Program för studenter

Scania har en lång tradition av att jobba med studenter. Vi har olika program riktade till dig som fortfarande studerar.

 

Vi följer dig på din resa!

 

Grund-och gymnasieskolor

 

Scania arbetar med olika aktiviteter tillsammans med gymnasieskolor och Teknikcollege för att skapa en bättre relation och för att skapa ett teknik- och industriintresse hos elever. Vi vill också att beslutsfattarna inom skolväsendet får ännu bättre förståelse för hur utvecklingen går framåt och vilka typer av kompetenser som kommer behövas i framtiden. Vi vill även visa våra olika vägar in på Scania och hur vi arbetar med Scanias produktionssystem, SPS.

 

Scania Oskarshamn har tillsammans med Oscarsgymnasiet tagit fram en film för att väcka intresse för arbete inom industrin. I filmen berättar Nellie och Anton varför de sökte det Industritekniska programmet och vad det innebär att göra praktik på en arbetsplats. Erik Karlsson som gått Naturvetenskapsprogrammet ger också en inblick i framtida möjligheter på Scania om man har en teknisk utbildning i botten.

Universitet och högskolor

 

Scania Oskarshamn samarbetar med ett tiotal universitet och högskolor i syfte att marknadsföra Scania som en attraktiv arbetsgivare, samt att attrahera studenterna att söka till Scanias studentprogram och lediga jobb. Du kan träffa oss på arbetsmarknadsdagar eller att vi kommer och och håller en föreläsning på plats eller digitalt. Vi tar även emot studiebesök i den mån vi kan.

 

Aktiviteter och mässor som Scania Oskarshamn deltar vid 2024:

  • 13/2 LARM - Linköpings Universitet
  • 7/3 AMÅR - Linnéuniversitetet, Växjö

Högskolepartner

Yrkeshögskolor

 

Scania samarbetar med ett antal yrkeshögskolor i Sverige. Många yrkesutbildningar innehåller en eller flera LIA-perioder (Lärande I Arbete) vilket betyder att en del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats. Syftet med LIA är att de studerande ska få lära sig och använda sina kunskaper i en verklig miljö. Scania Oskarshamn tar i den mån vi kan emot studenter som behöver göra sin LIA för att få godkända betyg.

kontakta oss