Wygląda na to, że logujesz się z .

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony internetowej firmy Scania Polska.

Dane osobowe, które przetwarzamy

Gromadzone przez nas dane osobowe zależą od relacji użytkownika ze Scania. W poniższych zakładkach można uzyskać dostęp do szczegółowych informacji na temat  danych osobowych,  które gromadzimy w różnych celach.

 

Jakie dane osobowe przetwarza Scania jako klienta?

Kiedy reprezentujesz swoją firmę, musimy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach wymienionych poniżej. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, wszystkie dane, które przetwarzamy na temat Twojej firmy, stają się danymi osobowymi.

 

Dlaczego przetwarzamy Twoje  dane osobowe

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

 

 

Podstawa prawna

Aby stworzyć bazę danych potencjalnych klientów, np. Korzystając z danych od stron trzecich

·         Dane organizacyjne (takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy i numer telefonu)

·         Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

 

Uzasadniony interes

Aby podać ofertę

·         Dane organizacyjne (takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy i numer telefonu)

·         Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

·         Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, przetwarzamy dane finansowe, takie jak ratingi kredytowe

·         Preferencje dotyczące kontaktu

·         Zakupy i transakcje

·         Styl jazdy, taki jak wzorce jazdy, geolokalizacja, godziny pracy i ustawienia preferencji

·         Dane identyfikacyjne, na przykład numer identyfikacyjny pojazdu, przyczepy, nadbudówki lub silnika, a także identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC, system informatyczny i identyfikator użytkownika

·         Dane dotyczące osiągów pojazdu, przyczepy, nadbudówki, silnika i innych produktów, na przykład informacje dotyczące części pojazdu, zużycia paliwa, zużycia hamulców, zmiany biegów, zużycia akumulatora, danych silnika i kodów błędów

Uzasadniony interes

Aby dostarczyć na podstawie umowy

·         Dane organizacyjne (takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy i numer telefonu)

·         Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

·         Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, przetwarzamy również dane finansowe, takie jak ratingi kredytowe, rachunki bankowe i płatności, a także dane związane z umową, takie jak   numer umowy, numer zamówienia, faktury

·         Styl jazdy, taki jak wzorce jazdy, geolokalizacja, godziny pracy i ustawienia preferencji

·         Dane identyfikacyjne, na przykład numer identyfikacyjny pojazdu, przyczepy, nadbudówki lub silnika, a także identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC, system informatyczny i identyfikator użytkownika

·         Dane dotyczące osiągów pojazdu, przyczepy, nadbudówki, silnika i innych produktów, na przykład informacje dotyczące części pojazdu, zużycia paliwa, zużycia hamulców, zmiany biegów, zużycia akumulatora, danych silnika i kodów błędów

Zobowiązanie umowne

Świadczenie usług i wsparcie oraz monitorowanie zobowiązań umownych

·         Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

·         Dane organizacyjne (takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy i numer telefonu)

·        

·         Preferencje dotyczące kontaktu

·         Zakupy i transakcje

·         Styl jazdy, taki jak wzorce jazdy, geolokalizacja, godziny pracy i ustawienia preferencji

·         Dane identyfikacyjne, na przykład numer identyfikacyjny pojazdu, przyczepy, nadbudówki lub silnika, a także identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC, system informatyczny i identyfikator użytkownika

·         Dane dotyczące osiągów pojazdu, przyczepy, nadbudówki, silnika i innych produktów, na przykład informacje dotyczące części pojazdu, zużycia paliwa, zużycia hamulców, zmiany biegów, zużycia akumulatora, danych silnika i kodów błędów

 

Zlecone zobowiązanie

Aby informować Cię o aktualizacjach, produktach i usługach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować

·         Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

·         Preferencje dotyczące kontaktu

·         Zawód

·         Lokalizacja rynku

·         Zakupy i transakcje

·         Styl jazdy, taki jak wzorce jazdy, geolokalizacja, godziny pracy i ustawienia preferencji

·         Dane identyfikacyjne, na przykład numer identyfikacyjny pojazdu, przyczepy, nadbudówki lub silnika, a także identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC, system informatyczny i identyfikator użytkownika

·         Dane dotyczące osiągów pojazdu, przyczepy, nadbudówki, silnika i innych produktów, na przykład informacje dotyczące części pojazdu, zużycia paliwa, zużycia hamulców, zmiany biegów, zużycia akumulatora, danych silnika i kodów błędów

Regulowane przepisami marketingowymi w poszczególnych krajach

Aby śledzić nasze wyniki i być zadowolonym z naszych produktów i usług, w tym udziału w ankietach

·         Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

·         Preferencje dotyczące kontaktu

·         Zakupy i transakcje

·         Styl jazdy, taki jak wzorce jazdy, geolokalizacja i godziny pracy

·         Dane identyfikacyjne, na przykład numer identyfikacyjny pojazdu, przyczepy, nadbudówki lub silnika, a także identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC, system informatyczny i identyfikator użytkownika

·         Dane dotyczące osiągów pojazdu, przyczepy, nadbudówki, silnika i innych produktów, na przykład informacje dotyczące części pojazdu, zużycia paliwa, zużycia hamulców, zmiany biegów, zużycia akumulatora Dane silnika i kody błędów

