Det virker som du er i .

Gå til din Scania markedsplass for mer informasjon.

En verdensledende leverandør av transportløsninger

Scania er en av verdens største leverandører av transportløsninger, blant annet av lastebiler og busser for krevende transportoppgaver kombinert med et svært bredt produktrelatert tjenestetilbud. Scania tilbyr kjøretøyfinansiering, forsikring og utleietjenester som lar kundene våre fokusere på kjernevirksomheten sin. Scania er også en ledende leverandør av industri- og marinemotorer.

 

Vi har 50 000 ansatte i omtrent 100 land. Sammen med partnere og kunder er vi en pådriver for skiftet mot et bærekraftig transportsystem med mobilitet som er bedre for næringslivet, samfunnet og miljøet.

 

Vi mener at sammen med våre partnere og kunder kan vi utvikle løsninger som lar oss oppnå håndfaste resultater for reduksjonen av vårt karbonfotavtrykk. Samtidig sørger vi for å dekke kravene til en befolkning i vekst – lønnsomhet og bærekraft. Ved hjelp av samarbeid kan vi identifisere mulighetene og løsningene på de lokale og globale utfordringene vi står overfor.

Produkter og tjenester

VÅRE KJERNEVERDIER

Scanias suksess er i stor grad basert på våre kjerneverdier og måte å jobbe på, spesielt forpliktelsen til kontinuerlig forbedring og våre styringssystemer og arbeidsprosesser. Til sammen danner disse grunnlaget for Scanias bedriftskultur. Kjerneverdiene er vårt kompass. De skal hjelpe oss å navigere og bidra til å fortelle hvordan vi skal opptre overfor hverandre og kundene våre. Scanias langsiktige målsetning er å bli ledende innen bærekraftige transportløsninger.stor grad basert på våre kjerneverdier og måte å jobbe på, spesielt forpliktelsen til kontinuerlig forbedring og våre styringssystemer og arbeidsprosesser. Til sammen danner disse grunnlaget for Scanias bedriftskultur.

Kunden først

Vi lykkes bare når våre kunder lykkes. Gjennom å forstå våre kunders virksomhet kan vi levere skreddersydde løsninger som gjør dem til vinnere i et bærekraftig transportsystem. Kundens drift og effektivitet står sentralt i verdikjeden. Fra forskning og utvikling via produksjon til salg, levering og finansiering av kjøretøy, motorer og tjenester.

Respekt for individet

Vi behandler andre slik vi selv ønsker å bli behandlet. Vi lytter og forstår. Fra sjåførene i våre kjøretøy til våre ansatte og samfunnet som helhet; enkeltindividet er fokuset for alt vi gjør. Vi ønsker å fange opp kunnskapen, erfaringen og ambisjonen til hver enkelt for å hele tiden forbedre det vi gjør og måten vi gjør det på.

Fjern sløsing

Med et sterkt fokus på kontinuerlige forbedringer gjennom hele organiasjonen sikrer vi god ytelse på alle områder. Høykvalitets oppfølging av målsettingsavvik og standarder hjelper oss å identifisere og fjerne sløsing. Vi tilstreber å optimere flyt- og ressurseffektiviteten samtidig som vi holder miljøfotavtrykket til et minimum.

Handlekraft

Vi viser engasjement og motivasjon for å nå neste nivå. Vi setter vår ære i å møte utfordringer med innovative løsninger. Vår bevissthet rundt detaljer, kombinert med helhetsforståelse, skaper verdi for oss og våre kunder.

Lagånd

For å være bransjeledende samarbeider vi på tvers av landegrensene mot et felles mål. Vi ser på ulikheter og mangfold som muligheter. Vi utfordrer hverandre til å bli bedre. En felles oppfattelse av veien videre gir kollektiv styrke og gruppetilhørighet.

Integritet

Vi vedkjenner oss vårt samfunnsansvarog tilstreber alltid å gjøre de rette tingene på rett måte. Vi opptrer i samsvar med våre kjerneverdier. Vi følger alle juridiske og samfunnsmessige krav. Vi holder alltid hva vi lover og står ansvarlig for det vi gjør. Kundenes, forretningspartneres og samfunnets tillit til oss er blant våre viktigste aktiva.

Historiske bilder

I Norge starter Scanias historie allerede i 1945 da Norsk Scania-Vabis AS ble etablert.