Scania Production System

Produktionen på Scania Oskarshamn bygger likt för alla övriga produktionsenheter på Scania Production System. SPS är en väldefinierad strategi för att uppfylla kundernas behov och samtidigt uppnå ökad lönsamhet, tillväxt och konkurrenskraft. Scanias framgångar är resultatet av ett långsiktigt, målmedvetet och effektivt samarbete där varje medarbetares insatser är viktiga.

 

Scanias fortsatta utveckling är beroende av att alla medarbetare förstår och arbetar i enlighet med företagets gemensamma värden och principer. Scania Production System utgör den gemensamma grunden för att uppfylla kundernas krav och samtidigt uppnå ökad lönsamhet, tillväxt och konkurrenskraft.

 

Genombrottet i arbetet med SPS kom på 1990-talet då Scania utarbetade de fyra huvudprinciperna: Normalläge, Rätt från mig, Behovsstyrt värdeskapande samt Ständiga förbättringar.

 

Utifrån dessa principer utvecklar Scania metoder som resulterar i större konkurrenskraft och bättre lönsamhet. Scania har ett långsiktigt fokus och förlitar sig alltid på dessa principer.

 

Verksamheten vilar på kärnvärdena: Kunden först, Respekt för individen, Eliminering av slöseri, Beslutsamhet, Laganda och Integritet . Scanias mål är att uppnå effektiva flöden – skräddarsydda efter kundernas behov.

 

Scania Production System är väl förankrat i det dagliga arbetet på företaget eftersom synsättet utvecklats i de egna verkstäderna. Scania har utvecklat en egen modell, där den viktigaste faktorn är varje enskild medarbetares utveckling, kunskaper, erfarenheter och vilja att kontinuerligt förbättra sitt arbete.

 

Sedan Scania började arbeta med SPS har sjukfrånvaron minskat markant, samtidigt som produktiviteten stadigt ökat.

 

Arbetet ger större tillfredsställelse när man känner sig delaktig i arbetsplatsens utveckling och förstår hur och varför vi genomför förbättringar. Scania vill att kunskaperna ska spridas till alla medarbetare.

Våra processer

Våra kärnvärden

Scanias vision är att bli ledande inom hållbara transportlösningar. Vi vill förändra världens transporter till att bli rena, säkra och effektiva där förflyttning av människor och gods möjliggörs och därmed bidrar till den ekonomiska och sociala utvecklingen, utan att riskera miljön eller människors hälsa.