·         Adres IP, system operacyjny, typ urządzenia, nazwa i wersja aplikacji, nazwa i wersja przeglądarki oraz odpowiedzi na pytania ankietowe

Uzasadniony interes

Aby podjąć działania naprawcze

·         Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

·         Adres dostawy

·         Zakupy i transakcje

·         Styl jazdy, taki jak wzorce jazdy, geolokalizacja, godziny pracy i ustawienia preferencji

·         Dane identyfikacyjne, na przykład numer identyfikacyjny pojazdu, przyczepy, nadbudówki lub silnika, a także identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC, system informatyczny i identyfikator użytkownika

·         Dane dotyczące osiągów pojazdu, przyczepy, nadbudówki, silnika i innych produktów, na przykład informacje dotyczące części pojazdu, zużycia paliwa, zużycia hamulców, zmiany biegów, zużycia akumulatora, danych silnika i kodów błędów

·         Logi systemowe z naszych systemów informatycznych

 

Uzasadniony interes lub faktyczny obowiązek

 

Analizowanie, poprawa jakości i rozwój produktów, usług i naszej organizacji

·         Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

·         Numery rejestracyjne

·         Adres dostawy

·         Zakupy i transakcje

·         Dane finansowe, takie jak ratingi kredytowe, rachunki bankowe i płatności, a także dane  związane z umowami, takie jak numer umowy, numer zamówienia, faktury

·         Styl jazdy, taki jak wzorce jazdy, geolokalizacja, godziny pracy i ustawienia preferencji

·         Dane identyfikacyjne, na przykład numer identyfikacyjny pojazdu, przyczepy, nadbudówki lub silnika, a także identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC, system informatyczny i identyfikator użytkownika

·         Dane dotyczące osiągów pojazdu, przyczepy, nadbudówki, silnika i innych produktów, na przykład informacje dotyczące części pojazdu, zużycia paliwa, zużycia hamulców, zmiany biegów, zużycia akumulatora, danych silnika i kodów błędów

·         Logi systemowe z naszych systemów informatycznych

·         Odpowiedzi na pytania ankietowe

Uzasadniony interes

Aby spełnić zobowiązania prawne i uzasadnione żądania ze strony prawa lub innych organów

·         Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

·         Adres dostawy

·         Zakupy i transakcje

·         Dane finansowe, takie jak ratingi kredytowe, rachunki bankowe i płatności, a także dane  związane z umowami, takie jak numer umowy, numer zamówienia, faktury

·         Styl jazdy, taki jak wzorce jazdy, geolokalizacja, godziny pracy i ustawienia preferencji

·         Dane identyfikacyjne, na przykład numer identyfikacyjny pojazdu, przyczepy, nadbudówki lub silnika, a także identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC, system informatyczny i identyfikator użytkownika

·         Dane dotyczące osiągów pojazdu, przyczepy, nadbudówki, silnika i innych produktów, na przykład informacje dotyczące części pojazdu, zużycia paliwa, zużycia hamulców, zmiany biegów, zużycia akumulatora, danych silnika i kodów błędów

·         System logi z naszych systemów informatycznych

Obowiązek prawny lub uzasadniony interes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby zapewnić Ci wymagane informacje i odpowiednie aktualizacje

·         Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

·         Dane identyfikacyjne, na przykład numer identyfikacyjny pojazdu, przyczepy, nadbudówki lub silnika, a także identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC, system informatyczny i identyfikator użytkownika

·         Geolokalizacja

·         Dane dotyczące osiągów pojazdu, przyczepy, nadbudówki, silnika i innych produktów, na przykład informacje dotyczące części pojazdu, zużycia paliwa, zużycia hamulców, zmiany biegów, zużycia akumulatora Dane silnika i kody błędów

·         System logi z naszych systemów informatycznych

Uzasadniony interes/Regulowane przepisami marketingowymi w poszczególnych krajach

 

Jakie dane osobowe przetwarza Scania jako kierowcy/ operatora?

 

Prowadzisz pojazd Scania lub  obsługujesz maszynę z komponentem Scania

Zbieramy różnego rodzaju dane operacyjne z pojazdu, silnika, przyczepy, nadbudówek i innych sprzedawanych przez nas  produktów, takich jak zużycie paliwa, wzorce jazdy, pozycja geograficzna, kody błędów itp. Wszystko to staje się danymi osobowymi, gdy możemy określić, kto prowadzi pojazd lub obsługuje maszynę.

Dane te przetwarzamy m.in. w celu:

 

·         dostarczania usług zamówionych przez klienta – więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w odpowiednich opisach usług

·         na życzenie dostarczyć usługi rozrywkowe w pojeździe

·         prowadzenie zdalnej diagnostyki oraz planowanie napraw i konserwacji

·         zapewnić wsparcie

·         wypełniać zobowiązania umowne

·         badać, analizować, poprawiać jakość i rozwijać istniejące  i  nowe produkty i usługi oraz naszą organizację

·         przestrzegać zobowiązań prawnych i uzasadnionych żądań organów ścigania i innych organów;

·         informować o odpowiednich aktualizacjach

 

Dane, które zbieramy, są dostarczane przez Twojego pracodawcę, zbierane z pojazdu, silnika, przyczepy, nadbudowy lub  innych produktów lub tworzone w naszych systemach informatycznych, z których korzystasz.

