Wygląda na to, że logujesz się z .

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony internetowej firmy Scania Polska.

Dane osobowe, które przetwarzamy

Gromadzone przez nas dane osobowe zależą od relacji użytkownika ze Scania. W poniższych sekcjach można uzyskać dostęp do szczegółowych informacji na temat danych osobowych, które gromadzimy w różnych celach.

 

Jakie dane osobowe przetwarza Scania jako klienta?

Kiedy reprezentujesz swoją firmę, musimy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach wymienionych poniżej. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, wszystkie dane, które przetwarzamy na temat Twojej firmy, stają się danymi osobowymi.

 

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

Podstawa prawna

Aby stworzyć bazę danych potencjalnych klientów, np. korzystając z danych od stron trzecich

·        Dane organizacyjne (takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy i numer telefonu)

·        Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko,

adres e-mail, numer telefonu, adres)

Uzasadniony interes

 

Aby podać ofertę

·        Dane organizacyjne (takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy i numer telefonu)

·        Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko,

adres e-mail, numer telefonu, adres)

·        Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, przetwarzamy dane finansowe, takie jak ratingi kredytowe

·        Preferencje dotyczące kontaktu

·        Zakupy i transakcje

·        Styl jazdy, taki jak wzorce jazdy, geolokalizacja, godziny pracy i ustawienia preferencji

·        Dane identyfikacyjne, na przykład numer identyfikacyjny pojazdu, przyczepy, nadbudówki lub silnika, a także identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC, system informatyczny i identyfikator użytkownika

·        Dane dotyczące osiągów pojazdu, przyczepy, nadbudówki, silnika i innych produktów, na przykład informacje dotyczące części pojazdu, zużycia paliwa, zużycia hamulców, zmiany biegów, zużycia akumulatora, danych silnika i kodów błędów

Uzasadniony interes

 

 
   

 

 

 

Aby dostarczyć na

podstawie umowy

·        Dane organizacyjne (takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy i numer telefonu)

·        Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

·        Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, przetwarzamy również dane finansowe, takie jak ratingi kredytowe, rachunki bankowe i płatności, a także dane związane z umową, takie jak numer umowy, numer zamówienia, faktury

·        Styl jazdy, taki jak wzorce jazdy, geolokalizacja, godziny pracy i ustawienia preferencji

·        Dane identyfikacyjne, na przykład numer identyfikacyjny pojazdu, przyczepy, nadbudówki lub silnika, a także identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC, system informatyczny i identyfikator użytkownika

·        Dane dotyczące osiągów pojazdu, przyczepy, nadbudówki, silnika i innych produktów, na przykład informacje dotyczące części pojazdu, zużycia paliwa, zużycia hamulców, zmiany biegów, zużycia akumulatora, danych silnika i kodów błędów

Zobowiązanie

umowne

 

 
   

 

 

 

Świadczenie usług i wsparcie oraz monitorowanie zobowiązań umownych

·        Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko,

adres e-mail, numer telefonu, adres)

·        Dane organizacyjne (takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy i numer telefonu)

·

·        Preferencje dotyczące kontaktu

·        Zakupy i transakcje

·        Styl jazdy, taki jak wzorce jazdy, geolokalizacja, godziny pracy i ustawienia preferencji

·        Dane identyfikacyjne, na przykład numer identyfikacyjny pojazdu, przyczepy, nadbudówki lub silnika, a także identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC, system informatyczny i identyfikator użytkownika

·        Dane dotyczące osiągów pojazdu, przyczepy, nadbudówki, silnika i innych produktów, na przykład informacje dotyczące części pojazdu, zużycia paliwa, zużycia hamulców, zmiany biegów, zużycia akumulatora, danych silnika i kodów błędów

Zlecone

zobowiązanie

 

 
   

 

 

 

Aby informować Cię o aktualizacjach, produktach i usługach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować

·        Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko,

adres e-mail, numer telefonu, adres)

·        Preferencje dotyczące kontaktu

·        Zawód

·        Lokalizacja rynku

·        Zakupy i transakcje

·        Styl jazdy, taki jak wzorce jazdy, geolokalizacja, godziny pracy i ustawienia preferencji

·        Dane identyfikacyjne, na przykład numer identyfikacyjny pojazdu, przyczepy, nadbudówki lub silnika, a także identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC, system informatyczny i identyfikator użytkownika

·        Dane dotyczące osiągów pojazdu, przyczepy, nadbudówki, silnika i innych produktów, na przykład informacje dotyczące części pojazdu, zużycia paliwa, zużycia hamulców, zmiany biegów, zużycia akumulatora, danych silnika i kodów błędów

Regulowane przepisami marketingow ymi w poszczególny ch krajach

 

 
   

 

 

 

Aby śledzić nasze wyniki i być zadowolonym z naszych produktów i usług, w tym udziału w ankietach

·        Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko,

adres e-mail, numer telefonu, adres)

·        Preferencje dotyczące kontaktu

·        Zakupy i transakcje

·        Styl jazdy, taki jak wzorce jazdy, geolokalizacja i godziny pracy

·        Dane identyfikacyjne, na przykład numer identyfikacyjny pojazdu, przyczepy, nadbudówki lub silnika, a także identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC, system informatyczny i identyfikator użytkownika

·        Dane dotyczące osiągów pojazdu, przyczepy, nadbudówki, silnika i innych produktów, na przykład informacje dotyczące części pojazdu, zużycia paliwa, zużycia hamulców, zmiany biegów, zużycia akumulatora Dane silnika i kody błędów

·        Adres IP, system operacyjny, typ urządzenia, nazwa i wersja aplikacji, nazwa i wersja przeglądarki oraz odpowiedzi na pytania ankietowe

Uzasadniony interes

 

 
   

 

 

 

Aby podjąć działania naprawcze

·        Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko,

adres e-mail, numer telefonu, adres)

·        Adres dostawy

·        Zakupy i transakcje

·        Styl jazdy, taki jak wzorce jazdy, geolokalizacja, godziny pracy i ustawienia preferencji

·        Dane identyfikacyjne, na przykład numer identyfikacyjny pojazdu, przyczepy, nadbudówki lub silnika, a także identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC, system informatyczny i identyfikator użytkownika

·        Dane dotyczące osiągów pojazdu, przyczepy, nadbudówki, silnika i innych produktów, na przykład informacje dotyczące części pojazdu, zużycia paliwa, zużycia hamulców, zmiany biegów, zużycia akumulatora, danych silnika i kodów błędów

·        Logi systemowe z naszych systemów informatycznych

Uzasadniony interes lub faktyczny obowiązek

 

 
   

 

 

 

Analizowanie, poprawa jakości i rozwój produktów, usług i naszej organizacji

·        Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko,

adres e-mail, numer telefonu, adres)

·        Numery rejestracyjne

·        Adres dostawy

·        Zakupy i transakcje

·        Dane finansowe, takie jak ratingi kredytowe, rachunki bankowe i płatności, a także dane związane z umowami, takie jak numer umowy, numer zamówienia, faktury

·        Styl jazdy, taki jak wzorce jazdy, geolokalizacja, godziny pracy i ustawienia preferencji

·        Dane identyfikacyjne, na przykład numer identyfikacyjny pojazdu, przyczepy, nadbudówki lub silnika, a także identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC, system informatyczny i identyfikator użytkownika

·        Dane dotyczące osiągów pojazdu, przyczepy, nadbudówki, silnika i innych produktów, na przykład informacje dotyczące części pojazdu, zużycia paliwa, zużycia hamulców, zmiany biegów, zużycia akumulatora, danych silnika i kodów błędów

·        Logi systemowe z naszych systemów informatycznych

·        Odpowiedzi na pytania ankietowe

Uzasadniony interes

 

 
   

 

 

 

Aby spełnić zobowiązania prawne i uzasadnione żądania ze strony prawa lub innych organów

·        Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko,

adres e-mail, numer telefonu, adres)

·        Adres dostawy

·        Zakupy i transakcje

·        Dane finansowe, takie jak ratingi kredytowe, rachunki bankowe i płatności, a także dane związane z umowami, takie jak numer umowy, numer zamówienia, faktury

·        Styl jazdy, taki jak wzorce jazdy, geolokalizacja, godziny pracy i ustawienia preferencji

·        Dane identyfikacyjne, na przykład numer identyfikacyjny pojazdu, przyczepy, nadbudówki lub silnika, a także identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC, system informatyczny i identyfikator użytkownika

·        Dane dotyczące osiągów pojazdu, przyczepy, nadbudówki, silnika i innych produktów, na przykład informacje dotyczące części pojazdu, zużycia paliwa, zużycia hamulców, zmiany biegów, zużycia akumulatora, danych silnika i kodów błędów

