Företagshälsovård

Scanias företagshälsovård driver ett aktivt förebyggande hälso- och arbetsmiljöarbete.

Scania Hälsocenter tillhandahåller företagshälsovård och arbetar med arbetsmiljö, arbetsanpassning och rehabilitering samt med fritidsverksamhet och personalarrangemang.

 

Scanias anställda erbjuds bland annat träning, aktiviteter och hälsoutveckling hos företagshälsovården, som riktar sitt arbete mot arbetsmiljö och hållbarhet.

Scania Hälsocenter

Scanias Träningscenter ligger i anslutning till Scania Hälsocenter, Be-Ge:s väg 1, med närliggande motionsspår och utegym. Scania Träningscenter erbjuder friskvård med tillhörande aktiviteter.

 

Scaniaslingan med ny sträckning är nu öppen igen. Motionsslingan har belysning som tidigare men en del skyltning saknas och kommer så småningom att komma på plats. 

Möt våra medarbetare på Företagshälsan

Läs mer om hur det är att arbeta inom Företagshälsovården på Scania Hälsocenter i Oskarshamn.