 

Bierzesz udział w konkursie kierowców organizowanym przez Scania

Jeśli zdecydujesz się wziąć udział w konkursie dla kierowców organizowanym przez Scania, musimy zebrać niektóre z Twoich danych osobowych - na przykład imię i nazwisko oraz dane kontaktowe - w celu przetworzenia Twojej rejestracji i udziału w konkursie. Te dane osobowe są przekazywane bezpośrednio przez Ciebie.

 

Masz awarię na drodze i dzwonisz do pomocy technicznej Scania

Jeśli masz nagły wypadek na drodze i zdecydujesz się skontaktować z nami w celu uzyskania pomocy w nagłych wypadkach, musimy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu zidentyfikowania Ciebie, zrozumienia Twojej sytuacji awaryjnej, udzielenia pomocy i skontaktowania się z Tobą w celu ciągłego przekazywania informacji dotyczących Twojego przypadku pomocy.

 

 

Dlaczego przetwarzamy Twoje  dane osobowe

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

Podstawa prawna

W celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych, takich jak:

·         dostarczania usług zamówionych przez klienta / pracodawcę

·         na życzenie dostarczyć usługi rozrywkowe w pojeździe

·         prowadzenie zdalnej diagnostyki oraz planowanie napraw i konserwacji

·         zapewnić wsparcie

·         Styl jazdy, taki jak wzorce jazdy, geolokalizacja, godziny pracy i ustawienia preferencji

·         Dane identyfikacyjne, na przykład numer identyfikacyjny pojazdu, przyczepy, nadbudówki lub silnika, a także identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC, system informatyczny i identyfikator użytkownika

·         Dane dotyczące osiągów pojazdu, przyczepy, nadbudówki, silnika i innych produktów, na przykład informacje dotyczące części pojazdu, zużycia paliwa, zużycia hamulców, zmiany biegów, zużycia akumulatora, danych silnika i kodów błędów

·         Logi systemowe z naszych systemów informatycznych

Uzasadniony interes

 

 

 

W celu realizacji zobowiązań umownych klienta

·         Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

·         Preferencje dotyczące kontaktu

·         Zakupy i transakcje

·         Styl jazdy, taki jak wzorce jazdy, geolokalizacja, godziny pracy i ustawienia preferencji

·         Dane identyfikacyjne, na przykład numer identyfikacyjny pojazdu, przyczepy, nadbudówki lub silnika, a także identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC, system informatyczny i identyfikator użytkownika

·         Dane dotyczące osiągów pojazdu, przyczepy, nadbudówki, silnika i innych produktów, na przykład informacje dotyczące części pojazdu, zużycia paliwa, zużycia hamulców, zmiany biegów, zużycia akumulatora, danych silnika i kodów błędów

·         Logi systemowe z naszych systemów informatycznych

Uzasadniony interes

 

Aby przetworzyć Twój udział w naszych konkursach jazdy

·         Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

·         Twój wiek

·         Twoje  preferencje dotyczące udręki

·         Nazwa    pracodawcy

·         Styl jazdy, taki jak wzorce jazdy, geolokalizacja, godziny pracy i ustawienia preferencji

·         Dane identyfikacyjne, na przykład numer identyfikacyjny pojazdu, przyczepy, nadbudówki lub silnika, a także identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC, system informatyczny i identyfikator użytkownika

·         Dane dotyczące osiągów pojazdu, przyczepy, nadbudówki, silnika i innych produktów, na przykład informacje dotyczące części pojazdu, zużycia paliwa, zużycia hamulców, zmiany biegów, zużycia akumulatora, danych silnika i kodów błędów

Zgoda

 

Aby zapewnić pomoc w nagłych wypadkach na drodze

·         Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

·         Dane organizacyjne (takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy i numer telefonu)

·         Dane identyfikacyjne, na przykład numer identyfikacyjny pojazdu, przyczepy, nadbudówki lub silnika, a także identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC, system informatyczny i identyfikator użytkownika

·         Numer rejestracyjny (tablica rejestracyjna)

·         Opis nagłego wypadku, w tym opis wszelkich obrażeń fizycznych i potrzeby pomocy medycznej

·         Położenie geograficzne

·         Dane pojazdu do zdalnej diagnostyki

·         Nagrania rozmów audio lub wideo

Uzasadniony interes

 

Aby podjąć działania naprawcze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

·         Adres dostawy

·         Zakupy i transakcje

·         Styl jazdy, taki jak wzorce jazdy, geolokalizacja, godziny pracy i ustawienia preferencji

·         Dane identyfikacyjne, na przykład numer identyfikacyjny pojazdu, przyczepy, nadbudówki lub silnika, a także identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC, system informatyczny i identyfikator użytkownika

·         Dane dotyczące osiągów pojazdu, przyczepy, nadbudówki, silnika i innych produktów, na przykład informacje dotyczące części pojazdu, zużycia paliwa, zużycia hamulców, zmiany biegów, zużycia akumulatora, danych silnika i kodów błędów

·         Logi systemowe z naszych systemów informatycznych

Uzasadniony interes lub faktyczny obowiązek

 

 

Analizowanie, ulepszanie i rozwijanie istniejących i nowych produktów i usług, a także naszej organizacji