·        System logi z naszych systemów informatycznych

Obowiązek prawny lub uzasadniony interes

 

Aby zapewnić Ci wymagane informacje i odpowiednie aktualizacje

·        Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko,

adres e-mail, numer telefonu, adres)

·        Dane identyfikacyjne, na przykład numer identyfikacyjny pojazdu, przyczepy, nadbudówki lub silnika, a także identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC, system informatyczny i identyfikator użytkownika

·        Geolokalizacja

·        Dane dotyczące osiągów pojazdu, przyczepy, nadbudówki, silnika i innych produktów, na przykład informacje dotyczące części pojazdu, zużycia paliwa, zużycia hamulców, zmiany biegów, zużycia akumulatora Dane silnika i kody błędów

·        System logi z naszych systemów informatycznych

Uzasadniony interes/Regulow ane przepisami marketingowymi w poszczególnych krajach

 

Jakie dane osobowe przetwarza Scania jako kierowcy/ operatora? Prowadzisz pojazd Scania lub obsługujesz maszynę z komponentem Scania

Zbieramy różnego rodzaju dane operacyjne z pojazdu, silnika, przyczepy, nadbudówek i innych sprzedawanych przez nas produktów, takich jak zużycie paliwa, wzorce jazdy, pozycja geograficzna, kody błędów itp. Niektóre z tych danych stają się danymi osobowymi, gdy możemy określić, kto prowadzi pojazd lub obsługuje maszynę.

Dane te przetwarzamy m.in. w celu:

·        dostarczania usług zamówionych przez klienta – więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w odpowiednich opisach usług

·        na życzenie dostarczyć usługi rozrywkowe w pojeździe

·        prowadzenie zdalnej diagnostyki oraz planowanie napraw i konserwacji

·        zapewnić wsparcie

·        wypełniać zobowiązania umowne

·        badać, analizować, poprawiać jakość i rozwijać istniejące i nowe produkty i

usługi oraz naszą organizację

·        przestrzegać zobowiązań prawnych i uzasadnionych żądań organów ścigania i innych organów;

·        informować o odpowiednich aktualizacjach

Dane, które zbieramy, są dostarczane przez Twojego pracodawcę, zbierane z pojazdu, silnika, przyczepy, nadbudowy lub innych produktów lub tworzone w naszych systemach informatycznych, z których korzystasz.

Bierzesz udział w konkursie kierowców organizowanym przez Scania

Jeśli zdecydujesz się wziąć udział w konkursie dla kierowców organizowanym przez Scania, musimy zebrać niektóre z Twoich danych osobowych - na przykład imię i nazwisko oraz dane kontaktowe - w celu przetworzenia Twojej rejestracji i udziału w konkursie. Te dane osobowe są przekazywane bezpośrednio przez Ciebie.

Masz awarię na drodze i dzwonisz do pomocy technicznej Scania

Jeśli masz nagły wypadek na drodze i zdecydujesz się skontaktować z nami w celu uzyskania pomocy w nagłych wypadkach, musimy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu zidentyfikowania Ciebie, zrozumienia Twojej sytuacji awaryjnej, udzielenia pomocy i skontaktowania się z Tobą w celu ciągłego przekazywania informacji dotyczących Twojego przypadku pomocy.

 

 

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

Podstawa prawna

W celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych, takich jak:

·        dostarczania usług zamówionych przez klienta / pracodawcę

·        na życzenie dostarczyć usługi rozrywkowe w pojeździe

·        prowadzenie zdalnej diagnostyki oraz planowanie napraw i konserwacji

·        zapewnić wsparcie

·        Styl jazdy, taki jak wzorce jazdy, geolokalizacja, godziny pracy i ustawienia preferencji

·        Dane identyfikacyjne, na przykład numer identyfikacyjny pojazdu, przyczepy, nadbudówki lub silnika, a także identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC, system informatyczny i identyfikator użytkownika

·        Dane dotyczące osiągów pojazdu, przyczepy, nadbudówki, silnika i innych produktów, na przykład informacje dotyczące części pojazdu, zużycia paliwa, zużycia hamulców, zmiany biegów, zużycia akumulatora, danych silnika i kodów błędów

·        Logi systemowe z naszych systemów informatycznych

Uzasadnion y interes

 

 

W celu realizacji zobowiązań umownych klienta

·        Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

·        Preferencje dotyczące kontaktu

·        Zakupy i transakcje

·        Styl jazdy, taki jak wzorce jazdy, geolokalizacja, godziny pracy i ustawienia preferencji

·        Dane identyfikacyjne, na przykład numer identyfikacyjny pojazdu, przyczepy, nadbudówki lub silnika, a także identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC, system informatyczny i identyfikator użytkownika

·        Dane dotyczące osiągów pojazdu, przyczepy, nadbudówki, silnika i innych produktów, na przykład informacje dotyczące części pojazdu, zużycia paliwa, zużycia hamulców, zmiany biegów, zużycia akumulatora, danych silnika i kodów błędów

·        Logi systemowe z naszych systemów informatycznych

Uzasadni ony interes

 

                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                          

 

 

Aby podjąć działania

naprawcze

·        Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

·        Adres dostawy

·        Zakupy i transakcje

·        Styl jazdy, taki jak wzorce jazdy, geolokalizacja, godziny pracy i ustawienia preferencji

·        Dane identyfikacyjne, na przykład numer identyfikacyjny pojazdu, przyczepy, nadbudówki lub silnika, a także identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC, system informatyczny i identyfikator użytkownika

·        Dane dotyczące osiągów pojazdu, przyczepy, nadbudówki, silnika i innych produktów, na przykład informacje dotyczące części pojazdu, zużycia paliwa, zużycia hamulców, zmiany biegów, zużycia akumulatora, danych silnika i kodów błędów

·        Logi systemowe z naszych systemów informatycznych

Uzasadnio ny interes lub zobowiąza nie umowne

 

                                                                                                                                                          

 

 

W celu wypełnienia zobowiązań prawnych i uzasadnionych żądań organów ścigania i innych organów

·        Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

·        Adres dostawy

·        Styl jazdy, taki jak wzorce jazdy, geolokalizacja, godziny pracy i ustawienia preferencji

·        Dane identyfikacyjne, na przykład numer identyfikacyjny pojazdu, przyczepy, nadbudówki lub silnika, a także identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC, system informatyczny i identyfikator użytkownika

·        Dane dotyczące osiągów pojazdu, przyczepy, nadbudówki, silnika i innych produktów, na przykład informacje dotyczące części pojazdu, zużycia paliwa, zużycia hamulców, zmiany biegów, zużycia akumulatora, danych silnika i kodów błędów

·        Logi systemowe z naszych systemów informatycznych

Obowiązek prawny lub uzasadniony interes

 

 

Aby zapewnić Ci wymagane informacje i odpowiednie aktualizacje

·        Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

·        Dane identyfikacyjne, na przykład numer identyfikacyjny pojazdu, przyczepy, nadbudówki lub silnika, a także identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC, system informatyczny i identyfikator użytkownika

·        Dane dotyczące osiągów pojazdu, przyczepy, nadbudówki, silnika i innych produktów, na przykład informacje dotyczące części pojazdu, zużycia paliwa, zużycia hamulców, zmiany biegów, zużycia akumulatora, danych silnika i kodów błędów

·        Geolokalizacja

Uzasadniony interes/Regu lowane przepisami marketingo wymi w poszczególn ych krajach

 

 

Aby śledzić nasze wyniki i być zadowolonym z naszych produktów i usług, w tym udziału w ankietach

·        Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

·        Dane organizacyjne (takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy i numer telefonu)

·        Preferencje dotyczące kontaktu

·        Zakupy i transakcje

·        Styl jazdy, taki jak wzorce jazdy, geolokalizacja, godziny pracy i ustawienia preferencji

·        Dane identyfikacyjne, na przykład numer identyfikacyjny pojazdu, przyczepy, nadbudówki lub silnika, a także identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC, system informatyczny i identyfikator użytkownika

·        Dane dotyczące osiągów pojazdu, przyczepy, nadbudówki, silnika i innych produktów, na przykład informacje dotyczące części pojazdu, zużycia paliwa, zużycia hamulców, zmiany biegów, zużycia akumulatora, danych silnika i kodów błędów

·        Adres IP, system operacyjny, typ urządzenia, nazwa i wersja aplikacji, nazwa i wersja przeglądarki oraz odpowiedzi na pytania ankietowe.

