Logistik

Logistik består bland annat av produktionsplanering, materialplanering och materialhantering

De tre huvudsakliga verksamhetsområdena är alla viktiga för hela Scania Oskarshamns produktionsflöde.

 

Verksamhetens livsnerv är en väl fungerande logistik för runt 3000 artiklar från cirka 300 olika leverantörer. Logistik har hand om tusentals pallar och boxar som ska vara på rätt plats i rätt tid varje dag.

 

Vagnsfurnering är en metod under ständig utveckling för att öka säkerheten och effektiviteten ytterligare. Leverans av material sker genom att ett vagnståg (en dragare med upp till fem vagnar) distribuerar material till line i takt med lines takt och ersätter tomma emballage med fyllda, eller levererar material i form av plockade materialsatser (kit eller sekvensplock).

 

Detta sätt innebär också att materialet har ett så litet emballage som möjligt för att materialfasaden vid line skall optimeras i längd. Detta ger en kortare monteringstid samt möjlighet till fler varianter.

 

Logistik svarar även för lastning och leverans av färdiga hytter till våra chassiverkstäder.

 

Förutom logistikverksamheten på fabriksområdet har vi ett Logistikcenter i Oskarshamn som arbetar med bland annat lagerhållning, godsmottagning, sekvensering, kittning och emballagenedbrytning.

Verksamhetsområden

Produktionsplanering

Planerar produktionen i våra verkstäder så att hytter och komponenter levereras till rätt kund i rätt tid.

Materialplanering

Materialplaneringen har kontakt med våra leverantörer och arbetar med att planera, beställa och bevaka inleverans av material till våra produktioner ute i verkstäderna.

Materialhantering

Operatörer, verkstadstekniker och Gruppchefer arbetar med att säkerställa flöden på materialhanteringen. I arbetsuppgifterna ingår allt från att kitta material till att köra tåg och truck för att förse Monteringen med material i rätt tid och på rätt plats, med rätt kvalité. Avdelningen sköter även lastning, lossning och interna transporter av gods och hytter.