·         Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

·         Dane organizacyjne (takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy i numer telefonu)

·         Styl jazdy, taki jak wzorce jazdy, geolokalizacja, godziny pracy i ustawienia preferencji

·         Dane identyfikacyjne, na przykład numer identyfikacyjny pojazdu, przyczepy, nadbudówki lub silnika, a także identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC, system informatyczny i identyfikator użytkownika

·         Dane dotyczące osiągów pojazdu, przyczepy, nadbudówki, silnika i innych produktów, na przykład informacje dotyczące części pojazdu, zużycia paliwa, zużycia hamulców, zmiany biegów, zużycia akumulatora, danych silnika i kodów błędów

·          Przypadki pomocy w nagłych wypadkach

·         Odpowiedzi na pytania ankietowe

·         Lokalizacja

·         Logi systemowe z naszych systemów informatycznych

Uzasadniony interes

 

W celu wypełnienia zobowiązań prawnych i uzasadnionych żądań organów  ścigania i innych organów

·         Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

·         Adres dostawy

·         Styl jazdy, taki jak wzorce jazdy, geolokalizacja,  godziny pracy i ustawienia preferencji

·         Dane identyfikacyjne, na przykład numer identyfikacyjny pojazdu, przyczepy, nadbudówki lub silnika, a także identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC, system informatyczny i identyfikator użytkownika

·         Dane dotyczące osiągów pojazdu, przyczepy, nadbudówki, silnika i innych produktów, na przykład informacje dotyczące części pojazdu, zużycia paliwa, zużycia hamulców, zmiany biegów, zużycia akumulatora, danych silnika i kodów błędów

·         Logi systemowe z naszych systemów informatycznych

Obowiązek prawny lub uzasadniony interes

 

Aby zapewnić Ci wymagane informacje i odpowiednie aktualizacje

·         Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

·         Dane identyfikacyjne, na przykład numer identyfikacyjny pojazdu, przyczepy, nadbudówki lub silnika, a także identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC, system informatyczny i identyfikator użytkownika

·         Dane dotyczące osiągów pojazdu, przyczepy, nadbudówki, silnika i innych produktów, na przykład informacje dotyczące części pojazdu, zużycia paliwa, zużycia hamulców, zmiany biegów, zużycia akumulatora, danych silnika i kodów błędów

·         Geolokalizacja

 

Uzasadniony interes/Regulowane przepisami marketingowymi w poszczególnych krajach

Aby śledzić nasze wyniki i być zadowolonym z naszych produktów i usług, w tym udziału w ankietach

·         Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

·         Dane organizacyjne (takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy i numer telefonu)

·         Preferencje dotyczące kontaktu

·         Zakupy i transakcje

·         Styl jazdy, taki jak wzorce jazdy, geolokalizacja, godziny pracy i ustawienia preferencji

·         Dane identyfikacyjne, na przykład numer identyfikacyjny pojazdu, przyczepy, nadbudówki lub silnika, a także identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC, system informatyczny i identyfikator użytkownika

·         Dane dotyczące osiągów pojazdu, przyczepy, nadbudówki, silnika i innych produktów, na przykład informacje dotyczące części pojazdu, zużycia paliwa, zużycia hamulców, zmiany biegów, zużycia akumulatora, danych silnika i kodów błędów

·         Adres IP, system operacyjny, typ urządzenia, nazwa i wersja aplikacji, nazwa i wersja przeglądarki oraz odpowiedzi na pytania ankietowe.

Uzasadniony interes

 

Aby dostarczyć ofertę klientowi / pracodawcy

·         Styl jazdy, taki jak wzorce jazdy, geolokalizacja, godziny pracy i ustawienia preferencji

·         Dane identyfikacyjne, na przykład numer identyfikacyjny pojazdu, przyczepy, nadbudówki lub silnika, a także identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC, system informatyczny i identyfikator użytkownika

·         Dane dotyczące osiągów pojazdu, przyczepy, nadbudówki, silnika i innych produktów, na przykład informacje dotyczące części pojazdu, zużycia paliwa, zużycia hamulców, zmiany biegów, zużycia akumulatora, danych silnika i kodów błędów

Uzasadniony interes

 

Monitorowanie bezpieczeństwa pojazdów, aby móc identyfikować ataki i naruszenia bezpieczeństwa oraz podejmować działania.

·         Identyfikatory pojazdu oraz identyfikatory jednostek elektrycznych w pojeździe.

Obowiązek prawny

 

             

 

 

 

Jakie dane osobowe przetwarza Scania w odniesieniu do Państwa jako pracownika?

Jako pracodawca Scania będzie przetwarzać dane osobowe osób, które chcemy pozyskać, kandydatów, pracowników, konsultantów i byłych pracowników. 

 

Kiedy ubiegasz się o stanowisko w Scania, prosimy Cię o podanie pewnych danych osobowych w celu przetworzenia aplikacji i, jeśli jesteś zatrudniony, przygotowania umowy o pracę. 