Uzasadni ony interes

 

 

Aby dostarczyć ofertę

klientowi / pracodawcy

·        Styl jazdy, taki jak wzorce jazdy, geolokalizacja, godziny pracy i ustawienia preferencji

·        Dane identyfikacyjne, na przykład numer identyfikacyjny pojazdu, przyczepy, nadbudówki lub silnika, a także identyfikator kierowcy, numer IP, adres MAC, system informatyczny i identyfikator użytkownika

·        Dane dotyczące osiągów pojazdu, przyczepy, nadbudówki, silnika i innych produktów, na przykład informacje dotyczące części pojazdu, zużycia paliwa, zużycia hamulców, zmiany biegów, zużycia akumulatora, danych silnika i kodów błędów

Uzasadni ony interes

Monitorowanie bezpieczeństwa pojazdów, aby móc identyfikować ataki i naruszenia bezpieczeństwa oraz podejmować działania.

·        Identyfikatory pojazdu oraz identyfikatory jednostek elektrycznych w pojeździe.

Obowiąz ek prawny Przykład: UNECE R.155)

 

 

Poprawa bezpieczeństwa i zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pojazdów.

·        Wydajność pojazdu i kierowcy /

dane behawioralne

·        Monitoring, nagrania i obrazy

Obowiązek

prawny

(przykład:

GSR 2,

rozporządze nie UE 2019/2144)

 

Jakie dane osobowe przetwarza Scania w odniesieniu do Ciebie jako kandydata i osoby ubiegającej się  o pracę?

Gdy ubiegasz się o stanowisko w Scania, prosimy Cię o podanie pewnych danych osobowych w celu przetworzenia Twojej aplikacji i jeśli zostaniesz zatrudniony, przygotowania umowy o pracę.

Uwaga: Gdy "Identyfikatory osobowe" są wymienione poniżej, używany jest jeden lub więcej elementów danych identyfikujących osobę. Obejmuje to osobisty numer identyfikacyjny, imię i nazwisko, podpis cyfrowy lub podpis na papierze, numer identyfikacyjny kierowcy i numer karty kierowcy, numer identyfikacyjny pracownika i kartę identyfikacyjną pracownika, służbowy i prywatny numer telefonu, służbowy i prywatny adres e-mail oraz identyfikator użytkownika.

 

Dlaczego przetwarzamy Twoje

dane osobowe?

Jakie kategorie danych

osobowych przetwarzamy?

Podstawa prawna

Retencja

Budowanie marki pracodawcy

Aby przyciągnąć przyszłe kompetencje i zaangażować obecnych pracowników, dane osobowe są wykorzystywane do zarządzania różnymi działaniami, takimi jak wydarzenia, projekty, konkursy i wizyty

·        dane przeglądania stron

internetowych

·        edukacja I umiejętności

·        identyfikatory osobiste

·        doświadczenie zawodowe

·        organizacja zawodowa

Zgoda

Maksymalnie 2 lata po zdarzeniu

Program Scania Student Intro ma na celu znalezienie przyszłych pracowników, rozpowszechnienie pozytywnego wizerunku Scania jako atrakcyjnego pracodawcy i stworzenie ambasadorów Grupy Scania.

·        Numer rachunku bankowego

·        Rozmiar odzieży

·        Dane dotyczące zatrudnienia

·        Identyfikatory osobiste

·        Adres zamieszkania

·        Organizacja zawodowa

·        Wykształcenie i umiejętności

·        Zdjęcie

Uzasadniony interes

Do końca Programu

Scania Student Intro

Rekrutacja

 

 

Zarządzanie bazą danych kandydatów w celu dopasowania kandydatów do stanowisk w Grupie Scania, w tym tworzenie ofert pracy, zamieszczanie ogłoszeń, sprawdzanie kandydatów zarówno z aplikacji, jak i z puli kandydatów, ocena, rozmowy kwalifikacyjne i składanie ofert.

·        Edukacja i umiejętności

·        Identyfikatory osobowe

·        Dane dotyczące zatrudnienia

·        Pochodzenie etniczne, gdy jest to

obowiązkowe zgodnie z prawem

·        Wiek, daa urodzenia, płeć I narodowość

·        Adres zamieszkania

·        Organizacja zawodowa

·        Dane dotyczące zachowania i

wydajności

·        Dane karne/prawne

·        Dane finansowe

·        Raporty zdrowotne i testy zdrowotne

·        Preferowany kraj do pracy

·        Doświadczenie zawodowe

·        Konto w mediach

społecznościowych

·        Zdjęcie

Uzasadniony interes

Zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami podmiotu prawnego Scania prowadzącego rekrutację

Przeprowadzanie kontroli przeszłości

kandydatów do pracy

·        Dane behawioralne i dotyczące wydajności

·        Nieobecności, urlopy I godziny

pracy

·        Identyfikatory osobiste

·        Doświadczenie zawodowe

Zgoda

14 dni

Przeprowadzanie testów na kandydatach do pracy

·        Identyfikatory osobiste

·        Dane behawioralne i dotyczące wydajności

Zgoda

Maksymalnie 30 dni po zamknięciu konta użytkownika lub 24 miesiące po ostatniej aktywności użytkownika

w systemie.

 

 

Do wykorzystania w przyszłych rekrutacjach

·        Identyfikatory osobiste

·        Adres zamieszkania

·        Preferowany kraj

·        Dane dotyczące zatrudnienia

·        Doświadczenie zawodowe

·        Wykształcenie i umiejętności

·        Konto w mediach

społecznościowych

·        Zdjęcie

Zgoda

Maksymalnie 24 miesiące od ostatniej edycji danych osobowych

Przygotowywanie i zawieranie umów o

pracę

·        Edukacja I umiejętności

·        Dane dotyczące zatrudnienia

·        Dane finansowe

·        Nieobecności, wakacje I godziny

pracy

·        Identyfikatory osobiste

·        Doświadczenie zawodowe

·        Organizacja zawodowa

·        Zwrot grzecznościowy, data urodzenia, płeć I narodowość

·        Adres zamieszkania

·        Kontakt w nagłych wypadkach

Zgoda

Maksymalnie 10 lat

Przygotowanie onboardingu dla wybranych kandydatów g

·        Dane finansowe

·        Zwrot grzecznościowy, data urodzenia, płeć I narodowość

·        Adres zamieszkania

·        Kontakt w nagłych wypadkach I

osoby pozostające na utrzymaniu

·        Dane dotyczące zatrudnienia

·        Identyfikatory osobiste

·        Nieobecności, wakacje I godziny

pracy

·        Zdjęcie

·        Dane użytkownika IT

Umowny obowiązek

Maksymalnie 90 dni po

zakończeniu wdrożenia

 

 

Przygotowanie letnich staży Scania

·        Rozmiar odzieży i obuwia

·        Dane dotyczące zatrudnienia

·        Identyfikatory osobiste

·        Organizacja zawodowa

·        Adres zamieszkania

·        Wynagrodzenie

·        Zdjęcie

Uzasadniony interes

Do zakończenia umowy. Adres e-mail jest przechowywany do momentu zakończenia edukacji przez uczestników.

Wykorzystywanie statystyk związanych z zasobami ludzkimi do działań następczych i jako podstawy do podejmowania decyzji związanych z zasobami ludzkimi.

·        Edukacja i umiejętności

·        Identyfikatory osobowe

·        Dane dotyczące zatrudnienia

·        Dane dotyczące rehabilitacji I

wypadków przy pracy, urazów, itp.

·        Wiek, data urodzenia i płeć

·        Adres zamieszkania

·        Organizacja zawodowa

·        Dane dotyczące zachowania i wydajności

·        Dane finansowe

·        Przejazd do siedziby Scania

·        Doświadczenie zawodowe

Uzasadniony interes

 

Jakie dane osobowe przetwarza Scania w odniesieniu do Państwa jako pracownika?

Jako pracodawca Scania będzie przetwarzać dane osobowe pracowników, konsultantów i byłych pracowników.

Podczas zatrudnienia w Scania przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

·          zarządzać Twoim zatrudnieniem,

·          wypełnienia naszych zobowiązań prawnych jako pracodawcy

·          realizacji naszego uzasadnionego interesu, np .:

o     kierować, planować i oceniać pracę

o     Chroń pracowników i majątek firmy

o     kontaktować się i informować pracowników

o     przejrzystość dla właścicieli i ogółu społeczeństwa

Po odejściu z firmy przetwarzamy ograniczone ilości danych osobowych wymaganych do wypełnienia naszych zobowiązań

prawnych, na przykład dane osobowe pokazujące okres zatrudnienia.

