Wygląda na to, że logujesz się z .

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony internetowej firmy Scania Polska.

DANE, KTÓRE PRZETWARZAMY

Dane, które zbieramy, zależą od Państwa relacji ze Scania. W poniższych zakładkach można uzyskać dostęp do szczegółowych informacji na temat danych, które zbieramy w różnych celach.

 

Jakie dane osobowe Państwa jako klientów przetwarzamy?

Kiedy Państwo lub Państwa pracownicy zamawiają produkt lub usługę, przetwarzamy Państwa dane kontaktowe, aby komunikować się i dostarczać zamówione produkty i usługi. Jeśli prowadzą Państwo działalność gospodarczą, wszystkie dane, które przetwarzamy na temat Państwa firmy, stają się danymi osobowymi.

 

 

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane?

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

Podstawa prawna

Aby utworzyć bazę danych potencjalnych klientów, na przykład, za pomocą danych od osób trzecich.

·         Dane organizacji, takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy i numer telefonu

·         Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

Uzasadniony interes

Aby przedstawić ofertę cenową

·         Dane organizacyjne, takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy i numer telefonu

·         Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

·         Jeśli są Państwo przedsiębiorcą indywidualnym, przetwarzamy dane finansowe, takie jak oceny kredytowe

·         Preferencje dotyczące sposobu kontaktowania się

·         Zakupy i transakcje

·         Zachowanie kierowcy, takie jak wzorce jazdy, geolokalizja, godziny pracy i ustawienia preferencji

·         Dane identyfikacyjne, liczbę pojazdów, naczep, zabudów lub silników, a także identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC, system IT i identyfikator użytkownika

·         Dane pokładowe pojazdu, naczepy, zabudowy, silnika lub innego produktu, na przykład informacje o stanie części pojazdu, zużycie paliwa, zużycie hamulca, zmiana przełożeń, zużycie baterii, dane silnika i kody błędów

Uzasadniony interes

Aby zrealizować zapisy zawartej umowy

·         Dane organizacyjne, takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy i numer telefonu

·         Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

·         Jeśli są Państwo przedsiębiorcą indywidualnym, przetwarzamy dane finansowe, takie jak oceny kredytowe, rachunki bankowe i płatności, a także  dane związane z umową, takie jak numer umowy, numer zamówienia,  faktury

·         Zachowanie kierowcy, takie jak wzorce jazdy, geolokalizja, godziny pracy i ustawienia preferencji

·         Dane identyfikacyjne, liczbę pojazdów, naczep, zabudów lub silników, a także,  identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC,  system IT  i identyfikator użytkownika

·         Dane pokładowe pojazdu, naczepy, zabudowy, silnika lub innego produktu, na przykład informacje o stanie części pojazdu, zużycie paliwa, zużycie hamulca, zmiana przełożeń, zużycie baterii, dane silnika i kody błędów

Zobowiązanie umowne

Aby świadczyć usługi i wsparcie oraz działania następcze w zakresie zobowiązań umownych

·         Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

·         Dane organizacyjne, takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy i numer telefonu

·         Preferencje dotyczące sposobu kontaktowania się

·         Zakupy i transakcje

·         Zachowanie kierowcy, takie jak wzorce jazdy, geolokalizja, godziny pracy i ustawienia preferencji

·         Dane identyfikacyjne, , liczbę pojazdów, naczep, zabudów lub silników, a także,  identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC,  system IT  i identyfikator użytkownika

·         Dane pokładowe pojazdu, naczepy, zabudowy, silnika lub innego produktu na przykład informacje o stanie części pojazdu, zużycie paliwa, zużycie hamulca, zmiana przełożeń, zużycie baterii, dane silnika i kody błędów

Zobowiązanie umowne

Aby poinformować Państwa o produktach i usługach, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować

·         Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

·         Preferencje dotyczące sposobu kontaktowania się

·         Zakupy i transakcje

·         Zachowanie kierowcy, takie jak wzorce jazdy, geolokalizja, godziny pracy i ustawienia preferencji

·         Dane identyfikacyjne, liczbę pojazdów, naczep, zabudów lub silników, a także, identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC, system IT i identyfikator użytkownika