Podczas zatrudnienia w Scania przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

·           zarządzać Twoim zatrudnieniem,

·            wypełnienia naszych zobowiązań prawnych jako pracodawcy

·            realizacji naszego uzasadnionego interesu, np .:

o     kierować, planować i oceniać pracę

o     Chroń pracowników i majątek firmy

o     kontaktować się i informować pracowników

o     przejrzystość dla właścicieli i ogółu społeczeństwa

 

Po odejściu z firmy przetwarzamy ograniczone ilości  danych osobowych wymaganych do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, na przykład dane  osobowe pokazujące okres zatrudnienia.

 

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe  i jak długo?

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

Podstawa prawna

Employer branding (np. kojarzenie osób o umiejętnościach i kompetencjach atrakcyjnych dla Scania poprzez wysyłanie informacji o wydarzeniach  i  możliwościach kariery, organizowanie konkursów i programów stażowych oraz tworzenie profili grup docelowych).

 

Wszystkie dane osobowe są zapisywane do końca wydarzenia.  Osobiste dane osobowe potrzebne do kontaktu w sprawie dalszych zaproszeń lub ankiet będą przechowywane przez maksymalnie 4 lata.

·         Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu)

·         Wcześniejsze relacje ze Scania (np. praca wakacyjna, staż, poprzednie miejsca pracy)

·         Dane edukacyjne (takie jak wykształcenie, nazwa szkoły/uczelni)

·         Dane dotyczące zatrudnienia na staż (takie jak data rozpoczęcia/zakończenia, rozmiar buta i odzieży, rodzaj umowy, pracownik fizyczny/biały, wynagrodzenie, numer zatrudnienia, dział, kierownik)

·         Alergie

·         Dane ankiety (takie jak wykształcenie, stanowisko pracy, wiek, płeć, zainteresowania, imię i nazwisko, adres e-mail)

Zgoda lub

Prawnie uzasadniony interes / Regulowane przepisami marketingowymi w poszczególnych krajach

Rekrutacja

 

Rekrutacja danych osobowych jest przechowywana tak długo, jak jest to konieczne do przestrzegania krajowego prawa pracy.  Osobiste data potrzebne do stworzenia umowy o pracę jest oszczędzane do końca zatrudnienia.

 

 

·         Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres domowy)

·         Dane edukacyjne (takie jak wykształcenie, nazwa szkoły lub uczelni, stopnie)

·         Kompetencje, doświadczenia i umiejętności (takie jak zawód i historia zawodowa, referencje i zalecenia, test wydajności)

·         Sprawdzenie przeszłości (gromadzone są dane o ostatecznym kandydacie na określone stanowisko)

Uzasadniony interes lub

zgoda lub

Równe zobowiązanie

Administracja kadrowa i płacowa

 

Osobiste data jest przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do spełnienia przepisów krajowych.

 

·         Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

·         Dane dotyczące zatrudnienia (takie jak numer zatrudnienia, identyfikator użytkownika, zdjęcia)

·         Informacje finansowe (takie jak wynagrodzenie, podatki, wydatki, raporty czasowe itp.)

·         Urlopy i godziny pracy (takie jak urlop, nadgodziny, godziny zmianowe, zwolnienia chorobowe, oferta wcześniejszego urlopu, prawa urlopowe)

Zobowiązanie umowne lub

Równe zobowiązanie

 

Zarządzanie podróżami

 

Osobiste środki są zapisywane do momentu zwrotu kosztów i tak długo, jak jest to konieczne do spełnienia wymogów przepisów krajowych.

·         Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu)

·         Dane dotyczące zatrudnienia (takie jak numer zatrudnienia)

·         Osobisty numer identyfikacyjny

·         Informacje o organizacji (takie jak dział, centrum kosztów itp.)

·         Osobisty numer identyfikacyjny

·         Język

·         Narodowość

·         Alergie

·         Informacje o podróży (takie jak początek i cel podróży)

Uzasadniony interes

 

Wypełnianie obowiązków prawnych (np. zgłaszanie nieprawidłowości w organach, zgłaszanie nieprawidłowości), przestrzeganie  układu zbiorowego (np. wypłacanie uzgodnionych ubezpieczeń i emerytur) oraz odpowiadanie na wnioski instytucji takich jak banki i firmy ubezpieczeniowe.

 

Osobista dane są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do spełnienia przepisów krajowych.

 

·         Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

·         Dane dotyczące zatrudnienia (takie jak data rozpoczęcia i zakończenia, firma)

·         Obywatelstwo

·         Data urodzenia

·         Rejestracja licencji

·         Informacje finansowe (takie jak wynagrodzenie, podatki, wydatki, raporty czasowe, numer konta bankowego itp.)

·         Godziny pracy i urlopy

·         Członkostwo w Unii (w celu wypełnienia układu zbiorowego dane są gromadzone w razie potrzeby)

·         logi dostępowe z systemów informatycznych i systemów wejściowych,

·         logi informatyczne z aplikacji i usług sieciowych,

·         Nadzór kamer i obrazy

 

Obowiązek prawny lub

Prawnie uzasadniony interes

 

Środowisko pracy (np. przeprowadzanie obowiązkowych badań lekarskich, dokumentowanie zdarzeń i  zdarzeń, dokumentowanie środowiska pracy) i rehabilitacja

 

Osobista dane są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do spełnienia przepisów krajowych.

