Se pare că te aflii în .

Accesați site-ul dvs. de pe piața Scania pentru mai multe informații.

Transportul și Agenda 2030

Lumea a unit aproximativ 17 obiective de dezvoltare sustenabilă, pentru toți oamenii și toate sectoarele societății. Contribuția companiei Scania la realizarea acestor obiective este de a le transforma în soluții de afaceri sustenabile. 

La Scania, percepem Agenda ONU pentru 2030 drept un plan comun, care necesită colaborare între guverne, companii și întreaga societate civilă. Considerăm că cele 17 obiective au potențialul de a face schimbări atât la nivelul societății, cât și la nivelul companiilor. 

Un sistem de transport eficient este fundamental pentru o economie competitivă și stabilă. Fluxul eficient de bunuri și oameni reprezintă un factor esențial al rezultatelor dezvoltării, contribuind la siguranța alimentară, educație, reducerea nivelului de sărăcie, dezvoltarea în toate domeniile și multe altele. În același timp, transportul în forma sa actuală este asociat cu influențe negative, cum ar fi emisiile de CO2, poluarea aerului, congestionarea traficului și accidentele rutiere. Soluțiile eficiente și ecologice de transport nu sunt accesibile tuturor. În următorii ani, avem ocazia să dezvoltăm un sistem de transport sustenabil care să răspundă nevoilor societăților, orașelor și comunităților de a transporta oameni și bunuri. Un sistem de transport care va conecta oamenii, va construi piețe și va face dezvoltarea economică și socială să fie accesibilă tuturor. Sistemele de transport ar trebui dezvoltate pentru a crește impactul asupra calității vieții oamenilor prin oferirea de siguranță și accesibilitate, dar și prin reducerea impactului negativ asupra oamenilor și a mijloacelor de trai ale acestora. Trebuie să luăm în considerare impactul soluțiilor de transport asupra obiectivelor dezvoltării sustenabile din perspectiva unui ciclu de viață – de la extracția materiilor prime până la sfârșitul duratei lor de viață.

Combaterea schimbărilor climatice și a efectelor asociate acestora este în prezent principala prioritate pentru sectorul transporturilor. Strategia companiei Scania este de a face tranziția către un sistem de transport sustenabil. În 2018, Scania a inițiat studiul Pathways pentru a vedea cum ar putea arăta un viitor sistem de transport comercial fără combustibili fosili și cum va putea fi realizat până în 2050. Suntem o parte a problemei, dar împreună suntem, de asemenea, și o parte a soluției.

ODS 1 – Fără sărăcie

Sistemele de transport fiabile și eficiente reprezintă o condiție prealabilă pentru dezvoltarea la nivel global și reducerea nivelului de sărăcie.

ODS 2 – Fără foamete

Lanțurile logistice eficiente din agricultură asigură accesul la alimente accesibile.

ODS 3 – Sănătate și bunăstare

Industria transporturilor are o contribuție importantă la poluarea aerului din orașele noastre, provocând decese și boli premature. Peste un milion de persoane mor anual în urma accidentelor rutiere.

ODS 4 – Educație de calitate

Un sistem de transport local funcțional și accesibil oferă acces la posibilități educaționale și promovează oportunități egale de învățare.

ODS 5 – Egalitate de gen

Opțiunile de transport sigure și accesibile sunt esențiale pentru creșterea participării, educației, productivității și sănătății femeilor. De asemenea, transportul poate crește și ocuparea forței de muncă în rândul femeilor. 

ODS 6 – Acces la apă curată și canalizare

Un sistem de transport eficient și ecologic asigură accesul la apă și canalizare. Pe de altă parte, emisiile din industria transporturilor și cea de producție pot avea un impact asupra calității apei. 

ODS 7 – Energie accesibilă și ecologică

Astăzi, sectorul transporturilor este alimentat în mare parte cu combustibili fosili. O îmbinare între dezvoltarea motorului și a transmisiei, precum și măsurile de eficiență a sistemului de transport și combustibilii regenerabili pot oferi tuturor energie modernă.

ODS 8 – Condiții de muncă decente și creștere economică

Industria transporturilor este un factor care facilitează productivitatea, crearea de locuri de muncă și creșterea economică la nivel global. Cu toate acestea, promovarea unor condiții de muncă decente de-a lungul lanțurilor de valori rămâne o provocare.

ODS 9 – Industrie, inovație și infrastructură

Inovația în tehnologia ecologică și sustenabilă reprezintă astăzi cea mai importantă parte din investițiile în cercetare și dezvoltare din industria transporturilor. Industria transporturilor, fiind una majoră, poate accelera adoptarea inovațiilor precum sistemele de transport inteligente (ITS) și tehnologia ecologică.

ODS 10 – Reducerea inegalităților

Infrastructura de transport bine dezvoltată poate face legătura între zonele urbane și rurale și poate oferi un acces mai egal la oportunități precum locuri de muncă, educație și servicii. 

ODS 11 – Orașe și comunități sustenabile

Sistemele de transport bine planificate și bine proiectate fac legătura între regiuni și oameni și asigură accesul la servicii și mărfuri. Transportul public și logistica accesibile și convenabile stimulează dezvoltarea și oportunitățile.

ODS 12 – Consum și producție responsabilă

Sistemele de transport inteligente merg mână în mână cu consumul și producția sustenabilă. Trecerea de la sistemele logistice pline de deșeuri la logistica inteligentă, conectată și sustenabilă.

ODS 13 – Acțiuni climatice

Astăzi, sectorul transporturilor este responsabil pentru aproape un sfert din emisiile totale de CO2 legate de energie. Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai mari amenințări la adresa planetei noastre, iar industria transporturilor în forma sa actuală este asociată cu efecte negative, cum ar fi emisiile de CO2, poluarea aerului, congestionarea traficului și accidentele rutiere. Stabilirea unui sistem de transport mai sustenabil va fi esențială în combaterea schimbărilor climatice și a efectelor asociate acesteia. 

ODS 14 – Viața în mediul subacvatic

Extinderea sistemelor de transport pe mare poate degrada mediile marine și de coastă, iar emisiile de CO2 provenite din transportul terestru contribuie la acidificarea oceanelor. 

ODS 15 – Viața în mediul terestru

Sistemele actuale de transport contribuie la degradarea ecosistemelor terestre. În practicile viitoare trebuie să existe factori sustenabili pentru planificarea timpurie a dezvoltării infrastructurii pentru a asigura o viață sustenabilă în mediul terestru. 

ODS 16 – Pace, justiție și instituții puternice

Transportul este un factor esențial pentru reconstruirea societăților de după conflict.

ODS 17 – Parteneriate pentru atingerea obiectivelor

Parteneriatele multipartite încheiate pentru a împărtăși cunoștințe, expertiză, tehnologie și resurse sunt esențiale pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODS) la nivel global.