 

Uwaga: Gdy "Identyfikatory osobiste" są wymienione poniżej, przetwarzany jest jeden lub więcej elementów danych identyfikujących osobę. Obejmuje to osobisty numer identyfikacyjny, imię i nazwisko, podpis cyfrowy lub podpis na papierze, numer identyfikacyjny kierowcy i numer karty kierowcy, numer identyfikacyjny pracownika i kartę identyfikacyjną pracownika, służbowy i prywatny numer telefonu, służbowy i prywatny adres e-mail oraz identyfikator użytkownika.

 

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

Podstawa prawna przetwarzania

Retention

Budowanie marki pracodawcy

Promowanie Scania wśród

obecnych pracowników

·        Dane przeglądania stron

internetowych

·        Edukacja i umiejętności

·        Identyfikatory osobiste

·        Doświadczenie zawodowe

·        Organizacja zawodowa

Zgoda

Maksymalnie dwa lata po zdarzeniu

Stworzenie fikcyjnych profili w celu lepszego zrozumienia i przyciągnięcia przyszłych kompetencji.

·        Wiek, płeć, narodowość

·        Organizacja zawodowa

·        Wykształcenie i umiejętności

·        Identyfikatory osobiste

·        Doświadczenie zawodowe

Uzasadniony interes

Do końca okresu rozmowy kwalifikacyjnej, maksymalnie 3 miesiące

 

 

Rekrutacja

Zarządzanie bazą danych kandydatów w celu dopasowania kandydatów do stanowisk w Grupie Scania, w tym tworzenie zapotrzebowania na pracę, zamieszczanie ogłoszeń, sprawdzanie kandydatów zarówno z aplikacji, jak i z puli kandydatów, oceny, rozmowy kwalifikacyjne i oferty.

·        Edukacja I umiejętności

·        Identyfikatory osobowe

·        Dane dotyczące zatrudnienia

·        Pochodzenie etniczne, gdy jest to obowiązkowe zgodnie z prawem

·        Wiek, data urodzenia, płeć i narodowość

·        Adres zamieszkania

·        Organizacja zawodowa

·        Dane behawioralne i dotyczące wydajności

·        Dane karne/prawne

·        Dane finansowe

·        Raporty zdrowotne I testy zdrowotne

·        Preferowany kraj do pracy

·        Doświadczenie zawodowe

·        Konto w mediach społecznościowych

·        Zdjęcie

Uzasadniony interes

Zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami podmiotu prawnego Scania prowadzącego rekrutację

Przeprowadzanie kontroli

przeszłości kandydatów do pracy

·        Identyfikatory osobiste

·        Dane behawioralne I dotyczące

wydajności

Zgoda

14 dni

Przeprowadzanie testów na kandydatach do pracy

·        Identyfikatory osobiste

·        Dane behawioralne I dotyczące wydajności

Zgoda

Maksymalnie 30 dni po zamknięciu konta użytkownika lub 24 miesiące po ostatniej aktywności użytkownika w systemie.

Do wykorzystania w przyszłych

rekrutacjach

·        Identyfikatory osobiste

·        Adres zamieszkania

Zgoda

Maksymalnie 24 miesiące od

ostatniej edycji danych

 

 

 

·        Preferowny kraj

·        Dane dotyczące zatrudnienia

·        Doświadczenie zawodowe

·        Wykształcenie I umiejętności

·        Konto w mediach

społecznościowych

·        Zdjęcie

 

osobowych

Przygotowywanie i zawieranie

umów o pracę

·        Edukacja i umiejętności

·        Dane dotyczące zatrudnienia

·        Dane finansowe

·        Nieobecności, urlopy i godziny

pracy

·        Identyfikatory osobiste

·        Doświadczenie zawodowe

·        Organizacja zawodowa

·        Zwrot grzecznościowy, data urodzenia, płeć i narodowość

·        Adres zamieszkania

·        Kontakt w nagłych wypadkach

Zgoda

Maksymalnie 10 lat

Aby umożliwić onboarding i cross- boarding

·        Dane finansowe

·        Zwrot grzecznościowy, data urodzenia, płeć i narodowość

·        Adres zamieszkania

·        Kontakt w nagłych wypadkach i osoby pozostające na utrzymaniu

·        Dane dotyczące zatrudnienia

·        Identyfikatory osobiste

·        Nieobecności, urlopy i godziny pracy

·        Zdjęcie

·        Dane użytkowania IT

Zobowiązanie umowne

Maksymalnie 90 dni po

zakończeniu wdrożenia

Umożliwienie wymiany doświadczeń między stażystami Scania za pośrednictwem sieci TRATON Trainee Network.

·        Dane dotyczące zatrudnienia

·        Identyfikatory osobowe

·        Organizacja zawodowa

Uzasadniony interes

Trzy lata od zakończenia programu stażowego

 

 

Zarządzanie zatrudnieniem

Zapewnienie globalnego wsparcia dla systemów HR

·        Data urodzenia

·        Adres zamieszkania

·        Organizacja zawodowa

·        Wykształcenie i umiejętności

·        Dane dotyczące zatrudnienia

·        Identyfikatory osobiste

·        Nieobecności, urlopy

wypoczynkowe i godziny pracy

·        Doświadczenie zawodowe

Uzasadniony interes

Maksymalnie 2 lata po zamknięciu sprawy wsparcia lub 90 dni po zakończeniu zatrudnienia.

Umożliwienie Centrum Usług HR otrzymywania pytań od menedżerów HR, kierowników, pracowników i organów zewnętrznych związanych z pracownikami oraz odpowiadania na nie.

·        Data urodzenia

·        Adres zamieszkania

·        Organizacja zawodowa

·        Wykształcenie i umiejętności

·        Dane dotyczące zatrudnienia

·        Identyfikatory osobiste

·        Nieobecności, urlopy

wypoczynkowe i godziny pracy

·        Doświadczenie zawodowe

Uzasadniony interes

Maksymalnie 2 lata po zamknięciu sprawy wsparcia lub 30 dni po zakończeniu zatrudnienia

Rejestrowanie nowych pracowników i administracyjne zarządzanie zmianami w trakcie zatrudnienia.

·        Nieobecności, urlopy

wypoczynkowe i godziny pracy

·        Wiek, data urodzenia, płeć

·        Adres zamieszkania

·        Organizacja zawodowa

·        Dane finansowe

·        Dane dotyczące zatrudnienia

·        Wykształcenie i umiejętności

·        Identyfikatory osobiste

·        Dane dotyczące zachowań i wydajności

·        Świadectwo zdrowia

·        Dane dotyczące stanowiska

·        Kontakt w nagłych wypadkach

·        Zdjęcia

·        Doświadczenie zawodowe

·        Urlopy, urlopy wypoczynkowe i

Zobowiązanie umowne

24 miesiące po zakończeniu

zatrudnienia

 

 

 

godziny pracy

 

 

Archiwizowanie dokumentów

związanych z HR

·        Data urodzenia

·        Adres zamieszkania

·        Organizacja zawodowa

·        Wykształcenie i umiejętności

·        Dane dotyczące zatrudnienia

·        Identyfikatory osobiste

·        Nieobecności, urlopy

wypoczynkowe i godziny pracy

·        Doświadczenie zawodowe

Uzasadniony interes

Maksymalnie 10 lat po zatrudnieniu

Obsługa i monitorowanie samochodów służbowych

·        Identyfikatory osobiste

·        Organizacja zawodowa

Uzasadniony interes

10 lat od wypłaconego

wynagrodzenia

Obsługa i monitorowanie korzystania z rowerów elektrycznych

·        Identyfikatory osobiste

·        Pozycja geograficzna roweru

Uzasadniony interes

Maksymalnie 10 dni

Obsługa i śledzenie elektronicznej ewidencji jazdy samochodów służbowych

·        Czas jazdy

·        Przebieg

·        Numery identyfikacyjne pojazdu

·        Położenie geograficzne samochodu służbowego

Uzasadniony interes

Maksymalnie 90 dni

Zarządzanie rezerwacjami w

obiektach szkoleniowych Scania

·        Data urodzenia

·        Identyfikatory osobiste

·        Zdjęcie

Zobowiązanie umowne

 

Rezerwacja, zarządzanie i monitorowanie transportu personelu Scania

·        Identyfikatory osobiste

·        Miejsca odbioru i pozostawienia

Uzasadniony interes

1 miesiąc i 1 tydzień

Zarządzanie zakwaterowaniem

Scania

·        Dane finansowe

·        Identyfikatory osobiste

·        Adres zamieszkania

·        Dane behawioralne i dotyczące wydajności

Zobowiązanie umowne

Od ostatniego dnia obowiązywania umowy dane osobowe są przechowywane przez rok. Dane osobowe dotyczące emigrantów są przechowywane przez pięć lat.