 

·         Dane kontaktowe i dane dotyczące zatrudnienia (takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, numer zatrudnienia)

·         Dane organizacyjne (takie jak dział, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe kierownika)

·         Dane dotyczące zdrowia (takie jak dane dotyczące narażenia na substancje niebezpieczne, stanu zdrowia i rokowania dotyczącego stanu zdrowia)

·         dane o incydentach i zdarzeniach (takie jak gdzie, kiedy, opis i skutki wystąpienia,

·         Dane dotyczące rehabilitacji (takie jak środki dotyczące powrotu do pracy i oceny wyników)

Obowiązek prawny

 

Planowanie i monitorowanie (np. planowanie siły roboczej, inwentaryzacja kompetencji, planowanie sukcesji, monitorowanie konsultantów) oraz tworzenie statystyk i analiz w celu poprawy i rozwoju organizacji, procesów i systemów informatycznych

 

Osobista dane są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do spełnienia przepisów krajowych.


Osobiste data musi być przechowywane ze względu na ustawodawstwo  krajowe jest przechowywane tak długo, jak jest to konieczne ze względu na ustawodawstwo.

·         Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu)

·         Dane dotyczące zatrudnienia (takie jak numer zatrudnienia, okres zatrudnienia, data rozpoczęcia i zakończenia)

·         Informacje organizacyjne (miejsce pracy, MPK , bezpośredni przełożony itp.)

·         Oceny wydajności

·         Informacje o wykształceniu i kompetencjach (takie jak wykształcenie, szkolenia, doświadczenia zawodowe, umiejętności)

·         Dane dotyczące wydajności i zachowania

·         Urlopy i godziny pracy (takie jak urlop, urlop rodzicielski, zmiany, nadgodziny)

·         Dane osobowe w systemach, które mają być aktualizowane, ulepszane lub wymieniane

 

Uzasadniony interes lub

Równe obowiązki

 

Uczenie się i rozwój (np. rozwój kompetencji, P&D, Cross Talent, edukacja i szkolenia)

Osobiste data na edukację i szkolenia są zapisywane do końca zatrudnienia.  Osobiste data na wydajność i rozwój jest zapisywany przez maksymalnie 3 lata.

·         Dane dotyczące zatrudnienia (takie jak numer zatrudnienia, historia w Scania)

·         Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu)

·         Informacje o wykształceniu i kompetencjach (takie jak wykształcenie, szkolenia, zestawy umiejętności)

·         Doświadczenia zawodowe

·         Dane dotyczące wydajności

·         Plany rozwoju

Uzasadniony interes lub

Równe zobowiązanie

 

Rozłąka

 

Osobista data jest zapisywana do 10 lat po zakończeniu zlecenia.

·         Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

·         Obywatelstwo

·         Data urodzenia

·         Dane dotyczące zatrudnienia (takie jak daty rozpoczęcia i zakończenia stanowiska)

·         Informacje organizacyjne (takie jak organizacja macierzysta i przyjmująca, nazwa kierownika, centrum kosztów)

·         Informacje finansowe (takie jak wynagrodzenie, podatki, wydatki, raporty czasowe, numer konta bankowego itp.)

·         Kompetencje i doświadczenie zawodowe

·         Dane rodzinne (takie jak członkowie rodziny i ich obywatelstwo, dane urodzenia)

Zobowiązanie umowne

Aby zapewnić dostęp do naszych systemów informatycznych oraz aktualizować, ulepszać i / lub wymieniać nasze systemy

·         Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

·         Dane dotyczące zatrudnienia (takie jak numer zatrudnienia, identyfikator użytkownika)

·         Ustawienia preferencji użytkownika w systemach

·         Dzienniki korzystania z naszych systemów

Uzasadniony interes

Bezpieczeństwo w nagłych wypadkach

 

Dane personalne przechowywane są do końca zatrudnienia.

·         Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

·         Dane dotyczące zatrudnienia (takie jak numer zatrudnienia)

·         Dane organizacyjne (takie jak imię i nazwisko kierownika, dział, miejsce pracy)

·         Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby kontaktowej w nagłych wypadkach

·         Obywatelstwo

·         Data urodzenia

Uzasadniony interes lub ochrona żywotnego interesu

Aby chronić naszych pracowników i aktywa naszej firmy

 

Dane personalne  przechowywane są maksymalnie przez 2 lata.  Dane z kamer monitorujących jest przechowywane przez maksymalnie 30 dni.

·         Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

·         Dane dotyczące zatrudnienia (takie jak numer zatrudnienia, identyfikator użytkownika, zdjęcia)

·         logi dostępowe z systemów informatycznych i systemów wejściowych,

·         logi informatyczne z aplikacji i usług sieciowych,

·         Nadzór kamer

·          Raporty o zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem

·         Raporty o incydentach związanych z niewłaściwym postępowaniem

Uzasadniony interes

Przekazywanie danych osobowych na zewnątrz w celu identyfikacji użytkownika jako pracownika Scania i  umożliwienia mu wykonywania obowiązków służbowych

 

Osobista data jest zapisywana do końca zatrudnienia.