·         Dane pokładowe pojazdu, naczepy, zabudowy, silnika lub innego produktu na przykład informacje o stanie części pojazdu, zużycie paliwa, zużycie hamulca, zmiana przełożeń, zużycie baterii, dane silnika i kody błędów

Regulacje przepisami dot. marketingu w poszczególnych krajach

Aby monitorować nasze wyniki i poznać poziom Państwa zadowolenia z naszych produktów i usług oraz zaprosić Państwa do udziału w badaniach ankietowych

·         Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

·         Preferencje dotyczące sposobu kontaktowania się

·         Zakupy i transakcje

·         Zachowanie kierowcy, takie jak wzorce jazdy, geolokalizja i godziny pracy

·         Dane identyfikacyjne, liczbę pojazdów, naczep, zabudów lub silników, a także,  identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC,  system IT  i identyfikator użytkownika

·         Dane pokładowe pojazdu, naczepy, zabudowy, silnika lub innego produktu na przykład informacje o stanie części pojazdu,  zużycie paliwa, zużycie hamulca, zmiana przełożeń,    zużycie baterii, dane silnika  i kody błędów

·         Adres IP, system operacyjny, typ urządzenia, nazwa i wersja aplikacji, nazwa i wersja przeglądarki oraz odpowiedzi na pytania ankietowe.

Uzasadniony interes

Aby podjąć działania korygujące

·         Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

·         Adres dostawy

·         Zakupy i transakcje

·         Zachowanie kierowcy, takie jak wzorce jazdy, geolokalizja, godziny pracy i ustawienia preferencji

·         Dane identyfikacyjne, liczbę pojazdów, naczep, zabudów lub silników, a także,  identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC,  system IT  i identyfikator użytkownika

·         Dane pokładowe pojazdu, naczepy, zabudowy, silnika lub innego produktu na przykład informacje o stanie części pojazdu, zużycie paliwa, zużycie hamulca, zmiana przełożeń, zużycie baterii, dane silnika i kody błędów

·         Logi systemowe z naszych systemów informatycznych

 

Uzasadniony interes lub Zobowiązanie umowne

Aby analizować, poprawiać jakości i opracowywać produkty, usługi naszej organizacji

·         Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

·         Adres dostawy

·         Zakupy i transakcje

·         Dane finansowe, takie jak oceny kredytowe, rachunki bankowe i płatności, a także dane związane z umową, takie jak numer umowy, numer zamówienia, faktury.

·         Zachowanie kierowcy, takie jak wzorce jazdy, geolokalizja, godziny pracy i ustawienia preferencji

·         Dane identyfikacyjne, liczbę pojazdów, naczep, zabudów lub silników, a także,  identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC,  system IT  i identyfikator użytkownika

·         Dane pokładowe pojazdu, naczepy, zabudowy, silnika lub innego produktu na przykład informacje o stanie części pojazdu, zużycie paliwa, zużycie hamulca, zmiana przełożeń, zużycie baterii, dane silnika i kody błędów

·         Logi systemowe  z naszych systemów informatycznych

·         Odpowiedzi na pytania ankietowe.

Uzasadniony interes

Aby wypełnić zobowiązania prawne i uzasadnione wnioski ze strony organów prawnych i innych

·         Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

·         Adres dostawy

·         Zakupy i transakcje

·         Dane finansowe, takie jak oceny kredytowe, rachunki bankowe i płatności, a także dane związane z umową, takie jak numer umowy, numer zamówienia,  faktury.

·         Zachowanie kierowcy, takie jak wzorce jazdy, geolokalizja, godziny pracy i ustawienia preferencji

·         Dane identyfikacyjne, liczbę pojazdów, naczep, zabudów lub silników, a także,  identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC,  system IT  i identyfikator użytkownika

·         Dane pokładowe pojazdu, naczepy, zabudowy, silnika lub innego produktu na przykład informacje o stanie części pojazdu,  zużycie paliwa, zużycie hamulca, zmiana przełożeń,    zużycie baterii, dane silnika  i  kody błędów

·         Logi systemowe  z naszych systemów informatycznych

Obowiązek prawny lub uzasadniony interes

Aby dostarczyć żądane informacje i odpowiednie aktualizacje.  

