Ingela har stort fokus på en säker arbetsmiljö

8 FEBRUARI 2024

Möt vår medarbetare Ingela Ståhl - med stort intresse och engagemang för arbetsmiljöfrågor.

- Jag är jättetacksam att jag fått förmånen att jobba som arbetsmiljökoordinator. Det är ett stort arbetsområde och en viktig roll att på många sätt jobba för en säker arbetsmiljö, säger hon.

I september 2023 tillträdde Ingela som arbetsmiljökoordinator inom SHE (säkerhet, hälsa, miljö), där hennes huvudsakliga uppdrag blir att stötta i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det har varit en intressant start för henne.

– Jag vistas mycket ute i verksamheten, ser, lär, går utbildningar och försöker fånga upp vad de olika verksamheterna behöver stöttning med. Det är viktigt att skapa dialog och kontaktnät.

När tjänsten dök upp såg Ingela direkt en stor möjlighet att kunna utvecklas, anta nya utmaningar och sprida den kunskap hon samlat på sig genom åren. Hon uppskattar det stora stöd och support hon fick, framför allt från sin gruppchef och verkstadschef, men även från andra att våga ta detta steg.

– Mina nya kollegor på SPS och alla ute i verksamheterna har också, genom att dela med sig av sin kunskap, underlättat för mig att komma in i den nya rollen.

Ingelas resa på Scania Oskarshamn startade 1995 då hon började som montör på IB-Line (Instrumentbrädan).

Hur var det att komma till en så stor arbetsplats?
– Tidigt såg jag möjligheter till utveckling och att företaget satsar på personalen. Jag trivdes med mina arbetsuppgifter och vi hade roligt tillsammans och en god laganda.

Efter 20 år i Monteringen, då Ingela bland annat var teamleader på IB-Line och Final Inspection, sökte hon nya utmaningar. Från Monteringen tog hon steget till att bli teamleader på Logistik i Kaross.

– Det var nytt för mig, jag hade inte ens suttit i en truck tidigare, men jag fick chansen att vidareutvecklas. Jag fick sedan frågan om att börja i produktionen i Kaross. Det var en ny utmaning att arbeta med robotar, men jag har en drivkraft att ständigt vilja lära mig något nytt. 

Ingela har alltid brunnit för arbetsmiljöfrågor och att jobba proaktivt för att förebygga sådant som skulle kunna bli ett allvarligt tillbud om det inte åtgärdas. I det systematiska arbetsmiljöarbetet arbetar hon tillsammans med olika stödfunktioner.

– Det är viktigt att arbeta nära verksamheten för att kunna agera och analysera avvikelser inom arbetsmiljöområdet. Det gäller att alltid tänka på att vi är varandras arbetsmiljö och sträva efter en hållbar arbetsmiljö i alla led. Vi är väldigt duktiga på Scania att följa våra riktlinjer, men vi måste steppa upp på vissa frågor. Framför allt behöver vi fokusera mer på mjuka värden.

Ingela ingår även i den lokala arbetsgruppen som jobbar för jämställdhet, inkludering och mångfald.

– Vi behöver arbeta strategiskt för att säkerställa att vi tar hänsyn till jämställdhet, inkludering och mångfald i allt vi gör. Det ska vara en naturlig del i vårt dagliga arbete. Scania ska vara en arbetsplats för alla, avslutar Ingela.