·         Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

·         Dane dotyczące zatrudnienia (takie jak numer zatrudnienia, identyfikator użytkownika)

·         Rejestracja licencji

·         Dane osobowe dotyczące umów

·         Obrazy, film i dźwięk

 

Uzasadniony interes

Analizowanie, ulepszanie i rozwijanie istniejących i nowych produktów i usług

·         Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

·         Dane dotyczące zatrudnienia (takie jak numer zatrudnienia, identyfikator użytkownika)

·         Obywatelstwo

·         Data urodzenia

·         Rejestracja licencji

·         Informacje organizacyjne (miejsce pracy, MPK , bezpośredni przełożony itp.)

·         logi dostępowe z systemów informatycznych i systemów wejściowych,

·         Logi IT z aplikacji i usług sieciowych

Uzasadniony interes

Aby dostarczyć Ci wymaganych informacji ,i odpowiednie aktualizacje

·         Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

 

Uzasadniony interes

Przestrzeganie licencji programów open source

·         Dane kontaktowe dostawców (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

Zobowiązanie umowne 

Rozwiązanie stosunku pracy

 

Dane personalne przechowywane są do końca zatrudnienia i tak długo, jak jest to konieczne do przestrzegania krajowego prawa pracy.

 

·         Czas zatrudnienia

·         Wiek

·         Kompetencja

·         Zawiadomienie o rozwiązaniu stosunku pracy

·         Podstawy rozwiązania umowy (takie jak zgłoszenia wykroczeń, dane dotyczące rehabilitacji, oceny wyników, środki prawa pracy, plany działania, kompetencje i umiejętności)

·         Oferta relokacyjna

·         Umowa o wypowiedzeniu

·         Klasa robocza

Obowiązek prawny

 

 

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy od Ciebie jako partnera biznesowego / dostawcy?

Jeśli pracujesz jako przedstawiciel dostawcy, który dostarcza  produkty i usługi Scania, przetwarzamy ograniczone ilości Twoich danych osobowych, np. dane kontaktowe i identyfikację. Służy to do oceny oferty, zarządzania umową i zapewnienia dostępu do odpowiednich systemów informatycznych.

 

Dlaczego przetwarzamy Twoje  dane osobowe

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

Podstawa prawna

Aby ocenić ofertę od Ciebie lub Twojego pracodawcy lub ocenić nowego partnera biznesowego, w tym sprawdzenie przeszłości

·         Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

·         Dane organizacyjne (takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy i numer telefonu)

·         Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, przetwarzamy również dane finansowe, takie jak ratingi kredytowe i ceny

·         Informacje ogólne (takie jak warunki i cechy osobiste lub zawodowe, dane finansowe, powiązania z urzędnikami państwowymi oraz – jeśli jest to prawnie dozwolone – możliwe przestępstwa

Prawnie uzasadniony interes

Aby wykonać umowy z Tobą lub Twoim pracodawcą

·         Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

·         Dane organizacyjne (takie jak nazwa firmy, kraj, adres i numer telefonu firmy, numer organizacji biznesowej  )

·         Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, przetwarzamy również dane finansowe, takie jak ratingi kredytowe, konta bankowe i płatności

Zobowiązanie umowne lub uzasadniony interes

Aby zapewnić dostęp do naszych systemów informatycznych

·         Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

·         Identyfikator użytkownika

·         Ustawienia językowe w systemach

·         Dzienniki korzystania z naszych systemów

Uzasadniony interes

Przekazywanie danych osobowych na zewnątrz w celu identyfikacji użytkownika jako partnera handlowego/dostawcy Scania

 

·         Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

·         Dane dotyczące zatrudnienia (takie jak numer zatrudnienia, identyfikator użytkownika, zdjęcia)

Uzasadniony interes

Aby komunikować się ze sobą lub swoim pracodawcą

·         Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

·         Dane organizacyjne (takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy, numer  telefonu i numer organizacji firmy)

Uzasadniony interes

Analizowanie, ulepszanie i rozwijanie istniejących i nowych produktów i usług, a także naszej organizacji

 

·         Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

·         Dane organizacyjne (takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy, numer telefonu i numer organizacji firmy)

·         Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, przetwarzamy również dane finansowe, takie jak ratingi kredytowe, konta bankowe i płatności

·         Dzienniki korzystania z naszych systemów

 

Uzasadniony interes

W celu wypełnienia zobowiązań prawnych i uzasadnionych żądań organów ścigania i innych organów

·         Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

·         Dane organizacyjne (takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy, numer  telefonu i numer organizacji firmy)

·         Dane finansowe, takie jak ratingi kredytowe, rachunki bankowe i płatności, a także dane związane z umowami, takie jak numer umowy, numer zamówienia, faktury

·         Obywatelstwo

·         Data urodzenia

·         Rejestracja licencji

·         logi dostępowe z systemów informatycznych i systemów wejściowych,

·         Logi IT z aplikacji i usług sieciowych

Zobowiązania prawne lub uzasadniony interes

 

Aby zapewnić Ci wymagane informacji odpowiednie aktualizacje

·         Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

 

Uzasadnione interes/regulowane przepisami marketingowymi w poszczególnych krajach

Przestrzeganie licencji programów open source

 

Informacje  o wszystkich współpracownikach (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

Zobowiązanie umowne 

 

 

 

Jakie dane osobowe przetwarza Scania jako odwiedzającego?

