Wygląda na to, że logujesz się z .

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony internetowej firmy Scania Polska.

Oświadczenie na temat prywatności – Pytania i odpowiedzi

Czy Scania udostępnia moje dane osobom trzecim?

Nigdy nie sprzedajemy Państwa danych osobom trzecim.

Aby zapewnić najlepsze produkty i usługi, wykorzystujemy naszą globalną organizację i światową sieć zaufanych partnerów. Oznacza to, że możemy – od czasu do czasu – udostępniać Państwa dane (w całości lub częściowo) w ramach Grupy TRATON, której Scania jest częścią, jak również zaufanym partnerom biznesowym, którzy nam pomagają. Typowe przykłady:

·         kiedy korzystają Państwo ze sklepu internetowego Scania udostępniamy pewne dane naszym partnerom, którzy zajmują się sklepem internetowym

·         możemy przetwarzać Państwa dane w systemach informatycznych, które są opracowywane, dostarczane lub hostowane przez naszych zewnętrznych partnerów IT;

·         możemy korzystać z pomocy osób trzecich, w organizacji imprez, w których Państwo uczestniczą, w celu zapewnienia Państwu hotelu, transportu itp.;

·         gdy skontaktują się Państwo z naszą linią pomocy w nagłych przypadkach (Emergency Assistance), możemy udostępnić Państwa dane stronom trzecim, takim jak na przykład firmy holownicze.

·         gdy Państwo lub Państwa pracodawca zdecyduje się na zaangażowanie zewnętrznego dostawcy usług;

·         Zapewnienie dostępu do danych dostawcy, któremu Scania udostępniani dane osobowe związane z kierowcą, pojazdem, silnikiem, naczepą, zabudową lub innym produktem;

·         kiedy prowadzimy badania i rozwój, możemy udostępniać dane uniwersytetom, placówkom badawczym lub innym zaufanym partnerom.

·         Jeśli zdecydujesz się zaakceptować pliki cookie stron trzecich, Twoje dane osobowe mogą być wtedy udostępniane tym stronom trzecim (więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie).

W przypadkach, gdy musimy udostępniać Państwa dane naszym partnerom biznesowym, dbamy, aby traktowali je oni z takim samym szacunkiem i rzetelnością jak my. Jeśli wymaga tego prawo, możemy udostępnić Państwa dane władzom publicznym.

Jeżeli Państwa dane przekazywane poza UE do „państw trzecich”, transfer odbywa się za pomocą odpowiednich, zabezpieczonych mechanizmów przekazywania danych.

Gdzie Scania przetwarza moje dane?

Scania jest organizacją globalną działającą w ponad 100 krajach. Aby zapewnić możliwie jak najlepsze produkty i usługi, wykorzystujemy nasze globalne struktury i globalną sieć zaufanych partnerów. Oznacza to, że czasami możemy zdecydować się na przetwarzanie Państwa danych (w całości lub częściowo) zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza jej granicami. Czyniąc to, zawsze przestrzegamy obowiązujących przepisów i dbamy, aby Państwa dane były przetwarzane w bezpieczny sposób. Jeżeli Państwa dane są przekazywane poza Unię Europejską, odbywa się to przy użyciu mechanizmów transferowych.

 

W tym kontekście „przetwarzanie” oznacza każdą operację lub zestaw operacji dotyczących danych osobowych, takich jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

W jaki sposób chronicie moje dane?

Zobowiązujemy się zawsze chronić Państwa dane i podejmiemy wszelkie uzasadnione prawne, techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu odpowiedniej ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem lub bezprawnym dostępem. Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane zgodnie z rozwojem dostępnych produktów i usług związanych z bezpieczeństwem

 

 

Jak długo przechowujesz moje dane?

Państwa dane przechowujemy tylko tak długo, jak jest to konieczne, aby:

·         wypełnić nasze zobowiązania umowne wobec Państwa,

·         zrealizować cel, dla którego dane zostały zebrane,

·         wypełnić nasze zobowiązania prawne

 

Zobacz też zasady zachowania poufności informacji dotyczące rynku i usług, dostępne za pośrednictwem www.scania.com.

 

Jakie są moje prawa?

Prawo dostępu

Mogą Państwo poprosić o wyciąg z rejestru pokazujący, jakie dane osobowe przetwarzamy w odniesieniu do Państwa. Jest to bezpłatne. Wyciąg z rejestru zostanie wysłany pod Państwa adresem, który zarejestrowaliśmy w naszych systemach lub, jeśli sobie tego Państwo życzą, można będzie odebrać go w naszym biurze, potwierdzając swoją tożsamość przed uzyskaniem danych.

Prawo do sprostowania

Mają Państwo prawo do aktualizacji swoich danych w celu zagwarantowania poprawności posiadanych przez nas informacji.

 

Prawo do usunięcia

Mają Państwo prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki w przypadku spełnienia któregokolwiek z poniższych warunków:  

·         Jeżeli dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane;

·         Jeśli sprzeciwiają się Państwo ich użyciu i nie ma innych uzasadnionych podstaw, abyśmy mogli z nich korzystać.

·         jeśli obsługa Państwa opiera się wyłącznie na Państwa zgodzie i pragną ją Państwo wycofać

·         jeżeli usunięcie danych jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego.

 

Prawo do sprzeciwu

Zawsze mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Jest to prawo bezwzględne, co oznacza, że jeśli użytkownik wyrazi sprzeciw, zaprzestaniemy dalszego wykorzystywania jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

Mają Państwo również prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych, które opieramy na uzasadnionym interesie. W takim przypadku muszą Państwo szczegółowo sprecyzować przedmiot i powody swojego sprzeciwu. Wówczas musimy przedstawić istotne i uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne w stosunku do interesów, praw i wolności jednostki, lub wykazać, że nasze przetwarzanie danych służy ustanowieniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo wnioskować o czasowe ograniczenie przetwarzania Państwa danych. Przetwarzanie może być ograniczone w następujących sytuacjach:

·         Jeśli uważają Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe, i w związku z tym zwrócili się Państwo do nas o korektę. W takim przypadku mogą Państwo wnioskować o ograniczenie przetwarzania Państwa danych, podczas gdy my sprawdzamy ich poprawność.

·         Jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiają się Państwo usunięciu swoich danych, w to miejsce prosząc o ograniczenie ich wykorzystania.

·         W przypadku gdy Państwa dane są potrzebne do ustalenia, wyegzekwowania lub obrony roszczeń prawnych, nawet jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych do celów naszego przetwarzania

 

 

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do uzyskania podanych nam danych w celu wykorzystania ich w innym miejscu. Prawo to obowiązuje tylko w przypadku, gdy nasze przetwarzanie Państwa danych opiera się na podstawie prawnej, którą stanowi Państwa zgoda na przetwarzanie danych, lub gdy zawarli Państwo z nami umowę.

Powiadomienie o naruszeniu (skarga)

Jeśli uważają Państwo, że Państwa dane są przetwarzane z naruszeniem obowiązujących przepisów, prosimy niezwłocznie nas o tym powiadomić. Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Państwa kraju.

 

Jak skontaktować się z Tobą, jeśli mam pytania?

Zawsze możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych grupy lub porozmawiać z lokalnym kontaktem Scania.

 

Numer telefonu: +46 8 553 810 00

Adres pocztowy: Scania CV AB, ATT: Data Protection Office, ZCD, S-151 87 Södertälje, Szwecja.