adecvat din cadrul Scania pentru investigare și evaluare, dar cu posibilitatea de a primi îndrumări din partea Biroului de investigații corporative Scania. Denunțătorii sau angajații implicați pot contacta oricând Biroul de investigații corporative Scania sau Biroul de investigații TRATON cu privire la statutul și rezultatul procedurii. Rezultatul va fi, de asemenea, împărtășit în măsura în care este posibil din punct de vedere legal, având în vedere principiul necesității de a cunoaște. Cu toate acestea, timpul de procesare variază în funcție de subiectul procedurii. 

 

Potențialele încălcări ale Codului de conduită al furnizorilor Scania și ale Codului de conduită al distribuitorilor independenți Scania de către furnizori și alte părți terțe, inclusiv riscurile și încălcările privind drepturile omului și obligațiile de mediu, pot fi, de asemenea, raportate Biroului de investigații corporative Scania sau Biroului de investigații TRATON. Biroul de investigații corporative Scania sau Biroul de investigații TRATON va informa departamentele responsabile, care vor procesa problema raportată în mod adecvat. Aceasta include, în special, luarea măsurilor necesare pentru a minimiza sau a pune capăt încălcărilor și/sau riscurilor.

 

 

Găsiți mai multe informații despre Regulile procedurii de reclamații TRATON GROUP aici. În plus, Scania a publicat Politica privind drepturile omului, care descrie așteptările organizației și ale furnizorilor în ceea ce privește protecția și respectarea drepturilor omului.

 

 

Protecția datelor pentru denunțători

Scania colectează și prelucrează datele cu caracter personal pe care le furnizați în scopul evaluării și prelucrării sesizării dumneavoastră. Informații suplimentare privind protecția datelor și drepturile de care beneficiați pot fi găsite aici

Aveți vreo nelămurire sau vreun feedback cu privire la produsele sau serviciile noastre?

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la produsele noastre sau la vehiculul dumneavoastră, feedback sau reclamații cu privire la serviciile furnizate de noi sau de partenerii noștri de afaceri (cum ar fi dealeri auto sau ateliere), vă rugăm să contactați centrele noastre de asistență pentru clienți. 

Aveți alte întrebări?

Vă rugăm să contactați în orice moment Biroul de investigații corporative Scania în cazul în care aveți întrebări sau sugestii de îmbunătățire privind sistemul de denunțare a neregulilor. Ne puteți contacta la whistleblower@scania.com