Integritetspolicy

Respekt och Ansvar är kärnvärden för oss på Scania. De formar grunden för allt vårt samarbete oavsett om du är en värderad kund, en fordonsförare, en medarbetare i vår globala organisation eller en betrodd affärspartner/leverantör, och det gäller även när du besöker våra webbplatser, lokaler eller evenemang.

 

Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är Scania CV AB, såvida inget annat anges i en integritetspolicy för en specifik marknad eller en specifik tjänst som kan nås via www.scania.com.

 

Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att:

  • leverera våra produkter och tjänster
  • stödja och hjälpa dig när du använder våra produkter och tjänster
  • uppfylla och följa upp våra och dina avtalsförpliktelser
  • uppfylla och följa upp rättsliga förpliktelser och legitima förfrågningar från rättsväsendet och andra myndigheter
  • informera om produkter och tjänster samt kommande evenemang
  • förbättra kvaliteten och utveckla befintliga och nya produkter och tjänster samt vår organisation.
     

Vi strävar efter att alltid hantera och skydda dina personuppgifter med respekt och diskretion. Ibland anlitar vi betrodda affärspartner som hjälper oss att leverera våra produkter och tjänster. I de fall där vi behöver lämna ut dina personliga uppgifter till våra affärspartner ser vi till att de behandlar dina personliga uppgifter med samma respekt och diskretion som vi gör.
 

I denna Integritetspolicy vill vi informera dig om vilka personliga uppgifter vi behandlar, varför vi gör det och hur vi ser till att dina rättigheter och din integritet respekteras. Ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas kan i specifika fall finnas i mer detaljerade integritetsmeddelanden, kontrakt och tjänstbeskrivningar. I dessa fall finns informationen tillgänglig när du börjar använda programmet/systemet/tjänsten.  Om du har några frågor eller funderingar kan du alltid kontakta oss här eller tala med din Scaniakontakt.