·         Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

·         Dane identyfikacyjne, liczbę pojazdów, naczep, zabudów lub silników, a także,  identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC,  system IT  i identyfikator użytkownika

·         Geolokalizacja

·         Dane pokładowe pojazdu, naczepy, zabudowy, silnika lub innego produktu na przykład informacje o stanie części pojazdu, zużycie paliwa, zużycie hamulca, zmiana przełożeń, zużycie baterii, dane silnika i kody błędów

·         Logi z naszych systemów informatycznych.

Uzasadniony interes

 

 

 

Jakie dane osobowe państwa jako kierowców/operatorów przetwarzamy?

 

Prowadzisz pojazd Scania lub jesteś operatorem maszyny z komponentami Scania

Zbieramy różne rodzaje danych operacyjnych dotyczących pojazdu, silnika, naczepy, zabudowy lub innego produktu takie jak zużycie paliwa, styl jazdy, położenie geograficzne, kody błędów itd. Wszystkie te informacje stają się danymi osobowymi, jeśli możemy zidentyfikować, kto prowadzi pojazd lub jest operatorem maszyny. Przetwarzamy te dane, aby:

·         świadczyć usługi zamówione przez klienta – więcej informacji o przetwarzaniu danych można znaleźć w opisie Usługi,

·         na żądanie dostarczać samochodowe usługi rozrywki,

·         prowadzić zdalną diagnostykę oraz planować naprawy i konserwację,

·         zapewnić wsparcie wypełnianie zobowiązań umownych

·         poprawić jakość i rozwój istniejących  i nowych produktów,  a także usług naszej organizacji.

·         wypełnić zobowiązania prawne i w uzasadnionych wnioskach przekazać organom ścigania i innym organom.

·         informować o aktualizacjach

Gromadzone przez nas dane są dostarczane przez pracodawcę, gromadzone z pojazdu, silnika, naczepy, zabudowy, lub innego produktu, a także tworzone w naszych systemach informatycznych, z których korzystasz.

Uczestniczą Państwo w konkursie dla kierowców organizowanym przez Scania

Jeśli zdecydują się Państwo wziąć udział w konkursie dla kierowców organizowanym przez Scania, musimy zebrać niektóre Państwa dane osobowe – na przykład imię i dane kontaktowe – w celu przetworzenia rejestracji i udziału w konkursie. Dane te są przekazywane bezpośrednio przez Państwa.

W sytuacji awaryjnej na drodze dzwonią Państwo na naszą linię pomocy Scania Assistance

Jeśli w sytuacji awaryjnej na drodze zdecydują się Państwo skontaktować się z nami, by uzyskać pomoc w nagłych wypadkach, musimy przetworzyć Państwa dane, aby dokonać identyfikacji, poznać Państwa sytuację, udzielić pomocy i skontaktować się z Państwem w celu stałego przekazywania informacji na temat Państwa przypadku.

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane?

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

Podstawa prawna

Aby wypełnić zobowiązania umowne, takie jak:

· dostawa usług zamówionych przez klienta lub Państwa pracodawcę,

· na żądanie dostarczać samochodowe usługi rozrywki, · prowadzić zdalną diagnostykę oraz planować naprawy i konserwację,

· zapewnić wsparcie

·         Zachowanie kierowcy, na przykład styl jazdy, w tym geolokalizacja i godziny pracy

·         Dane identyfikacyjne, liczba pojazdów, naczep, zabudowy lub silnika, a także numer IP, adres MAC, identyfikator kierowcy, identyfikator użytkownika w systemie informatycznym

·         Dane dotyczące osiągów pojazdu, naczepy, zabudowy, a także silnika, na przykład informacje dotyczące komponentów pojazdu, zużycia paliwa, hamowania, zmiany biegów, zużycia akumulatora, danych silnika i kodów błędów

·         Dzienniki systemowe z naszych systemów informatycznych

Uzasadniony interes

 

 

 

 

