Scania IM

Underhållet på Scania handhas av Scania Industrial Maintenance, även kallat Scania IM. Scania IM är ett dotterbolag till Scania CV AB och dess uppdrag sträcker sig från produktion- och fastighetsunderhåll till att driva industriella projekt.

 

Ser du problemlösning som en utmaning och brinner för teknik?

Inom industriellt underhåll arbetar du inom ett brett område där du har möjlighet att växa med uppgiften.

 

Scania IM består av följande avdelningar:

 

Produktionsunderhåll

Verksamhet Produktionsunderhåll bygger alla aktiviteter på väl genomtänkta beslut, baserade på en väldefinierad underhållsprocess. Processen är vårt arbetssätt och vårt stöd i arbetet att gå till ett individanpassat underhåll, baserat på rätt driftsäkerhet till rätt kostnad. Vi hjälper Scania att öka driftsäkerheten och optimera underhållskostnaden i sina anläggningar och maskiner. Avdelningen sköter ett stort antal produktionsmaskiner och processanläggningar åt Scania.

 

Anläggningsunderhåll
Verksamhet Anläggningsunderhåll arbetar i huvudsak med drift och underhåll av: 


• fastigheter och infrastruktur (mediaanläggningar) 
• gårdar och vägar 
• processutrustning knuten till fastighetsutrustning 
• datahallar 


Avdelningen ansvarar även för andra funktioner, som till exempel underhåll av pallställ. Uppdragens omfattning styrs i första hand av de avtal som upprättats mellan Scania och Scania IM. Miljöbegreppet är centralt i allt vi gör, från optimering av energianvändning till att fortlöpande arbeta med att minimera miljöbelastning i form av freoner, utsläpp till luft och vatten och så vidare. Arbetet med att finna det bästa sättet att utföra våra arbetsuppgifter. Att standardisera dessa och sedan arbeta med ständiga förbättringar är grundläggande för vårt tankesätt.

 

Projekt Bygg & Media

Verksamhet Projekt Bygg & Media är Scanias beställarkompetens och enda leverantör av tjänsterna projektering och projektledning vid om-, till- och nybyggnation av fastigheter, samt media till produktionsutrustning. 


Projektverksamheten tar hela projektuppdragen, från förstudie till besiktigad och godkänd anläggning. Projektverksamheten tillhandahåller projektering, byggadministration, myndighetskontakter, kalkylering, upphandling, byggarbetssamordning av utförandet samt besiktning. Vi säkrar också att dokumentation och arkivering utförs.

Möt våra medarbetare inom Scania IM

Läs om de olika avdelningarna inom Scania IM och få en inblick i deras arbete.