Det virker som du er i .

Gå til din Scania markedsplass for mer informasjon.

Om Scania

En verdensledende leverandør av transportløsninger

Norsk Scania er i dag Norges største egeneide forhandlerkjede av tunge kjøretøy med 48 servicepunkter og en omsetning i 2021 på 6 milliarder kroner. Vi har mer enn 1100 ansatte, hvor hovedtyngden er knyttet til servicemarkedet. Som datterselskap av det svenske selskapet Scania CV AB representerer vi alle deres produkter; lastebiler, busser, motorer og servicemarkedstjenester i det norske markedet.

 

Globalt har Scania 50 000 ansatte i omtrent 100 land. Sammen med partnere og kunder er vi en pådriver for skiftet mot et bærekraftig transportsystem med mobilitet som er bedre for næringslivet, samfunnet og miljøet.

 

Vi mener at sammen med våre partnere og kunder kan vi utvikle løsninger som lar oss oppnå håndfaste resultater for reduksjonen av vårt karbonfotavtrykk. Ved hjelp av samarbeid kan vi identifisere mulighetene og løsningene på de lokale og globale utfordringene vi står overfor.

Produkter og tjenester

VÅRE KJERNEVERDIER

Scanias suksess er i stor grad basert på våre kjerneverdier og måte å jobbe på, spesielt forpliktelsen til kontinuerlig forbedring samt våre styringssystemer og arbeidsprosesser. Kjerneverdiene er vårt kompass. De hjelper oss å navigere, og forteller oss hvordan vi skal opptre overfor hverandre og kundene våre. Scanias langsiktige målsetning er å bli ledende innen bærekraftige transportløsninger. Til sammen danner dette grunnlaget for vår bedriftskultur.

Kunden først

Vi lykkes bare når våre kunder lykkes. Gjennom å forstå våre kunders virksomhet kan vi levere skreddersydde løsninger som gjør dem til vinnere i et bærekraftig transportsystem. Kundens drift og effektivitet står sentralt i verdikjeden. Fra forskning og utvikling via produksjon til salg, levering og finansiering av kjøretøy, motorer og tjenester.

Respekt for individet

Vi behandler andre slik vi selv ønsker å bli behandlet. Vi lytter og forstår. Fra sjåførene i våre kjøretøy til våre ansatte og samfunnet som helhet; enkeltindividet er fokuset for alt vi gjør. Vi ønsker å fange opp kunnskapen, erfaringen og ambisjonen til hver enkelt for å hele tiden forbedre det vi gjør og måten vi gjør det på.

Fjern sløsing

Med et sterkt fokus på kontinuerlige forbedringer gjennom hele organiasjonen sikrer vi god ytelse på alle områder. Høykvalitets oppfølging av målsettingsavvik og standarder hjelper oss å identifisere og fjerne sløsing. Vi tilstreber å optimere flyt- og ressurseffektiviteten samtidig som vi holder miljøfotavtrykket til et minimum.

Handlekraft

Vi viser engasjement og motivasjon for å nå neste nivå. Vi setter vår ære i å møte utfordringer med innovative løsninger. Vår bevissthet rundt detaljer, kombinert med helhetsforståelse, skaper verdi for oss og våre kunder.

Lagånd

For å være bransjeledende samarbeider vi på tvers av landegrensene mot et felles mål. Vi ser på ulikheter og mangfold som muligheter. Vi utfordrer hverandre til å bli bedre. En felles oppfattelse av veien videre gir kollektiv styrke og gruppetilhørighet.

Integritet

Vi vedkjenner oss vårt samfunnsansvarog tilstreber alltid å gjøre de rette tingene på rett måte. Vi opptrer i samsvar med våre kjerneverdier. Vi følger alle juridiske og samfunnsmessige krav. Vi holder alltid hva vi lover og står ansvarlig for det vi gjør. Kundenes, forretningspartneres og samfunnets tillit til oss er blant våre viktigste aktiva.

Norsk Scania AS og åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (heretter «åpenhetsloven») trådte i kraft 1. juli 2022. Loven har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 

I tillegg til nasjonal og internasjonal lovgivning, har Scania flere retningslinjer som styrer selskapet innen ulike områder. Scanias retningslinjer er vedtatt av hovedstyret og er gjeldende i hele

Scania-konsernet. Scania har over en lengre periode jobbet med å fremme menneskerettigheter, samt bevare og fremme sikkerhet, helse og trivsel. Noe som kan ses i sammenheng med våre etiske retningslinjer, samt våre interne policyer.

Historiske bilder

I Norge starter Scanias historie allerede i 1945 da Norsk Scania-Vabis AS ble etablert.