Aby monitorować zobowiązania umowne klienta

·         Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

·         Preferencje kontaktu

·         Zakupy i transakcje

·         Zachowanie kierowcy, takie jak schemat jazdy, geolokalizja,  godziny pracy  i ustawienia preferencji

·         Dane identyfikacyjne, liczba pojazdów, naczep, zabudowy lub silnika, a także, identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC,  system IT  i identyfikator użytkownika

·         Dane pokładowe pojazdu, naczepy, zabudowy, a także silnika, na przykład informacje z części pojazdu,  zużycie paliwa, zużycie hamulca, zmiana przełożeń,    zużycie baterii, dane silnika  i  kody błędów

·         Logi systemowe  z naszych systemów informatycznych

Uzasadniony interes

 

Aby przetwarzać Państwa udział w naszych konkursach dla kierowców

 

·         Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

·         Państwa wiek

·         Wybrany język

·         Nazwa firmy Państwa pracodawcy

·         Zachowanie kierowców, takie jak wzorce jazdy, geolokalizacja, godziny pracy oraz ustawienia preferencji w pojazdach;

·         Dane identyfikacyjne, liczba pojazdów, naczep, zabudowy lub silnika, a także, identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC,  system IT  i identyfikator użytkownika

·         Dane pokładowe pojazdu, naczepy, zabudowy, a także silnika, na przykład informacje z części pojazdu,  zużycie paliwa, zużycie hamulca, zmiana przełożeń,    zużycie baterii, dane silnika  i  kody błędów

Zgoda

 

Aby zapewnić pomoc w nagłych przypadkach na drodze

 

·         Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

·         Dane organizacyjne takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy i numer telefonu

·         Dane identyfikacyjne, liczba pojazdów, naczep, zabudowy lub silnika, a także, identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC, system IT i identyfikator użytkownika

·         Numer rejestracyjny

·         Opis sytuacji awaryjnej wraz z opisem wszelkich obrażeń fizycznych oraz niezbędnej pomocy medycznej

·         Pozycja geograficzne

·         Dane pojazdu do zdalnej diagnostyki

·         Nagranie połączeń audio lub wideo

Uzasadniony interes

 

Aby podjąć działania korygujące

·         Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

·         Adres dostawy

·         Zakupy i transakcje

·         Zachowanie kierowcy, takie jak wzorce jazdy, geolokalizja, godziny pracy i ustawienia preferencji

·         Dane identyfikacyjne, liczba pojazdów, naczep, zabudowy lub silnika, a także,  identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC, system IT i identyfikator użytkownika

·         Dane pokładowe pojazdu, naczepy, zabudowy, a także silnika na przykład informacje z części pojazdu,  zużycie paliwa, zużycie hamulca, zmiana przełożeń, zużycie baterii, dane silnika i kody błędów

·         Logi systemowe z naszych systemów informatycznych

Uzasadniony interes lub Zobowiązanie umowne

 

 

Aby podnosić jakość i rozwijać nasze produkty i usługi oraz nasza organizację

 

·         Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

·         Dane organizacyjne takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy i numer telefonu

·         Zachowanie kierowcy, takie jak wzorce jazdy, geolokalizja, godziny pracy i ustawienia preferencji

·         Dane identyfikacyjne, liczba pojazdów, naczep, zabudowy lub silnika, a także identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC, system IT  i identyfikator użytkownika

·         Dane pokładowe pojazdu, naczepy, zabudowy, a także silnika na przykład informacje z części pojazdu, zużycie paliwa, zużycie hamulca, zmiana przełożeń, zużycie baterii, dane silnika  i  kody błędów

·         Przypadki pomocy w nagłych wypadkach

·         Odpowiedzi na pytania ankietowe.

·         Lokalizacja

·         Logi systemowe z naszych systemów informatycznych

Uzasadniony interes

 

W celu wypełnienia zobowiązań prawnych i uzasadnionych wniosków  organów ścigania i innych organów

·         Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

·         Adres dostawy

·         Zachowanie kierowcy, takie jak wzorce jazdy, geolokalizja, godziny   pracy  i ustawienia preferencji

·         Dane identyfikacyjne, liczba pojazdów, naczep, zabudowy lub silnika, a także,  identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC,  system IT  i identyfikator użytkownika

·         Dane pokładowe pojazdu, naczepy, zabudowy, a także silnika na przykład na przykład informacje z części pojazdu,  zużycie paliwa, zużycie hamulca, zmiana przełożeń,    zużycie baterii, dane silnika  i  kody błędów

·         Logi systemowe  z naszych systemów informatycznych

Obowiązek prawny lub uzasadniony interes

 

Aby dostarczyć żądane informacje i odpowiednie aktualizacje.  

