Basic Skills

Basic Skills är Scanias koncept för grundläggande träning med fokus på säkerhet och kvalitet. Syftet är att skapa en trygg arbetsmiljö och rätt förutsättningar för hög kvalitet på produkten.

 

En hel avdelning med engagerade tränare säkerställer att alla medarbetare har en gemensam kompetensbas samt grundläggande kunskaper anpassade efter just sitt arbete – Basic Skills.

Träningen ger goda förutsättningar för en hållbar verksamhet i ständig förbättring.