Wygląda na to, że logujesz się z .

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony internetowej firmy Scania Polska.

OFERTA SPECJALNA na pojazdy 2023

Kontrakt Serwisowy R&M i ubezpieczenie przez pierwsze 12 miesięcy

SPRAWDŹ i skorzystaj z promocji 1€

Partnerstwo

Jeszcze nigdy przyszłość transportu nie była tak ekscytująca. Nigdy też nie było tak silnego zaangażowania, aby urzeczywistnić wizję zrównoważonego transportu. Obietnica, którą składamy w Scania dalece wykracza ponad dostarczanie doskonałych, zrównoważonych pojazdów elektrycznych. Zależy nam na tym, abyś mógł zainicjować i wdrożyć elektryfikację w sposób, który odpowiada Twojemu biznesowi i zadaniom, jakie wykonujesz.  

DROGA DO ELEKTRYFIKACJI TWOJEJ PRACY

Służymy pomocą, gdy tylko pomyślisz o pierwszych krokach ku elektryfikacji – ponieważ każda podróż, którą warto odbyć, musi zacząć się od rozmowy o tym, dokąd chcemy dotrzeć i co osiągnąć. Od tego momentu cały proces opiera się na Twoich potrzebach, życzeniach i warunkach określonych na wstępie. 

Twoje zrównoważone cele

Jeśli planujesz elektryfikację, znajdziemy sposób, aby zrealizować Twój plan w harmonii z Twoim biznesem. Niezależnie od tego, czy chcesz być na czele przemian, czy też ostrożnie za nimi podążasz. Cokolwiek zdecydujesz, pora rozpocząć planowanie. 

Twoje zdania transportowe

Nic nie obrazuje sytuacji lepiej, niż dane z rzeczywistej eksploatacji pojazdów. Opracowaliśmy własne narzędzia analityczne, dokładnie określające zasięg Twoich pojazdów elektrycznych, zależnie od typu transportu i umiejscowienia ładowarek. Dzięki niemu możemy określić, które trasy i kiedy można zelektryfikować – przy uwzględnieniu postępu w konstrukcji naszych pojazdów. Uwzględnia ono wszystkie czynniki, m.in. styl jazdy, klimat i wysokość nad poziomem morza. 

Twoje wymagania

Twoje wymagania i warunki wstępne są decydujące, jeśli chodzi o elektryfikację, a zwłaszcza planowanie uzupełniania energii. Masz jedną siedzibę, czy kilka oddziałów? Pracujesz na stałych trasach? Czy dostawy just-in-time mają priorytet nad kosztami energii? Jakie parametry ma Twoja sieć energetyczna i jak może być rozbudowana na terenie baz oraz miejsc załadunku i rozładunku? Potraktuj nas jak generalnego wykonawcę, który poprzez ocenę przeprowadzoną w terenie, ułatwi zaplanowanie i montaż systemu ładowania. 

Twoje rozwiązanie

Końcowy efekt to rozwiązanie, które działa od pierwszego dnia – a jednocześnie dopasuje się do przyszłego rozwoju biznesu. Nasze partnerstwo w całym procesie przyniesie rozwiązanie „pod klucz”, w którym Scania bierze pełną odpowiedzialność za:

 • Odpowiedni pojazd prawidłowo zintegrowany z zabudową, któremu towarzyszy odpowiednia umowa obsługowo-naprawcza.
 • System ładowania z oprogramowaniem, obejmujący montaż i przystosowanie infrastruktury.
 • Finansowanie i ubezpieczenie pojazdów i systemu ładowania.
 • Pakiet dopasowanych usług nastawionych na maksymalizację wydajności energetycznej, dyspozycyjność, produktywność, wsparcie administracyjne oraz zapewnienie najlepszego, całkowitego kosztu użytkowania – zgodnie z Twoimi priorytetami. 

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA

Wdrażając nowe rozwiązania jesteśmy doskonale przygotowani na różne scenariusze, jeśli chodzi o ich wykorzystanie. Dlatego chcemy pokazać pełen przekrój rozwiązań służących elektryfikacji – w najdrobniejszych szczegółach. Stworzyliśmy tzw. modelowych klientów, posiłkując się rzeczywistymi scenariuszami biznesowymi, zdefiniowanymi i rozwiniętymi w ramach naszych partnerstw. Dwa takie przykłady zostały rozwinięte poniżej – będziemy mogli je wspólnie przeanalizować, gdy wkrótce się spotkamy.  

Modelowy klient

Ta firma ma długoterminowy kontrakt z piaskownią na dostarczanie piasku, który jest zwykle wykorzystywany przy produkcji. Przewoźnik ma flotę 15 pojazdów różnych marek, na którą składają się zestawy o masie całkowitej 64 t, złożone z podwozi 6x2 i przyczep 5-osiowych oraz ciągniki 4x2 z naczepami 3-osiowymi o masie całkowitej 40 t. Wszystkie z silosami. Baza firmy jest przy piaskowni. Pojazdy są ładowane co rano, po czym pokonują 300 km do miejsca przeznaczenia. Rozładunek to dla kierowców okazja, aby zrobić przerwę na posiłek, zanim wyruszą w 300 km podróż powrotną. Czas dostaw nie podlega ścisłym rygorom czasowym, ale w optymalnych warunkach wyjazd i powrót zajmują jeden dzień.

 

Plan elektryfikacji: Zastępować 3 pojazdy rocznie, do czasu zastąpienia wszystkich 15. Wyłącznie pojazdami Scania.