 

 

 

 

 

Jeśli najemca ma dług czynszowy wobec firmy Scania, dane osobowe są przechowywane do momentu uregulowania długu

Zarządzanie przesyłkami

pocztowymi Scania

·        Identyfikatory osobiste

Uzasadniony interes

 

Zarządzanie i uzgadnianie płatności

i faktur w restauracjach Scania.

·        Identyfikatory osobiste

·        Organizacja zawodowa

·

Uzasadniony interes

Dane są anonimizowane po 12 miesiącach braku aktywności.

Zarządzanie programami dla najwyższej kadry kierowniczej i innych kluczowych stanowisk

·        Nieobecności, urlopy

wypoczynkowe i godziny pracy

·        Wiek, data urodzenia, płeć i narodowość

·        Adres zamieszkania

·        Organizacja zawodowa

·        Dane finansowe

·        Identyfikatory osobiste

·        Wykształcenie i umiejętności

·        Stan cywilny i nazwiska partnerów

·        Kontakt w nagłych wypadkach i

osoby na utrzymaniu

·        Konto w mediach

społecznościowych

·        Dane finansowe

·        Dane dotyczące zatrudnienia

·        Dane behawioralne i wydajności

·        Doświadczenie zawodowe

Uzasadniony interes

Maksymalnie 10 lat

Administrowanie cyklem życia zatrudnienia w celu wspierania pracowników i menedżerów

·        Dane użytkowania IT

·        Zwrot grzecznościowy, wiek, data urodzenia, płeć i narodowość

·        Adres zamieszkania

·        Organizacja zawodowa

·        Dane finansowe

·        Stan cywilny i nazwiska

Uzasadniony interes

60 miesięcy po zakończeniu zatrudnienia lub zgodnie z lokalnymi wymogami prawnymi

 

 

 

partnerów

·        Kontakt w nagłych wypadkach i

osoby na utrzymaniu

·        Dane dotyczące zatrudnienia

·        Identyfikatory osobiste

·        Nieobecności, urlopy i godziny

pracy

·        Dane dotyczące zachowania i wydajności

·        Doświadczenie zawodowe

 

 

Wypełnianie zobowiązań prawnych

Aby móc odpowiadać na pytania władz lub innych instytucji, takich jak Szwedzka Agencja Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Egzekucyjny, banki, AFA, policja, nieruchomości itp.

·        Nieobecności, urlopy wypoczynkowe i godziny pracy

·        Dane finansowe

·        Dane dotyczące zatrudnienia

·        Identyfikatory osobiste

·        Dane dotyczące stanowiska

·        Doświadczenie zawodowe

·        Organizacja zawodowa

Uzasadniony interes

Dopóki nie zostanie udzielona

odpowiedź na to pytanie

 

 

Zarządzanie przypadkami braku wydajności

·        Dane dotyczące wykorzystania

IT

·        Nieobecności, urlopy i godziny pracy

·        Wiek, data urodzenia

·        Adres zamieszkania

·        Organizacja zawodowa

·        Wykształcenie i umiejętności

·        Dane dotyczące zatrudnienia

·        Identyfikatory osobiste

·        Raporty zdrowotne i

zaświadczenia lekarskie

·        Zidentyfikowana choroba i stan psychiczny

·        Dane dotyczące zachowania i wydajności

·        Doświadczenie zawodowe

·        Dane finansowe

·       Inne dane kategorii specjalnej (opinia, pochodzenie etniczne itp.)

Obowiązek prawny

Do końca zatrudnienia i w okresie przedawnienia określonym w lokalnych przepisach prawa pracy

 

 

Zarządzanie indywidualnymi przypadkami niewłaściwego postępowania

·        Dane dotyczące wykorzystania

IT

·        Nieobecności, urlopy i godziny

pracy

·        Wiek

·        Organizacja zawodowa

·        Dane przeglądania stron

internetowych

·        Dane finansowe

·        Dane dotyczące zatrudnienia

·        Testy na obecność narkotyków i

raporty zdrowotne

·        Edukacja i umiejętności

·        Identyfikatory osobiste

·        Dane behawioralne i dotyczące wydajności

·        Kontrola pomieszczeń Scania

·        Dane z kamer monitorujących

·        Konto w mediach

społecznościowych

·        Doświadczenie zawodowe

Obowiązek prawny

Do końca zatrudnienia i w okresie przedawnienia określonym w lokalnych przepisach prawa pracy

Negocjacje ze związkami zawodowymi w kwestiach dotyczących zatrudnienia i firmy

·        Identyfikatory osobiste

·        Dane behawioralne i dotyczące wydajności

Obowiązek prawny

 

 

 

Zarządzanie procesem przenoszenia pracowników z powodów zdrowotnych, behawioralnych, braku wydajności lub organizacyjnych.

·        Edukacja i umiejętności

·        Identyfikatory osobiste

·        Dane behawioralne I dotyczące wydajności

·        Zaświadczenie lekarskie

·        Doświadczenie zawodowe

·        Organizacja zawodowa

·        Członkostwo w związku

zawodowym

Obowiązek prawny

Do czasu zamknięcia procesu i wypełnienia zobowiązań prawnych i umownych.

 

 

Zarządzanie indywidualnymi kwestiami związanymi z rehabilitacją

·        Nieobecności, urlopy

wypoczynkowe i godziny pracy

·        Wiek

·        Organizacja zawodowa

·        Alergie, zidentyfikowane choroby i stan psychiczny

·        Testy na obecność narkotyków i

testy zdrowotne

·        Zaświadczenia lekarskie i raporty zdrowotne

·        Dane ergonomiczne

·        Dane dotyczące rehabilitacji

·        Wypadki przy pracy, urazy itp.

·        Identyfikatory osobiste

·        Dane opisowe ciała

·        Dane behawioralne i dotyczące wydajności

·        Doświadczenie zawodowe

·        Członkostwo w związkach

zawodowych

Obowiązek prawny

Dwa lata po zakończeniu

rehabilitacji

 

 

Administracja personelem i wynagrodzeniami

Przeprowadzanie przeglądów wynagrodzeń i rewizji wynagrodzeń pracowników

·        Wiek i płeć

·        Organizacja zawodowa

·        Dane dotyczące zatrudnienia

·        Identyfikatory osobiste

·        Dane dotyczące zachowania i wydajności

·        Doświadczenie zawodowe

·        Dane finansowe

·        Nieobecności, urlopy i godziny pracy

·        Przynależność do związków

zawodowych

Obowiązek prawny

10 lat po wypłaceniu

wynagrodzenia

 

 

Zarządzanie podstawowym procesem płacowym w Scania

·        Nieobecności, urlopy

wypoczynkowe i godziny pracy

·        Dane finansowe

·        Data urodzenia

·        Adres zamieszkania

·        Organizacja zawodowa

·        Dane dotyczące zatrudnienia

·        Identyfikatory osobiste

·        Przynależność do związków

zawodowych

Zobowiązanie umowne

10 lat po wypłaceniu

wynagrodzenia

Zarządzanie wsparciem systemu płacowego

·        Nieobecności, urlopy

wypoczynkowe i godziny pracy

·        Dane finansowe

·        Wiek i data urodzenia

·        Adres zamieszkania

·        Organizacja zawodowa

·        Dane dotyczące zatrudnienia

·        Identyfikatory osobiste

·        Członkostwo w związku

zawodowym

Uzassadniony interes

10 lat po wypłaceniu

wynagrodzenia

 

 

Przeprowadzanie corocznych

przeglądów wynagrodzeń

·        Wiek i płeć

·        Organizacja zawodowa

·        Dane finansowe

·        Dane dotyczące zatrudnienia

·        Identyfikatory osobiste

·        Dane dotyczące zachowań i wydajności

·        Doświadczenie zawodowe

·        Członkostwo w związkach

zawodowych

Uzasadniony interes

10 lat po podwyższeniu

wynagrodzenia

Zapewnienie i zarządzanie indywidualnymi emeryturami i świadczeniami

·        Wiek, data urodzenia i płeć

·        Dane finansowe

·        Dane dotyczące zatrudnienia

·        Identyfikatory osobiste

·        Nieobecności, urlopy i godziny

pracy

Uzasadniony interes

Maksymalnie 24 miesiące, z wyjątkiem numeru zatrudnienia i numeru PID, które są zapisywane podczas zatrudnienia.

 

 

Zapewnienie i zarządzanie indywidualnymi emeryturami i świadczeniami dla kadry kierowniczej i obcokrajowców.