·         Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

·         Dane identyfikacyjne, liczba pojazdów, naczep, zabudowy lub silnika, a także,  identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC,  system IT  i identyfikator użytkownika

·         Dane pokładowe pojazdu, naczepy, zabudowy, a także silnika na przykład na przykład informacje z części pojazdu,  zużycie paliwa, zużycie hamulca, zmiana przełożeń,    zużycie baterii, dane silnika  i  kody błędów

Uzasadniony interes

Aby śledzić nasze wyniki,  zadowolenie z naszych produktów i usług, w tym twojego udziału w ankietach

·         Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

·         Dane organizacyjne takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy i numer telefonu

·         Preferencje kontaktu

·         Zakupy i transakcje

·         Zachowanie kierowcy, takie jak wzorce jazdy, geolokalizja, godziny pracy i ustawienia preferencji

·         Dane identyfikacyjne, liczba pojazdów, naczep, zabudowy lub silnika, a także,  identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC,  system IT  i identyfikator użytkownika

·         Dane pokładowe pojazdu, naczepy, zabudowy, a także silnika na przykład na przykład informacje z części pojazdu,  zużycie paliwa, zużycie hamulca, zmiana przełożeń,    zużycie baterii, dane silnika  i  kody błędów

·         Adres IP, system operacyjny, typ urządzenia, nazwa i wersja aplikacji, nazwa i wersja przeglądarki oraz odpowiedzi na pytania ankietowe.

Uzasadniony interes

 

Aby przedstawić ofertę klientowi  / pracodawcy

·         Zachowanie kierowcy, takie jak wzorce jazdy, geolokalizja, godziny pracy i ustawienia preferencji

·         Dane identyfikacyjne, liczba pojazdów, naczep, zabudowy lub silnika, a także,  identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC,  system IT  i identyfikator użytkownika

·         Dane pokładowe pojazdu, naczepy, zabudowy, a także silnika na przykład na przykład informacje z części pojazdu,  zużycie paliwa, zużycie hamulca, zmiana przełożeń,    zużycie baterii, dane silnika  i  kody błędów

Uzasadniony interes

 

             

 

 

 

Jakie Państwa dane jako pracownika przetwarzamy?

Gdy zgłaszają się Państwo na stanowisko w Scania, prosimy o podanie pewnych danych osobowych w celu przetworzenia Państwa zgłoszenia, na przykład informacji kontaktowych lub referencyjnych, takich jak historia zatrudnienia, wykształcenie, certyfikaty.

W okresie Państwa zatrudnienia w Scania przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

·         administrowania Twoją pracą,

·         wypełniania naszych zobowiązań prawnych jako pracodawcy,

·         realizacji naszych uzasadnionych interesów w celu:

·         kierowania, planowania i oceny pracy,

·         ochrony pracowników i majątku przedsiębiorstwa,

·         kontaktowania się z pracownikami i informowania ich,

·         zachowania przejrzystości dla właścicieli i ogółu społeczeństwa.

 

Po rozwiązaniu umowy z Państwem przetwarzamy ograniczone ilości danych wymaganych do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, np. dane przedstawiające okres Państwa zatrudnienia.

 

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

Podstawa prawna

Administrowanie personelem

·         Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

·         Dane dotyczące zatrudnienia takie jak numer zatrudnienia, identyfikator użytkownika, zdjęcia

·         Informacje finansowe takie jak  wynagrodzenie, podatki, wydatki, raporty czasowe, numer konta bankowego itp.

Zobowiązanie umowne

Spełnienie wymogów prawnych (np. składanie sprawozdań władzom, dokumentowanie rehabilitacji, przestrzeganie układów zbiorowych itp.)