Kiedy odwiedzasz nasze obiekty i nasze wydarzenia, przetwarzamy dane osobowe o Tobie, aby móc zrealizować cel Twojej wizyty i  sprawić, że Twoja wizyta będzie udana i bezpieczna. Może to obejmować dane kontaktowe i numer prawa jazdy, a także preferencje żywieniowe i informacje o współpodróżnych.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe  i jak długo?

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

Podstawa prawna

Aby zrealizować cel wizyty w Scania.

 

Dane osobowe są przetwarzane 5 lat po zakończeniu wizyty

·         Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

·         Informacje o współpodróżnikach (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, wiek)

·         Dane organizacyjne (takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy, numer  telefonu i numer organizacji firmy)

·         Język

·         Preferencje żywieniowe

·         Szczegóły dotyczące podróży i zakwaterowania

·         Prawo jazdy

·         Szczegóły hosta

Uzasadniony interes

Aby chronić naszych gości i aktywa naszej firmy

 

 

·         Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

·         logi dostępowe z systemów informatycznych i systemów wejściowych,

·         logi informatyczne z aplikacji i usług sieciowych,

·         Nadzór kamer

·         Raporty o zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem

·         Dane dotyczące zdrowia

 

 

Uzasadniony interes

Analizowanie, ulepszanie i rozwijanie istniejących i nowych produktów i usług, a także naszej organizacji

·         Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

·         Informacje o współpodróżnikach (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, wiek)

·         Dane organizacyjne (takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy, numer  telefonu i numer organizacji firmy)

·         Język

·          Szczegóły dotyczące podróży i zakwaterowania

·         Prawo jazdy

·         Szczegóły hosta

Uzasadniony interes

W celu wypełnienia zobowiązań prawnych i uzasadnionych żądań organów ścigania i innych organów

·         Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

·         Informacje o współpodróżnikach (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, wiek)

·         Dane organizacyjne (takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy, numer  telefonu i numer organizacji firmy)

·         Język

·          Szczegóły dotyczące podróży i zakwaterowania

·         Prawo jazdy

·         Szczegóły hosta

Obowiązek prawny lub interes

Aby zapewnić Ci wymagane informacje, usługi i aktualizacje, w tym webcasty, raporty roczne.

·         Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

·         Dane organizacyjne (takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy,  numer telefonu i numer organizacji firmy)

·         Język

Uzasadniony interes/Regulowane przepisami marketingowymi w poszczególnych krajach

 

Kiedy odwiedzasz nasze strony internetowe, Twoja przeglądarka internetowa dostarcza nam pewnych informacji, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszych stron internetowych, na przykład, czy korzystasz z urządzenia mobilnego lub komputera, z którego regionu na świecie surfujesz i z jakiej przeglądarki korzystasz. Dane te pomagają nam dostosować naszą stronę internetową i poprawić jakość przeglądania. Używamy ograniczonej liczby plików cookie, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszych stron internetowych, aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z plików cookie, zapoznaj się z naszą polityką dotyczącą plików cookie.

 

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

Podstawa prawna

Ocena korzystania ze strony internetowej i ulepszanie naszej strony internetowej

·         Adres IP

·         Ustawienia przeglądarki

·         Typ urządzenia używanego do uzyskania dostępu do witryny

·         Obszary zainteresowań

Uzasadniony interes

Aby zwiększyć komfort przeglądania

·         Adres IP

·         Geolokalizacja

·         Typ i wersja przeglądarki

·         System operacyjny

·         Data i godzina wizyty

·         Adres URL  strony odsyłającej

·         Kraj przeglądania

Uzasadniony interes

Aby zapewnić Ci ukierunkowane informacje i kampanie

·         Adres IP

·         Geolokalizacja

·         Typ i wersja przeglądarki

·         System operacyjny

·         Data i godzina wizyty

·         Adres URL  strony odsyłającej

·         Kraj przeglądania

Uzasadniony interes lub zgoda/Regulowane przepisami marketingowymi w danym kraju

 

Jakie dane osobowe przetwarza Scania jako obywatel?

Scania opracowuje systemy wspomagające kierowców, a także umożliwiające autonomiczną jazdę pojazdom bez kierowcy. W ramach prac rozwojowych nasze pojazdy są wyposażone w czujniki, takie jak kamery, które mogą rejestrować na przykład obraz lub tablicę rejestracyjną podczas przejeżdżania w pobliżu. Dane zebrane przez takie czujniki nie będą wykorzystywane do śledzenia lub identyfikacji użytkownika jako osoby fizycznej, a jedynie przetwarzane w celach określonych poniżej.

 

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

Podstawa prawna

Aby ostrzec kierowcę, uniknąć wypadków i poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

·         Nagrania wideo otoczenia wzdłuż dróg, po których poruszają się nasze pojazdy. Obejmuje to inne pojazdy, pieszych i kogokolwiek lub cokolwiek wystarczająco blisko pojazdów.

·         Lokalizacja geograficzna

·         Rejestracyjnej

 

 

Uzasadniony interes

Opracowanie i weryfikacja oprogramowania do autonomicznej jazdy.

·         Nagrania wideo otoczenia wzdłuż dróg, po których poruszają się nasze pojazdy. Obejmuje to inne pojazdy, pieszych i kogokolwiek lub wszystko, co znajduje się wystarczająco blisko pojazdu.

·         Lokalizacja geograficzna

·         Rejestracyjnej

 

Uzasadniony interest