Med teamet som drivkraft

För Scania är våra medarbetare vår mest värdefulla tillgång. Vår kultur av ständiga förbättringar uppmuntrar medarbetare över hela världen att utveckla sina färdigheter, arbetsmetoder och sig själva, vilket lägger grunden för en karriär som hjälper individen och Scania.

Vårt erbjudande

Vi erbjuder personalförmåner och arbetsvillkor för våra medarbetare, så att de kan bidra med sin kunskap och unika bakgrund till den mångfald som utgör en del av vår framgång. Här finns en plats för alla.

BONUS

Dra nytta av en av de starkaste bonusplanerna för vinstdelning i branschen. Framgång är en gemensam insats!

PERSONALBIL

Scania Personalbil är en personalförmån som Scania erbjuder alla anställda i koncernen.

PENSION

Det ska kännas både utvecklande och tryggt att vara anställd hos oss, våra medarbetare får bra försäkringar och pensionslösningar.

RESPEKT FÖR INDIVIDEN

Vår kultur kännetecknas av en stark gemenskap där vi vågar prova, göra fel och värnar om varandras olikheter.

Biljetter till matcher och event hos våra samarbetspartners

Som anställd hos oss har du möjligheten att gå på matcher och event hos våra samarbetsparters.

SCANIAS FRITIDSANLÄGGNINGAR

Scania har både fritidsanläggningar och fritidshus som du är välkommen att besöka och hyra tillsammans med din familj.

FRISKVÅRDSBIDRAG

Kan användas för ett brett utbud av hälso- och friskvårdstjänster och aktiviteter. Vi har till och med ett eget gym och träningscenter!

 

Läs mer om Scania Hälsocenter 

PERSONLIG UTVECKLING

Kompetensutveckling är en naturlig del av vår kultur och vi hjälper dig att driva din karriär i din riktning. Hos oss får du hjälp med studier och verktyg. Vi erbjuder dig en värld av möjligheter!

 

Läs mer om våra karriärvägar

BALANS

Vi vet att livet består av mer än bara jobb. Därför ger vi dig extra ledig tid för varje vecka du jobbar. Välj att lösa in tiden mot ledighet, extra löneutbetalning eller extra tillskott till din pension. Vi erbjuder också en utökad ekonomisk ersättning till nya föräldrar.

SCANIA JOB EXPRESS

Bor du inte i Oskarshamn? Vi erbjuder dig trygg pendling med buss som är anpassade efter våra produktionstider. Bussen utgår från Kalmar eller Ålem och går till Oskarshamn.

INTERNATIONELLA MÖJLIGHETER

Vi jobbar tillsammans med våra kollegor runt om i världen. Om du vill, finns goda möjligheter till resor och utbyten.