Det virker som du er i .

Gå til din Scania markedsplass for mer informasjon.

Kontrollpakke

Kontrollpakke kombinerer en samling av våre digitale tjenestetilbud i én enkelt pakke som skaper reell verdi og øker produktiviteten i din drift – ved å øke kjøretøyeffektiviteten, førerferdigheter og ytelse, minimere nedetid og klimafotavtrykk, samt forbedre den administrative arbeidsflyten.

 

Samlingen av digitale tjenester i kontrollpakken er satt sammen på en unik måte. Du skal slippe å gjette hvilke løsninger som hjelper deg med å spore flåten, overvåke føreratferd, holde deg oppdatert på kjøretøyytelse og karbonavtrykk eller dele relevante data med sluttkunder/interessenter.

 

Kontrollpakken inkluderer følgende tjenester:

✓ Overvåkningsrapport
✓ Førervurdering
✓ Serviceplanlegging ✓ Scania Zone
✓ Kjøretøyposisjon ✓ Datatilgang
✓ Kjøretøyytelse
✓ Sjekk før kjøring

Kundefordeler

Redusert nedetid

Mer bevisste og tryggere kjørevaner vil redusere slitasje på kjøretøyet og redusere risikoen for ulykker. I kombinasjon med hensiktsmessig planlegging for vedlikehold og reparasjoner vil dette føre til mindre tid på verksted og ha en positiv effekt på produktiviteten som resultat.

Kostnadsbesparende

Redusert ulykkesrisiko, mindre kjøretøyslitasje og reduksjon i drivstofforbruk takket være forbedret kjøreatferd fører til kostnadsbesparelser. Ytterligere forbedringsmuligheter når det gjelder arbeidsutgifter og kostnadsbesparelser kan identifiseres ved å følge opp og sammenligne kjøretøy med lignende konfigurasjon og ruter, med analyse av mer enn 85 forskjellige parametere.  

Sikkerhet

Aktivt håndheve eller hjelpe sjåfører med å overholde fartsgrensene, og øke sikkerheten på veien. I tillegg lar tilpassede og brukervennlige sjekklister sjåfører verifisere alt som trengs med tanke på kjøretøyet for å maksimere sikkerheten og forhindre uplanlagt nedetid.

Bedre drivstofføkonomi

Ved å analysere drivstofforbruk-mønstre og følge opp faktorer som motorytelse, tomgangstid og kraftig oppbremsing kan du forbedre drivstoffeffektiviteten. Innsikten hjelper deg også med å identifisere ineffektive kjørerutiner, for eksempel overdreven tomgangskjøring eller aggressiv kjøring, og iverksette korrigerende tiltak. For eksempel kan reduksjon i tomgangskjøring og unødvendig kjøring i powermodus redusere drivstofforbruket med så mye som 10 %.

Økt effektivitet og produktivitet

Flåtesporing og overvåking gir mulighet til å øke effektiviteten og produktiviteten ved å forbedre ruteplanleggingen og holde oversikten over akkumulert kjøretid. Den gir også varsler om når et kjøretøy ankommer eller forlater et bestemt område, noe som gir forbedret planlegging for lasting eller lossing, og holder styr på timingen.

Miljømessig bærekraft

Følg opp utslipp (CO2, NOx, HC, CO og PM) på kjøretøynivå, og konfigurer automatisk bytting til elektrisk drift i hybridkjøretøy – som genererer mindre utslipp og tillater drift i nullutslippssoner. I tillegg fører det reduserte drivstofforbruket automatisk til redusert miljøpåvirkning på grunn av lavere CO2-utslipp – med positiv innvirkning på både din virksomhet og samfunnet.

Oppdag mer

Kontakt forhandleren din

Ta kontakt med oss hvis du lurer på noe om produktene, tjenestene eller andre aktiviteter innen Scania-organisasjonen.