·        Dane finansowe

·        Stan cywilny i nazwisko partnera

·        Identyfikatory osobiste

·        Dane dotyczące zatrudnienia

·        Płeć i narodowość

·        Adres zamieszkania

·        Organizacja zawodowa

·        Raport o stanie zdrowia

·        Doświadczenie zawodowe

Zobowiązanie umowne

Do czasu zakończenia zatrudnienia i tak długo, jak wypłacane jest ubezpieczenie/emerytura osoby, której dane dotyczą, w tym płatności na rzecz beneficjentów.

Zarządzanie fakturowaniem i raportowaniem emerytur i świadczeń.

·        Dane finansowe

·        Stan cywilny

·        Dane dotyczące zatrudnienia

·        Identyfikatory osobowe

Obowiązek prawny

10 lat po śmierci osoby, której dane dotyczą. Jeśli istnieją beneficjenci, dane są zapisywane 10 lat po śmierci beneficjentów.

 

 

Zapewnianie stypendiów i

zarządzanie nimi

·        Dane dotyczące zatrudnienia

·        Adres zamieszkania

·        Organizacja zawodowa

·        Dane dotyczące zachowań i wydajności

·        Doświadczenie zawodowe

Zgoda

Wniosek jest przechowywany przez dwa miesiące. Decyzja o przyznaniu stypendium jest przechowywana przez dwa lata.

Zarządzanie programem Scania

Resultatbonus

·        Nieobecności, urlopy

wypoczynkowe i godziny pracy

·        Identyfikatory osobiste

·        Adres zamieszkania

·        Dane finansowe

Uzasadniony interes

10 lat od wypłaty

 

 

Środowisko pracy i zdrowie

Przeprowadzanie badań lekarskich pracowników i osób powiązanych na potrzeby wyjazdów zagranicznych

·        Alergie, zidentyfikowane choroby

·        Incydenty zdrowotne

·        Raporty zdrowotne i raporty medyczne

·        Testy zdrowotne

·        Recepty

·        Data urodzenia

·        Stan cywilny, nazwisko partnera i imiona dzieci

·        Identyfikatory osobiste

Zobowiązanie

umowne

10 lat od ostatniego wpisu w dokumentacji pacjenta

Filmowanie i fotografowanie na potrzeby ergonomicznych ocen ryzyka

·        Dane ergonomiczne

·        Zdjęcia i filmy wideo

·        Profesjonalna organizacja

Obowiązek prawny

Maksymalnie 3 miesiące w przypadku przeprowadzania oceny ryzyka. Filmy używane w szkoleniach są przechowywane tak długo, jak długo szkolenie jest używane.

Przeprowadzanie badań lekarskich pracowników przed krótkoterminowymi podróżami służbowymi

·        Alergie

·        Stwierdzona choroba

·        Zaświadczenia lekarskie

·        Recepty

·        Data urodzenia

·        Adres zamieszkania

·        Organizacja zawodowa

·        Identyfikatory osobiste

Uzasadniony interes

10 lat od ostatniego wpisu w dokumentacji pacjenta

 

 

Zgłaszanie, zarządzanie i

analizowanie incydentów w pracy

·        Identyfikatory osobiste

·        Wypadki przy pracy, urazy itp.

·        Zdjęcia

·        Pozycja w miejscu pracy

Obowiązek prawny

Czas przechowywania danych osobowych jest ustalany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi środowiska pracy.

Ocena zdolności pracowników do pracy i ich stanu zdrowia w celu podjęcia działań mających na celu poprawę opieki zdrowotnej.

·        Wiek, data urodzenia i płeć

·        Adres zamieszkania

·        Organizacja zawodowa

·        Alergie

·        Testy na obecność narkotyków

·        Dane ergonomiczne

·        Incydenty zdrowotne i wypadki przy pracy, urazy itp.

·        Zaświadczenia lekarskie

·        Recepty

·        Warunki psychologiczne i dane dotyczące doradztwa psychologicznego

·        Dane dotyczące rehabilitacji

·        Opis ciała, wzrost, waga i inne dane opisowe ciała

·        Stan cywilny i nazwisko partnera

·        Imiona i nazwiska dzieci

·        Identyfikatory osobiste

Uzasadniony interes

10 lat od ostatniego wpisu w dokumentacji pacjenta

 

 

Przeprowadzanie nowych badań lekarskich w celu zbadania, czy istnieją jakiekolwiek przeszkody medyczne do wykonywania pracy na stanowisku, o które ubiega się kandydat.

·        Identyfikatory osobiste

·        Wykształcenie i umiejętności

·        Wiek, data urodzenia i płeć

·        Adres zamieszkania

·        Testy na obecność narkotyków i

testy zdrowotne

·        Zidentyfikowane choroby

·        Recepty

·        Wzrost i waga

Uzasadniony interes

Imię i nazwisko, adres e-mail, oddział i kierownik są przechowywane przez rok. Dane medyczne są przechowywane przez 10 lat od ostatniego wpisu w rekordzie pacjenta.

Przeprowadzanie losowych testów narkotykowych pracowników i oferowanie pomocy pracownikom uzależnionym.

·        Data urodzenia

·        Organizacja zawodowa

·        Testy narkotykowe

·        Identyfikator osobisty

Uzasadniony interes

Maksymalnie 10 lat od ostatniego wpisu w karcie pacjenta w przypadku pozytywnego wyniku testu. Maksymalnie 6 miesięcy w przypadku negatywnego wyniku testu

Planowanie i działania następcze

Tworzenie i utrzymywanie wykazu kompetencji w celu wspierania strategicznego planowania zatrudnienia w Grupie Scania.

·        Edukacja i umiejętności

·        Identyfikatory osobiste

·        Dane behawioralne I dotyczące wydajności

·        Doświadczenie zawodowe

·        Organizacja zawodowa

Uzasadniony interes

Maksymalnie 10 lat lub zgodnie z lokalnymi przepisami.

Umożliwienie planowania kariery i oceny umiejętności w celu zidentyfikowania luk w umiejętnościach i kompetencjach poprzez porównanie obecnych i potencjalnych przyszłych ról.

·        Edukacja i umiejętności

·        Dane dotyczące zatrudnienia

·        Identyfikatory osobiste

·        Dane behawioralne i dotyczące

wydajności

·        Doświadczenie zawodowe

·        Organizacja zawodowa

Uzasadniony interes

60 miesięcy po zakończeniu zatrudnienia lub zgodnie z lokalnymi wymogami prawnymi

 

 

Przeprowadzenie barometru satysfakcji pracowników

·        Wiek i płeć

·        Organizacja zawodowa

·        Identyfikatory osobiste

·        Dane dotyczące zatrudnienia

Uzasadniony interes

Dopóki dane nie zostaną zagregowane i zanonimizowane, przed raportowaniem

Prowadzenie statystyk związanych z zasobami ludzkimi w celu monitorowania i tworzenia podstaw do podejmowania decyzji związanych z zasobami ludzkimi.

·        Nieobecności, urlopy

wypoczynkowe i godziny pracy

·        Dane finansowe

·        Dane dotyczące zatrudnienia

·        Identyfikatory osobiste

·        Wiek, data urodzenia i płeć

·        Organizacja zawodowa

·        Wykształcenie i umiejętności

·        Zdrowie i wypadki przy pracy, urazy itp.

·        Dane dotyczące rehabilitacji

·        Doświadczenie zawodowe

·        Dane behawioralne i dotyczące wydajności

·        Dane dotyczące korzystania z IT

·        Stan cywilny

Uzaadniony interes

Do czasu wypełnienia zobowiązania emerytalnego Dane osobowe są agregowane i anonimizowane przed raportowaniem.

Przeprowadzanie analiz w obszarze HR w celu stworzenia podstawy do podejmowania decyzji związanych z HR.

·        Nieobecności, urlopy

wypoczynkowe i godziny pracy

·        Wiek, data urodzenia, płeć i narodowość

·        Adres zamieszkania

·        Organizacja zawodowa

·        Dane finansowe

·        Wykształcenie i umiejętności

·        Dane dotyczące korzystania z IT

·        Dane dotyczące zatrudnienia

·        Identyfikatory osobiste

·        Dane behawioralne I dotyczące wydajności

·        Doświadczenie zawodowe

·        Rehabilitacja

·        Wypadki przy pracy, urazy itp.

Uzasadniony interes

 

 

 

 

·        Przejazd przez obiekty Scania

 

 

Przeprowadzanie ankiet w celu zatrzymania i przyciągnięcia pracowników.

·        Wiek, data urodzenia i płeć

·        Organizacja zawodowa

·        Dane dotyczące zatrudnienia

·        Wykształcenie i umiejętności

·        Identyfikatory osobiste

·        Doświadczenie zawodowe

Uzasadniony interes

Dane osobowe są przechowywane do czasu aktualizacji i ponownego uruchomienia ankiet, maksymalnie przez 10 lat.

