Wygląda na to, że logujesz się z .
Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony internetowej firmy Scania Poska.
Polska
region sprzedaży
Jednostki produkcyjne
Finanse i ubezpieczenia

USŁUGI FINANSOWE

Scania Finance Polska Sp. z o.o. oferuje elastyczne rozwiązania dotyczące usług finansowych Scania, które mają zapewnić dostępne, przewidywalne koszty i ryzyka. Dobra i pełna oferta usług finansowych może być ważnym czynnikiem wpływającym na planowanie własnego biznesu. Niezależnie od tego, jakie wyzwania stoją przed Tobą dzisiaj, usługi finansowe Scania zapewnią rozwiązanie. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz finansowania rozbudowy floty pojazdów, chcesz rozłożyć koszty konserwacji pojazdu lub zmienić ofertę ubezpieczenia i ochrony przed ryzykiem, nasz profesjonalny zespół wie więcej na temat finansów branży transportowej niż jakikolwiek bank. Wiedza ta oznacza, że możemy znaleźć idealne rozwiązanie, które będzie pasowało do długoterminowego biznesplanu. Jest to dla nas proste. Począwszy od doskonałej porady do polityki administrowania i szybkiej wypłaty odszkodowań, wszystko odbywa się pod jednym dachem, pod jednym numerem telefonu. Dlaczego by nie skorzystać z naszej oferty i nie odnieść korzyści? W dobrych i złych czasach, usługi finansowe Scania mają na celu pomoc klientowi rozwijać i chronić biznes na wszystkie sposoby.

TWOJA FIRMA SIĘGA JESZCZE DALEJ

Scania oferuje elastyczne opcje finansowania dopasowane do planów biznesowych i możliwości budżetowych klientów, niezależnie od tego, czy kupujesz jeden pojazd, czy rozbudowujesz całą flotę.

LEASING FINANSOWY SCANIA
LEASING OPERACYJNY SCANIA
UMOWA KREDYTOWA SCANIA
Fakty
Korzyści

Jesteś właścicielem pojazdu. Płacisz raty leasingowe przez określony okres wg uzgodnionego planu, a po zakończeniu leasingu możesz kupić pojazd, zwykle na bardzo korzystnych warunkach. W okresie leasingowym ponosisz koszty konserwacji, przeglądów, podatków i ubezpieczenia. 

• Płacisz tylko odsetki od pozostałej kwoty należnej

• Potencjalne korzyści wynikające z niższego podatku dochodowego i odliczania podatku VAT

• Wartość handlowa — korzystasz z samochodu i starannej jego konserwacji

• Pojazd figuruje jako środek trwały w dokumentach księgowych firmy 

• Możliwość integracji innych usług Scania

Fakty
Korzyści

Spółka Scania Financial Services jest właścicielem pojazdu. Płacisz stałą miesięczną opłatę leasingową za korzystanie z pojazdu i zwracasz go po wygaśnięciu umowy. Leasing operacyjny jest często łączony z umową serwisową. W okresie leasingowym ponosisz koszty konserwacji, przeglądów, podatków i ubezpieczenia. 

• Brak ryzyka związanego z wartością rezydualną 

• Przewidywalny przepływ gotówki i korzyści związane ze stałym miesięcznym kosztem

• Opłaty miesięczne wpłacane z przychodów operacyjnych, obniżające podstawę opodatkowania

• Finansowanie pozabilansowe

• Możliwość integracji innych usług Scania

Fakty
Korzyści

Na mocy Umowy kredytowej Scania przenosi na Ciebie prawa własności pojazdu od pierwszego dnia. Wykorzystując pojazd jako zabezpieczenie, zaciągasz pożyczkę i spłacasz raty. Spłata kredytu odbywa się zgodnie z ustalonym planem w określonym czasie. Obniżenie podatku po stronie firmy klienta; płacisz tylko odsetki od pozostałej wartości.

• Obniżenie podatku po stronie firmy klienta

• Wartość handlowa — korzystasz z samochodu i starannej jego konserwacji

• Płacisz tylko odsetki od pozostałej kwoty należnej

• Możliwość integracji innych usług Scania

DANE KONTAKTOWE

Scania Finance Polska Sp. z o. o. Al. Katowicka 316, 05-830 Nadarzyn, Stara Wieś

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie; XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000036594 NIP 521-15-79-028 Kapital Zakładowy 10 000 000 PLN

Inspektor Ochrony Danych: Jakub Wezgraj, e-mail: sfp_iod@scania.pl

PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI

Białystok
tel. 085 654 67 67 wew. 25 fax. 085 654 67 67
tel. kom. 602 713 969
Gdańsk
tel. 058 766 29 25 fax. 058 766 29 25
tel. kom. 604 415 285
Katowice
tel. 032 203 93 00 wew. 17 fax. 032 201 02 48
tel. kom. 602 480 274
Kraków
tel. 012 267 53 61 fax. 012 267 53 61
tel. kom. 602 720 082
Lublin
tel. 081 710 20 65 fax. 081 710 20 65
tel. kom. 602 138 804
Łódź
tel. 042 227 87 87 wew. 25 fax. 042 227 84 21
tel. kom. 600 835 228
Poznań
tel. 061 652 08 05 fax. 061 652 08 10 lub 14
tel. kom. 604 177 987
Szczecin
tel. 091 880 30 06 fax. 091 880 30 40
tel. kom. 602 234 506
Warszawa
tel. 022 356 02 63 fax. 022 356 02 31
tel. kom. 602 686 514
Włocławek
tel. 054 236 63 66 fax. 054 236 03 70
tel. kom. 604 472 077
Wrocław
tel. 071 333 12 21 fax. 071 333 12 21
tel. kom. 602 481 814
Wrocław II
tel. 071 333 12 21 fax. 071 333 12 21
tel. kom. 604 762 887