Priorytety: Ładowność po pierwsze, wydajność energetyczna po drugie

ROZWIĄZANIE

Pojazdy

 • Trzy pojazdy ciężarowe Scania 4x2 z kabiną R oraz ładowaniem 350 kW ze złączem CCS – i trzema nowymi pojazdami dodawanymi corocznie do momentu wymiany wszystkich 15 we flocie
 • Trzyosiowe naczepy silosy. Masa całkowita zestawu 40 t

Ładowanie

 • Skalowalny system ładowania i zarządzania, który umożliwi ładowanie w bazie.
 • Jednostka zasilająca 600 kW oraz trzy ładowarki 20-300 kW do nocnego ładowania w bazie – uzupełniane corocznie o dalsze jednostki zasilające i ładowarki
 • 2 uniwersalne stacje ładowania 350 kW oraz 1 stacja szybkiego ładowania 150 kW do uzupełniania energii podczas rozładunku i przerwy kierowcy, pozwalające w ciągu 35 min doładować akumulatory do poziomu umożliwiającego pokonanie trasy powrotnej.
 • Stacja szybkiego ładowania 150 kW jest dostarczana w ramach 12-miesięcznego leasingu, co zapewnia czas na przygotowanie sieci w miejscu rozładunku do montażu trzeciej uniwersalnej stacji ładowania 350 kW.
 • System zarządzania ładowaniem (CMS) obejmujący ładowarki w bazie oraz miejscu rozładunku, umożliwiający planowanie ładowania, optymalizację poboru energii oraz powiadomienia – obejmujące płatności za możliwość uzupełniania energii w pojazdach przez osoby trzecie.
 • Scania ponosi pełną odpowiedzialność za montaż urządzeń, obsługę i szkolenie personelu. 

Usługi

 • Ponieważ ładowność jest priorytetem, zalecane usługi obejmują głównie usługi podstawowe, ułatwiające codzienną eksploatację i gwarantujące, że obsługa pojazdu nie będzie kolidować z przewozami, a nowe rozwiązanie zostanie płynnie wdrożone. 

Ta firma ma flotę 10 pojazdów ciężarowych przewożących nabiał z wytwórni do magazynu centralnego i dużych sklepów. Praca zaczyna się rano w bazie. Pojazdy pokonują dziennie około 330 km, głównie po płaskim terenie w mieście, osiągając przeciętną prędkość 60 km/h. Każdy wyjazd rozpoczyna się z pełnym załadunkiem, a na koniec dnia pojazd wraca pusty. To umożliwia zwiększenie zasięgu, sprawia, że nocne ładowanie w bazie w pełni odpowiada potrzebom i jest łatwe do zastosowania. Stawka za przejazd jest liczona za metr sześcienny na kilometr, przy wrażliwym ładunku i karach za spóźnienia.

 

Plan elektryfikacji: Na początek 3 pojazdy pilotażowe, w celu oceny możliwości dalszej elektryfikacji. 

Priorytety: Dyspozycyjność na pierwszym miejscu wydajność energetyczna na drugim. 

ROZWIĄZANIE

Pojazdy

 • Trzy pojazdy ciężarowe Scania 4x2 z kabiną R oraz ładowarki CCS 50 kW
 • Trzyosiowe naczepy chłodnicze. Masa całkowita zestawu 40 t

Ładowanie

 • Uzupełnianie energii nocą w bazie bez potrzeby szybkiego ładowania. 
 • Trzy standardowe ładowarki ścienne 50 kW
 • Podłączone do istniejącej sieci, nie wymagającej modernizacji.
 • Podstawowy system zarządzania ładowaniem (CMS)
 • Montaż przeprowadza firma zewnętrzna pod nadzorem firmy Scania
 • Baza jest przygotowana do poprowadzenia nowych przewodów podziemnych dla przyszłych ładowarek ściennych.
 • Możliwość spełnienia przyszłych potrzeb dzięki modernizacji systemu zarządzania ładowaniem umożliwiającej sterowanie obciążeniem i harmonogramem ładowania – celem maksymalnego wykorzystania dostępnej infrastruktury. 

Usługi

 • Ponieważ priorytetem jest punktualność, zalecane usługi dotyczą głównie dyspozycyjności w uzupełnieniu do podstawowych usług. Pozwala to klientowi zapobiegać problemom, utrzymując płynność transportu, a ponadto zapewnia wgląd w stan i potrzeby obsługowe pojazdu, proaktywnie zapobiegając przestojom i zapewniając maksymalną dyspozycyjność i wydajność.  

NASZA OBIETNICA

Elektryfikacja zmienia wszystko. Wszystko oprócz naszej obietnicy, że jesteśmy do Twojej dyspozycji. Poprowadzimy Cię przez ten proces zmian i upewnimy się, że masz odpowiednie rozwiązanie wysokiej klasy, skuteczne w Twojej pracy. W krótkim i długim okresie  

WIĘCEJ USŁUG, KTÓRE DOCENISZ

CHCESZ POZNAĆ BLIŻEJ ZAŁOŻENIA PARTNERSTWA?

Skontaktuj się ze swoim serwisem Scania. 

To pole jest obowiązkowe

To pole jest obowiązkowe

To pole jest obowiązkowe

To pole jest obowiązkowe

Wyrażam zgodę* na otrzymywanie na mój numer telefonu ofert za pośrednictwem połączeń telefonicznych i wiadomości tekstowych (SMS/MMS) zgodnie z Polityką zasad przetwarzania danych od:

To pole jest obowiązkowe

Wyrażam zgodę* na otrzymywanie na mój adres e-mail ofert produktów i usług zgodnie z Polityką zasad przetwarzania danych od:

To pole jest obowiązkowe