Identyfikacja i rozwój różnych

talentów

·        Identyfikatory osobiste

·        Edukacja i umiejętności

·        Dane dotyczące użytkowania IT

·        Dane dotyczące zachowań i wydajności

Uzasadniony interes

Maksymalnie 2 lata od

zakończenia procesu

Umożliwienie planowania i zarządzania następcami pracowników

·        Wiek, płeć i narodowość

·        Organizacja zawodowa

·        Dane dotyczące zatrudnienia

·        Wykształcenie i umiejętności

·        Identyfikatory osobiste

·        Dane behawioralne i dotyczące

wydajności

·        Doświadczenie zawodowe

Uzasadniony interes

Maksymalnie 60 miesięcy po zakończeniu zatrudnienia lub zgodnie z lokalnymi wymogami prawnymi.

Nauka i rozwój

Aby umożliwić pracownikom udostępnianie certyfikatów cyfrowych

·        Identyfikatory osobiste

·        Wykształcenie i umiejętności

Uzasadniony interes

Tak długo, jak pracownik korzysta z usługi

 

 

Przeprowadzanie ocen wydajności

pracowników

·        Identyfikatory osobiste

·        Dane behawioralne i dotyczące wydajności

·        Wykształcenie i umiejętności

·        Nieobecności, urlopy i godziny

pracy

·        Doświadczenie zawodowe

·        Dane dotyczące zatrudnienia

·        Płeć

·        Organizacja zawodowa

·        Dane dotyczące korzystania z IT

Uzasadniony interes

2 lata od przeglądu, ale maksymalnie do końca zatrudnienia

Umożliwienie pracownikom dzielenia się działaniami edukacyjnymi i śledzenia innych na platformach edukacyjnych.

·        Edukacja i umiejętności

·        Identyfikatory osobiste

·        Zdjęcia

Uzasadniony interes

Maksymalnie 10 lat

Zarządzanie i koordynowanie działań szkoleniowych

·        Alergie

·        Edukacja i umiejętności

·        Rozmiar odzieży i obuwia

·        Dane dotyczące zatrudnienia

·        Identyfikatory osobiste

·        Doświadczenie zawodowe

·        Organizacja zawodowa

·        Wykształcenie i umiejętności

Uzasadniony interes

Maksymalnie 10 lat

Wdrażanie i ocena działań

szkoleniowych

·        Dane przeglądania stron

internetowych

·        Identyfikatory osobiste

·        Monitoring, nagrania i obrazy

·        Dane użytkowania IT

·        Organizacja zawodowa

Uzasadniony interes

Maksymalnie 1 rok

 

 

Tworzenie i monitorowanie planów rozwoju dla pracowników

·        Edukacja i umiejętności

·        Identyfikatory osobiste

·        Dane behawioralne i dotyczące wydajności

·        Dane dotyczące zatrudnienia

·        Doświadczenie zawodowe

·        Organizacja zawodowa

Uzasadniony interes

Rok po zakończeniu zatrudnienia

Szkolenie przyszłych liderów i

wzmacnianie ich sieci kontaktów

·        Alergie

·        Data urodzenia i narodowość

·        Adres zamieszkania

·        Organizacja zawodowa

·        Rozmiar odzieży i obuwia

·        Identyfikatory osobiste

·        Dane dotyczące zatrudnienia

·        Wykształcenie i umiejętności

·        Dane behawioralne i dotyczące wydajności

·        Zdjęcia

·        Doświadczenie zawodowe

Uzasadniony interes

Zakończenie zatrudnienia

Zarządzanie podróżami i ekspatriacja

Zarządzanie procesem ekspatriacji pracowników i osób powiązanych.

·        Nieobecności, urlopy

wypoczynkowe i godziny pracy

·        Wiek, data urodzenia, płeć i narodowość

·        Adres zamieszkania

·        Dane finansowe

·        Wykształcenie i umiejętności

·        Kontakty w nagłych wypadkach

·        Stan cywilny i nazwisko partnera

·        Wykształcenie i umiejętności

·        Zaświadczenia lekarskie

·        Identyfikatory osobiste

·        Doświadczenie zawodowe

Zobowiązanie umowne

Maksymalnie 10 lat

 

 

Zarządzanie rachunkami za podróże i procesem wydatków

·        Alergie

·        Wypadki przy pracy, urazy itp.

·        Data urodzenia, płeć i narodowość

·        Adres zamieszkania

·        Organizacja zawodowa

·        Dane finansowe

·        Identyfikatory osobiste

·        Dane dotyczące zatrudnienia

·        Dane dotyczące stanowiska

Uzasadniony interes

Łącznie 7 lat

Przeprowadzenie analizy

zarządzania podróżami

·        Identyfikatory osobiste

·        Organizacja zawodowa

Uzasadniony interes

Maksymalnie 5 lat

Inne przetwarzanie

Aby zapewnić dostęp do naszych systemów informatycznych oraz aktualizować, ulepszać i/lub wymieniać nasze systemy

·        Identyfikatory osobiste

·        Organizacja zawodowa

Uzasadniony interes

Zgodnie z lokalnymi przepisami

Przestrzeganie procesów i procedur bezpieczeństwa w sytuacjach awaryjnych

·        Identyfikatory osobowe

·        Dane dotyczące zatrudnienia

·        Organizacja zawodowa

·        Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby do kontaktu w nagłych wypadkach

·        Obywatelstwo

·        Narodowość

Uzasadniony interes lub Ochrona Twoich żywotnych interesów

 

 

 

Aby chronić naszych pracowników i aktywa naszej firmy

·        Identyfikatory osobowe

·        Dane dotyczące zatrudnienia

·        Organizacja zawodowa

·        Zdjęcia

·        Dane użytkowania IT

·        Kontrola przejazdu na terenie Scania

·        Dane z kamer

monitorujących

·        Strony internetowe

Uzasadniony interes

 

Przekazywanie danych osobowych na zewnątrz w celu identyfikacji użytkownika jako pracownika Scania i umożliwienia mu wykonywania obowiązków służbowych

·        Identyfikatory osobowe

·        Dane dotyczące zatrudnienia

·        Organizacja zawodowa

·        Zdjęcia, filmy i nagrania audio

Uzasadniony interes

 

Analizowanie, ulepszanie i rozwijanie istniejących i nowych produktów i usług.

·        Identyfikatory osobowe

·        Dane dotyczące zatrudnienia

·        Obywatelstwo

·        Organizacja zawodowa

·        Dane użytkowania IT

·        Kontrola przejazdu na terenie Scania

Uzasadniony interes

 

Dostarczanie użytkownikowi żądanych informacji i odpowiednich aktualizacji

·        Identyfikatory osobiste

Uzasadniony interes

 

Zapewnienie zgodności z licencjami programów open-source

·        Osobiste identyfikatory uczestników

Zobowiązanie umowne

 

 

 

Rozwiązanie stosunku pracy

Wspieranie działu HR i menedżerów w zakresie porad prawnych dotyczących rozwiązywania umów o pracę.

·        Wiek

·        Organizacja zawodowa

·        Dane finansowe

·        Identyfikatory osobiste

·        Członkostwo w związkach

zawodowych

·

Obowiazek prawny

 

Wdrażanie pracowników do pracy, zapewniając im dobrą egzystencję i ustrukturyzowany transfer wiedzy.

·        Identyfikatory osobowe

·        Dane dotyczące zatrudnienia

·        Organizacja zawodowa

·

Uzasadniony interes

 

Obsługa zwolnień zgodnie z wymogami prawnymi i wspólnymi procesami

·        Wiek i data urodzenia

·        Organizacja zawodowa

·        Wykształcenie i umiejętności

·        Dane dotyczące zatrudnienia

·        Identyfikatory osobiste

·        Nieobecności, urlopy wypoczynkowe i godziny pracy

·        Doświadczenie zawodowe

·        Dane behawioralne I dotyczące wydajności

·        Dane finansowe

·        Członkostwo w związkach

zawodowych

Obowiązek prawny

Maksymalnie 2 lata od zakończenia zatrudnienia. Dane dotyczące czasu zatrudnienia są przechowywane do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy od Ciebie jako partnera biznesowego / dostawcy?

Jeśli pracujesz jako przedstawiciel dostawcy, który dostarcza produkty i usługi Scania, przetwarzamy ograniczone ilości Twoich danych osobowych, np. dane kontaktowe i identyfikację. Służy to do oceny oferty, zarządzania umową i zapewnienia dostępu do odpowiednich systemów informatycznych.