 

·         Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

·         Dane dotyczące zatrudnienia takie jak numer zatrudnienia, identyfikator użytkownika, zdjęcia

·         Obywatelstwo

·         Data urodzenia

·         Rejestracja licencji

·         Informacje finansowe takie jak  wynagrodzenie, podatki, wydatki, raporty czasowe, numer konta bankowego itp.

·         członkostwo w Unii w celu wypełnienia układu zbiorowego, dane są gromadzone w razie potrzeby

·         Dostęp do dzienników  z systemów informatycznych i systemów wejścia,

·         Dzienniki IT z aplikacji i usług sieciowych,

·         Nadzór kamery i obrazy

·         Dane dotyczące rehabilitacji

Obowiązek prawny lub  uzasadniony

interes

Planowanie i działania kontrolne

·         Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

·         Dane dotyczące zatrudnienia takie jak numer zatrudnienia, identyfikator użytkownika, zdjęcia

·         Informacje organizacyjne miejsce pracy, centrum kosztów,  kierownik bezpośredni itp.

·         Oceny wydajności

·         Plany rozwoju

Uzasadniony interes

Zapewnienie dostępu do naszych systemów informatycznych i ulepszanie naszych systemów

·         Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

·         Dane dotyczące zatrudnienia takie jak numer zatrudnienia, identyfikator użytkownika, zdjęcia

·         Ustawienia preferencji użytkownika w systemach

·         Dzienniki korzystania z naszych systemów

Uzasadniony interes

Bezpieczeństwo w nagłych wypadkach

·         Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

·         Dane dotyczące zatrudnienia takie jak numer zatrudnienia, identyfikator użytkownika, zdjęcia

·         Najbliżsi krewni

·         Obywatelstwo

·         Data urodzenia

Uzasadniony interes lub ochrona żywotnego interesu

Ochrona naszych pracowników i majątku spółki

·         Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

·         Dane dotyczące zatrudnienia takie jak numer zatrudnienia, identyfikator użytkownika, zdjęcia

·         Dostęp do dzienników  z systemów informatycznych i systemów wejścia,

·         Dzienniki IT z aplikacji i usług sieciowych,

·         Nadzór kamery

·         Raporty o zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem

·         Zgłoszenia o zdarzeniach z powodu niewłaściwego postępowania

Uzasadniony interes

Przekazywanie danych osobowych na zewnątrz w celu umożliwienia Państwu wykonywania obowiązków służbowych

 

·         Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

·         Dane dotyczące zatrudnienia takie jak numer zatrudnienia, identyfikator użytkownika, zdjęcia

·         Prawo jazdy / dowód rejestracyjny

·         Dane osobowe na umowach

·         Obrazy i materiały filmowe

 

Uzasadniony interes

Analizowanie, ulepszanie i rozwój istniejących i nowych produktów i usług, a także naszej organizacji

·         Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

·         Dane dotyczące zatrudnienia takie jak numer zatrudnienia, identyfikator użytkownika, zdjęcia

·         Obywatelstwo

·         Data urodzenia

·         Prawo jazdy / dowód rejestracyjny

·         Informacje organizacyjne miejsce pracy, centrum kosztów,  kierownik bezpośredni itp.

·         Dostęp do dzienników  z systemów informatycznych i systemów wejścia,

·         Dzienniki IT z aplikacji i usług sieciowych

·         Informacje organizacyjne miejsce pracy, centrum kosztów, kierownik bezpośredni itp.

·         Oceny wydajności

·         Plany rozwoju

Uzasadniony interes

Aby dostarczyć żądane informacje i odpowiednie aktualizacje 

·         Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

Uzasadniony interes

Aby zachować zgodność z licencjami na programy open source

Dane kontaktowe współtwórców (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

Zobowiązania umowne 

 

Jakie dane osobowe Państwa jako partnerów biznesowych lub dostawców przetwarzamy?

Jeśli pracują Państwo jako przedstawiciel dostawcy, który dostarcza produkty i usługi na rzecz Scania, przetwarzamy ograniczone ilości Państwa danych osobowych, np. dane kontaktowe i identyfikacyjne. Służy to do oceny oferty, zarządzania umową i zapewnienia Państwu dostępu do odpowiednich systemów informatycznych.

