Se pare că te aflii în .

Accesați site-ul dvs. de pe piața Scania pentru mai multe informații.

NOTĂ JURIDICĂ

Nu ezitați să ne conectați dacă aveți întrebări cu privire la conținutul juridic.

Termeni: Scania CV AB (publ) numită în continuare „Scania”, este proprietarul acestui site și, dacă nu se indică altfel, al tuturor conținuturilor acestuia.

Prin accesarea și utilizarea acestui site, sunteți de acord cu termenii și condițiile explicate în continuare. Rețineți că Scania poate modifica oricând termenii și condițiile și la latitudinea sa. Prin urmare, Scania vă recomandă să îi parcurgeți în mod regulat.

 

Dacă oricare dintre acești termeni sunt găsiți ilegali, nevalizi sau nuli, validitatea și aplicabilitatea termenilor rămași nu va fi afectată sau modificată.

 

Utilizare

 

Conținutul acestui site poate fi folosit sub licență Creative Commons 3.0. Astfel, puteți vizualiza, copia, imprima și distribui orice document publicat aici de Scania, cu condiția ca aceste acțiuni să nu fie efectuate în scop de comercializare a conținuturilor ca atare, să se facă referire la Scania în legătură cu distribuția de documente și ca toate notele privind drepturile de autor și de proprietate conținute să fie păstrate.

 

Conținutul acestui site nu poate fi modificat, transmis, reprodus, publicat, face subiectul unei licențe, transferat sau vândut fără consimțământul prealabil scris al Scania.

 

Mărci comerciale înregistrate și drepturi de autor

 

Toate mărcile comerciale înregistrate, mărcile, siglele, imaginile și software-ul care apar pe acest site sunt, dacă nu este indicat altfel, proprietatea Scania sau a filialelor acesteia și sunt protejate de legile privind drepturile de proprietate intelectuală.

Orice utilizare a mărcilor, siglelor, textelor, imaginilor și software-ului este interzisă, cu excepția cazului în care acest lucru este deja permis în conformitate cu cele de mai sus.

Utilizarea sau distribuția neautorizate a oricărui material de pe acest site poate face obiectul unor sancțiuni civile, precum și penale, în condițiile legilor aplicabile. Scania va asigura aplicarea drepturilor sale de proprietate intelectuală cu strictețe.

 

Politica privind informațiile

 

Informațiile de pe acest server sunt oferite „ca atare” fără vreo garanție de orice fel, fie exprimată, fie implicată, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile de vandabilitate implicate, adecvare la un anumit scop sau la neîncălcare.

Scania nu garantează acuratețea și totalitatea informațiilor de pe acest site.

Scania nu se angajează să actualizeze informațiile sau materialele de pe acest site. Modificările aduse informațiilor pot fi efectuate oricând fără notificare și vor fi încorporate în noile ediții ale acestui site.

Scania nu va fi în niciun caz responsabilă de orice fel de deteriorări, directe sau indirecte, cu caracter punitiv, întâmplătoare, speciale sau care decurg sau altfel de deteriorări care pot apărea sau care sunt legate în vreun fel de utilizarea sau de incapacitatea de utilizare a acestui site sau a conținuturilor, fie că se face pe baza unui contract, în urma unui prejudiciu, răspundere strictă sau altele, chiar dacă a existat notificare a posibilității unor astfel de defecțiuni.

 

Alte site-uri

 

Acest site poate conține legături către site-uri aflate în proprietatea unor terțe părți. Cu toate acestea, astfel de legături sunt utilizate pentru a servi vizitatorilor și Scania nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținuturile, acuratețea informațiilor sau respectarea confidențialității respectivelor site-uri.

 

Politica de confidențialitate

 

Scania respectă confidențialitatea persoanelor și nu culege sau folosește date personale decât dacă au fost oferite voluntar către Scania de către persoanele respective. Informați-ne dacă nu doriți ca datele dumneavoastră să fie culese.

Scania respectă legile naționale de protecție a datelor care controlează folosirea și culegerea de date. Numele dumneavoastră, adresa de e-mail și adresa poștală pot fi oferite unor terțe părți pentru a putea răspunde unei anchete. În caz contrar, datele vor fi folosite doar pentru a urmări procesul de vânzări și dezvoltarea de produse.

Cu excepția cazurilor menționate mai sus, niciun fel de date nu vor fi vândute sau trimise unor terțe părți.

 

Contact

 

Dacă aveți întrebări cu privire la termeni sau, în special, la politica de confidențialitate, nu ezitați să ne contactați dați clic aici sau