 

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

Podstawa prawna

Aby ocenić ofertę od Ciebie lub Twojego pracodawcy lub ocenić nowego partnera biznesowego, w tym sprawdzenie przeszłości

·        Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

·        Dane organizacyjne (takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy i numer telefonu)

·        Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, przetwarzamy również dane finansowe, takie jak ratingi kredytowe i ceny

·        Informacje ogólne (takie jak warunki i cechy osobiste lub zawodowe, dane finansowe, powiązania z urzędnikami

państwowymi oraz – jeśli jest to

Prawnie uzasadniony interes

Aby wykonać umowy z Tobą lub Twoim pracodawcą

·        Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

·        Dane organizacyjne (takie jak nazwa firmy, kraj, adres i numer telefonu firmy, numer organizacji biznesowej )

·        Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, przetwarzamy również dane finansowe, takie jak ratingi

Zobowiązanie umowne lub uzasadniony interes

 

 

Aby zapewnić dostęp do naszych systemów informatycznych

·        Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

·        Identyfikator użytkownika

·        Ustawienia językowe w systemach

·        Dzienniki korzystania z naszych

systemów

Uzasadniony interes

Przekazywanie danych osobowych na zewnątrz w celu identyfikacji użytkownika jako partnera handlowego/dostawcy Scania

·        Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

·        Dane dotyczące zatrudnienia (takie jak numer zatrudnienia, identyfikator użytkownika, zdjęcia)

Uzasadniony interes

Aby komunikować się ze sobą lub swoim pracodawcą

·        Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

·        Dane organizacyjne (takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy, numer telefonu i numer organizacji firmy)

Uzasadniony interes

Analizowanie, ulepszanie i rozwijanie istniejących i nowych produktów i usług, a także naszej organizacji

·        Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

·        Dane organizacyjne (takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy, numer telefonu i numer organizacji firmy)

·        Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, przetwarzamy również dane finansowe, takie jak ratingi kredytowe, konta bankowe i płatności

·        Dzienniki korzystania z naszych systemów

Uzasadniony interes

 

 

W celu wypełnienia zobowiązań prawnych i uzasadnionych żądań organów ścigania i innych organów

·        Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

·        Dane organizacyjne (takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy, numer telefonu i numer organizacji firmy)

·        Dane finansowe, takie jak ratingi kredytowe, rachunki bankowe i płatności, a także dane związane z umowami, takie jak numer umowy, numer zamówienia, faktury

·        Obywatelstwo

·        Data urodzenia

·        Rejestracja licencji

·        logi dostępowe z systemów informatycznych i systemów wejściowych,

·        Logi IT z aplikacji i usług sieciowych

Zobowiązania prawne lub uzasadniony interes

Aby zapewnić Ci wymagane informacji odpowiednie aktualizacje

·        Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

Uzasadnione interes/regulow ane przepisami marketingowymi w poszczególnych krajach

Przestrzeganie licencji programów open source

Informacje o wszystkich współpracownikach (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

Zobowiązanie

umowne

 

Jakie dane osobowe przetwarza Scania jako odwiedzającego?

Kiedy odwiedzasz nasze obiekty i nasze wydarzenia, przetwarzamy dane osobowe o Tobie, aby móc zrealizować cel Twojej wizyty i sprawić, że Twoja wizyta będzie udana i bezpieczna. Może to obejmować dane kontaktowe i numer prawa jazdy, a także preferencje żywieniowe i informacje o współpodróżnych.

 

 

 

 

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe i jak długo?

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

Podstawa prawna

Aby zrealizować cel

wizyty w Scania.

 

 

Dane osobowe są przetwarzane 5 lat po zakończeniu wizyty

·        Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

·        Informacje o współpodróżnikach (takie jak imię i nazwisko, adres e- mail, numer telefonu, adres, wiek)

·        Dane organizacyjne (takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy, numer telefonu i numer organizacji firmy)

·        Język

·        Preferencje żywieniowe

·        Szczegóły dotyczące podróży i

zakwaterowania

Uzasadniony interes

Aby chronić naszych gości i aktywa naszej firmy

·        Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

·        logi dostępowe z systemów informatycznych i systemów wejściowych,

·        logi informatyczne z aplikacji i

usług sieciowych,

·        Nadzór kamer

·        Raporty o zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem

·        Dane dotyczące zdrowia

 

Uzasadniony interes

 

 

Analizowanie, ulepszanie i rozwijanie istniejących i nowych produktów i usług, a także naszej organizacji

·        Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

·        Informacje o współpodróżnikach (takie jak imię i nazwisko, adres e- mail, numer telefonu, adres, wiek)

·        Dane organizacyjne (takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy, numer telefonu i numer organizacji firmy)

·        Język

·         Szczegóły dotyczące podróży i

zakwaterowania

Uzasadniony interes

W celu wypełnienia zobowiązań prawnych i uzasadnionych żądań organów ścigania i innych organów

·        Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

·        Informacje o współpodróżnikach (takie jak imię i nazwisko, adres e- mail, numer telefonu, adres, wiek)

·        Dane organizacyjne (takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy, numer telefonu i numer organizacji firmy)

·        Język

·         Szczegóły dotyczące podróży i

zakwaterowania

Obowiązek prawny lub Uzasadniony interes

Aby zapewnić Ci wymagane informacje, usługi i aktualizacje, w tym webcasty, raporty roczne.

·        Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)

·        Dane organizacyjne (takie jak nazwa firmy, kraj, adres firmy, numer telefonu i numer organizacji firmy)

·        Język

Uzasadniony interes/Regulowa ne przepisami marketingowymi w poszczególnych krajach

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

Podstawa prawna

 

 

 

 

Kiedy odwiedzasz nasze strony internetowe, Twoja przeglądarka internetowa dostarcza nam pewnych informacji, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszych stron internetowych, na przykład, czy korzystasz z urządzenia mobilnego lub komputera, z którego regionu na świecie surfujesz i z jakiej przeglądarki korzystasz. Dane te pomagają nam dostosować naszą stronę internetową i poprawić jakość przeglądania. Używamy ograniczonej liczby plików cookie, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób

internetowych, aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z plików cookie, zapoznaj się z naszą polityką dotyczącą plików cookie

 

 

Ocena korzystania ze strony internetowej i ulepszanie naszej strony internetowej

·        Adres IP

·        Ustawienia przeglądarki

·        Typ urządzenia używanego do uzyskania dostępu do witryny

·        Obszary zainteresowań

Uzasadniony interes

Aby zwiększyć komfort przeglądania

·        Adres IP

·        Geolokalizacja

·        Typ i wersja przeglądarki

·        System operacyjny

·        Data i godzina wizyty

·        Adres URL strony odsyłającej

·        Kraj przeglądania

Uzasadniony interes

Aby zapewnić Ci ukierunkowane informacje i kampanie

·        Adres IP

·        Geolokalizacja

·        Typ i wersja przeglądarki

·        System operacyjny

·        Data i godzina wizyty

·        Adres URL strony odsyłającej

·        Kraj przeglądania

Uzasadniony interes lub zgoda/Regulo wane przepisami marketingowy mi w danym kraju

 

Jakie dane osobowe przetwarza Scania jako obywatel?

Scania opracowuje systemy wspomagające kierowców, a także umożliwiające autonomiczną jazdę pojazdom bez kierowcy. W ramach prac rozwojowych nasze pojazdy są wyposażone w czujniki, takie jak kamery, które mogą rejestrować na przykład obraz lub tablicę rejestracyjną podczas przejeżdżania w pobliżu. Dane zebrane przez takie czujniki nie będą wykorzystywane do śledzenia lub identyfikacji użytkownika jako osoby fizycznej, a jedynie przetwarzane w celach określonych poniżej.

 

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

Podstaw a prawna

Ostrzeganie kierowcy, unikanie wypadków i poprawa bezpieczeństwa ruchu. (w celu zapewnienia zgodności z przepisami)

·        Monitorowanie, nagrania i obrazy

·        Wydajność pojazdu i kierowcy / dane

behawioralne

·        Dane o położeniu

Obowiązek prawny (Przykład: GSR 2,

rozporządze nie UE 2019/2144)

Aby ostrzec kierowcę, uniknąć wypadków i poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego (w celu poprawy bezpieczeństwa).

·        Monitorowanie, nagrania i obrazy

·        Wydajność pojazdu i kierowcy / dane

behawioralne

·        Dane o położeniu

Uzasadni ony interes

Opracowanie i weryfikacja oprogramowania do autonomicznej jazdy.

·        Monitorowanie, nagrania i obrazy

·        Wydajność pojazdu i kierowcy / dane

behawioralne

·        Dane o położeniu

Uzasadni ony interest