 

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane?

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

Podstawa prawna

Aby ocenić ofertę od Państwa lub Państwa pracodawcy lub ocenić nowego Partnera Biznesowego

·         Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

·         Dane organizacyjne takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy i numer telefonu

·         Jeśli są Państwo przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową  działalność gospodarczą, przetwarzamy również dane finansowe, takie jak ratingi kredytowe i ceny

·         Informacje ogólne takie jak warunki i cechy osobiste lub zawodowe, dane finansowe, powiązania z urzędnikami państwowymi oraz – o ile jest to prawnie dozwolone – możliwe przestępstwa.

Uzasadniony interes

Aby wykonać umowy zawarte z Państwem lub Państwa pracodawcą

·         Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

·         Dane organizacyjne takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy i numer telefonu, numer organizacji biznesowej

·         Jeśli są Państwo przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową  działalność gospodarczą, przetwarzamy również dane finansowe, takie jak ratingi kredytowe, rachunki bankowe i płatności

Zobowiązanie umowne lub uzasadniony interes

Aby zapewnić dostęp do naszych systemów informatycznych

·         Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

·         Identyfikator użytkownika

·         Ustawienia językowe w systemach

·         Dzienniki korzystania z naszych systemów

Uzasadniony interes

Przekazanie danych osobowych na zewnątrz w celu identyfikacji użytkownika jako partnera/dostawcy Scania

·         Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

·         Dane dotyczące zatrudnienia takie jak numer zatrudnienia, identyfikator użytkownika, zdjęcia

Uzasadniony interes

Aby komunikować się z Państwem lub Państwa pracodawcą

·         Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

·         Dane organizacyjne takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy,  numer telefonu  i numer organizacji biznesowej

Uzasadniony interes

 Aby podnosić jakość i rozwijać nasze produkty i usługi oraz nasza organizację

·         Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

·         Dane organizacyjne takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy, numer telefonu  i numer organizacji biznesowej

·         Jeśli są Państwo przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową  działalność gospodarczą, przetwarzamy również dane finansowe, takie jak ratingi kredytowe, rachunki bankowe i  płatności

·         Dzienniki korzystania z naszych systemów

Uzasadniony interes

W celu wypełnienia zobowiązań prawnych i uzasadnionych wniosków organów ścigania i innych organów

·         Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

·         Dane organizacyjne takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy, numer telefonu  i numer organizacji biznesowej

·         Dane finansowe, takie jak ratingi kredytowe, rachunki bankowe i płatności, a także dane związane z umową, takie jak numer umowy, numer zamówienia, faktury

·         Obywatelstwo

·         Data urodzenia

·         Prawo jazdy lub dowód rejestracyjny

·         Dostęp do dzienników  z systemów informatycznych i systemów wejścia,

·         Dzienniki IT z aplikacji i usług sieciowych

Zobowiązania prawne lub uzasadniony interes

 

W celu dostarczenia informacji i  odpowiednich aktualizacji

·         Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

Uzasadniony interes lub Regulacje przepisami dot. marketingu w poszczególnych krajach

Aby zachować zgodność z licencjami na programy open source

·         Dane kontaktowe współtwórców (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

Zobowiązania umowne 

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy od Ciebie jako odwiedzającego?

Kiedy odwiedzają Państwo nasze placówki lub uczestniczą w naszych wydarzeniach, przetwarzamy dane o Państwie, aby móc spełnić cel Państwa wizyty i  sprawić, że wizyta będzie udana i bezpieczna. Mogą to być dane kontaktowe i numer prawa jazdy, a także preferencje żywieniowe i informacje o towarzyszach podróży.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

Podstawa prawna

Aby spełnić cel Państwa wizyty w Scania

·         Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

·         Informacje o towarzyszach podróży takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, wiek

·         Dane organizacyjne takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy,  numer telefonu i numer organizacji biznesowej

