Det virker som du er i .

Gå til din Scania markedsplass for mer informasjon.

Innovasjon

Akselerer overgangen til bærekraftig transport

Vi er i en epoke med radikale og banebrytende teknologiske endringer. Det har dukket opp nye verktøy og teknologier som forandrer hvordan vi lever og jobber. Noen av disse innovasjonene spiller en viktig rolle i å hjelpe Scania, sammen med andre transportaktører, å akselerere overgangen til bærekraftig transport.

Teknologi

Ved å implementere nye verktøy og måter å jobbe på utvikler vi raskt ideer og teknologier som vil forme morgendagens transportsystem. Bransjen opplever en av de mest transformative epokene i historien. Vi griper mulighetene disse endringene gir for å akselerere omstillingen til bærekraftig transport. Dette innebærer å investere i kjernen i vår virksomhet, samt å utforske nye forretningsmodeller og -løsninger.

Forskning

Gjennom banebrytende forskning og utvikling skaper Scania banebrytende ideer og teknologier til dagens transportløsninger. Vår utvikling innen områder som AI, automasjon, elektrifisering og tilkoblet transport låser opp og fremskynder den neste generasjonen av kommersiell tungtransport.

Digitalisering

Via datadrevne, digitale tjenester får våre kunder tilgang til et vell av informasjon som de kan bruke til å proaktivt administrere en flåte effektivt. Digitale tjenester er også et verktøy for å forbedre transportens bærekraft. Sammen med våre kunder og bruk av data fra våre tilkoblede kjøretøy, har Scania utviklet en rekke digitale tjenester for å holde kundene på veien og foran konkurrentene.

Gründertankegang

Scania tar for seg de forstyrrende endringene innen transport og logistikk, og stimulerer til nye innovasjoner utenfor vår kjernevirksomhet. For å fange opp markedsmulighetene fra fremtidens transportsystem må vi være klare til å bruke alle verktøyene vi har til rådighet. Det betyr å omfavne nye måter å jobbe på, utvikle ferdigheter og kunnskaper og ta i bruk en gründertankegang. 

Slik gjør vi det

Scania Ventures

Vår corporate venture building-funksjon skaper nye virksomheter og start-ups i organisasjonen for å oppmuntre til innovasjon og vekst.

 

Venture-samarbeid

Partnerskap mellom fremoverlente bedrifter og Scania for å utnytte hverandres styrker og evner.

 

Scanias Innovasjonsfabrikk

Innovasjonsfabrikken er Scanias gründerprogram der talenter fra hele organisasjonen får tildelt tid, ressurser og støtte til å lære om og utvikle nye forretningsmuligheter for Scania.

 

Scania Vekstkapital

Scania har grunnlagt Scania Vekstkapital for å investere i selskaper med høy vekst og strategisk relevans for kunder og partnere i mobilitets- og transportbransjen.

Autonome transportløsninger

Scanias autonome transportløsninger er et viktig bidrag til overgangen til tryggere, mer effektiv og bærekraftig transport. Etterspørselen etter autonome løsninger øker, og kommersialiseringen av dem forventes i løpet av de neste årene. Med nye juridiske og teknologiske fremskritt forventes det å få en betydelig innvirkning på bransjen. 

I et nært samarbeid med våre kunder og ledende teknologileverandører utvikler Scania autonome transportløsninger med spesielt fokus på gruvedrift og Hub-to-Hub-segmentet.

Autonom hub-to-hub på motorveier

Implementering av autonom teknologi for autonom hub-to-hub-transport øker jevnt og trutt. Med tillatelse fra de svenske transportmyndighetene tester Scania selvkjørende lastebiler på offentlige veier i Sverige. Fordelene til kundene er åpenbare, ettersom bruk av autonome hub-to-hub-lastebilløsninger kan gi betydelige fordeler for logistikkbedrifter. Det betyr høyere effektivitet, lavere kostnader, forbedret sikkerhet og sporing, samt redusert miljøbelastning.

Autonome løsninger for gruvedrift

Fordelene ved å bruke Scanias autonome løsninger for gruvedrift er potensielle kostnadsbesparelser, økt produktivitet, forbedret sikkerhet og redusert miljøbelastning. Våre lastebiler har flere potensielle fordeler fremfor tradisjonelle tungtransportlastebiler – både når det gjelder utslipp og produktivitet. En mindre lastebil betyr raskere operasjoner med mindre avfall.