·         Język

·         Preferencje żywieniowe

·         Szczegóły dotyczące podróży i zakwaterowania

·         Prawo jazdy

·         Szczegóły hosta

Uzasadniony interes

Aby chronić naszych gości i aktywa naszej firmy

·         Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

·         Dostęp do dzienników  z  systemów informatycznych i systemów wejścia,

·         Dzienniki IT z aplikacji i usług sieciowych,

·         Nadzór kamery

·         Raporty o zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem

·         Dane dotyczące zdrowia

 

Uzasadniony interes

Aby podnosić jakość i rozwijać nasze produkty i usługi oraz nasza organizację

 

·         Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

·         Informacje o towarzysza podróży takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, wiek

·         Dane organizacyjne takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy,  numer telefonu i numer organizacji biznesowej

·         Język

·         Szczegóły dotyczące podróży  i zakwaterowania

·         Prawo jazdy

·         Szczegóły hosta

Uzasadniony interes

W celu wypełnienia zobowiązań prawnych i uzasadnionych wniosków organów ścigania i innych organów.

·         Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

·         Informacje o towarzysza podróży takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, wiek

·         Dane organizacyjne takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy,  numer telefonu i numer organizacji biznesowej

·         Język

·         Szczegóły dotyczące podróży  i zakwaterowania

·         Prawo jazdy

·         Szczegóły hosta

Obowiązek prawny lub uzasadniony interes

Dostarczanie żądanych informacji, usług i aktualizacji, w tym audycji internetowych, raportów rocznych.

·         Dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

·         Dane organizacyjne takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy,  numer telefonu i numer organizacji biznesowej

·         Język

Uzasadniony interes lub  Regulacje przepisami dot. marketingu w poszczególnych krajach

Kiedy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, Państwa przeglądarka dostarcza nam pewnych informacji, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo z naszych stron internetowych, na przykład czy używają Państwo urządzenia mobilnego lub komputera, w jakim regionie świata się Państwo znajdują i z jakiej przeglądarki korzystają. Dane te pomagają nam dostosować naszą stronę internetową i poprawić jakość przeglądania. Używamy ograniczonej liczby plików cookie, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo z naszych stron internetowych, aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie, zobacz naszą politykę plików cookie.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

Podstawa prawna

Ocena wykorzystania strony internetowej i jej ulepszenie

·         Adres IP

·         Ustawienia przeglądarki

·         Typ urządzenia używanego do uzyskiwania dostępu do witryny

·         Obszar zainteresowania

Uzasadniony interes

Aby poprawić jakość przeglądania stron internetowych

 

·         Adres IP

·         Rodzaj i wersja przeglądarki internetowej

·         System operacyjny

·         Data i  godzina Państwa wizyty

·         Adres URL witryny odsyłającej

·         Kraj przeglądania

Uzasadniony interes

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy jako członek społeczeństwa?

Scania opracowuje systemy pomagające kierowcom, a także pojazdy jeżdżące autonomicznie, bez kierowcy. W ramach prac rozwojowych nasze pojazdy są wyposażone w czujniki, takie jak kamery, które mogą przechwytywać na przykład obraz lub tablicę rejestracyjną podczas przejazdu w pobliżu. Dane zebrane przez takie czujniki nie będą wykorzystywane do śledzenia lub identyfikacji użytkownika jako osoby fizycznej, lecz przetwarzane wyłącznie do celów określonych poniżej.

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane?

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

Podstawa prawna

Aby ostrzec kierowcę, uniknąć wypadków i poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego.

·         Nagrania wideo środowiska wzdłuż dróg, które przejeżdżają pojazdy. Dotyczy to  również innych pojazdów, pieszych i każdego lub czegokolwiek, co jest wystarczająco blisko pojazdu.

·         Lokalizacja geograficzna

·         Tablice rejestracyjne

 

 

Uzasadniony interes

Opracowanie i weryfikacja oprogramowania do jazdy autonomicznej.

·         Nagrania wideo środowiska wzdłuż dróg, które przejeżdżają nasze pojazdy. Dotyczy to również innych pojazdów, pieszych i każdego lub czegokolwiek, co jest wystarczająco blisko pojazdu.

·         Lokalizacja geograficzna

·         Tablice rejestracyjne

 

Uzasadniony interes