Det virker som du er i .

Gå til din Scania markedsplass for mer informasjon.

Innovasjon

Utvikling av lavkarbonløsninger 

– her og nå

Transportnæringen endrer seg raskt. For å være en pådriver i skiftet mot renere, tryggere og smartere løsninger må vi kunne sørge for rask innovasjon. Ved å kombinere våre styrker – for eksempel Scanias modulære platform – med nye måter å jobbe på sørger vi for en rask utvikling av ideene og teknologiene som vil forme morgendagens transportsystem.

 

Innovasjonen hos Scania fokuserer i stor grad på å fremme transportløsninger med lavt karbonutslipp. Dette innebærer betydelige investeringer i bærekraftige transportløsninger som er levedyktige i dag, for eksempel effektive drivlinjer som går på fornybart drivstoff. Samtidig tar vi langsiktige beslutninger for å utvikle morgendagens autonome, tilkoblede og elektrifiserte transportteknologi.

Teknologi

Scania har transportbransjens bredeste utvalg av biler som kan gå på fornybart drivstoff. Vi leder an for teknologien innen autonome og elektrifiserte transportløsninger.

 

Transportnæringen opplever en av de største skiftene i historien. Bedriftslandskapet vårt opplever større endringer enn noen gang før. Det dukker hele tiden opp ny teknologi og nye forretningsmodeller. Hos Scania svarer vi på disse endringene ved å utvikle et tydelig veikart for fremtiden med god balanse mellom dagens og morgendagens bedriftsbehov. Dette omfatter betydelige investeringer i teknologi for bærekraftige transportløsninger som er levedyktige i dag. Samtidig utvikler vi også autonome, elektrifiserte og tilkoblede transportteknologier for morgendagen.

 

Ved hjelp av den modulære tilnærmingen og samarbeidet med mange ulike teknologipartnere kan vi sørge for rask innovasjon. Vi bringer morgendagens automatiserte, elektrifiserte og tilkoblede transportløsninger inn i dagens transport. Våre sjåfører, for eksempel e-motorveitestene i Tyskland, Sverige og Italia og de autonome konseptbilene våre, er viktige byggesteiner som gjør det mulig for oss å utforske nye muligheter, utvikle våre ferdigheter og demonstrere potensialet av ny teknologi for våre kunder og samarbeidspartnere.

Forskning

Scanias forskning- og utviklingsavdeling skaper produkter, tjenester og løsninger som kan gi den aller beste kvaliteten, effektiviteten og lønnsomheten for våre kunder. Innovasjonen innen forskning og utvikling hos Scania fokuserer i stor grad på å fremme transportløsninger med lavt karbonutslipp.

 

Med Scanias forskning og utvikling lever vi både i nåtiden og i fremtiden. For hvert prosjekt vurderer og evaluerer vi kundebehov, endringer av omgivelsene, juridiske krav og våre konkurrenters ståsted. Alle endringene påvirker helhetsbildet. Drivstoffeffektiviteten balanseres med motoreffekten. Vekten balanseres med sikkerhet og lastekapasitet. Kvaliteten for våre kunder er alltid den viktigste prioriteten.

 

Autonome, elektrifiserte og tilkoblede transportløsninger prioriteres på dagsordenen, men det gjelder også for løsninger som benytter biodrivstoff. Scania tilbyr markedets største utvalg av motorer som kan kjøres på alternativer til fossilt drivstoff. Alt fra etanol-lastebiler og -busser til kjøretøy som benytter flytende eller komprimert biogass. Alle Euro 5- og 6-motorene våre kan gå på biodiesel-HVO. Nesten alle kjøretøyene våre kan gå på FAME-biodiesel. Disse bærekraftige transportløsningene – som er tilgjengelige i dag – er resultatet av flere tiår med intenst arbeid innen forskning og utvikling av motorer.

Digitalisering

Digital endring påvirker alle deler av samfunnet. Det fører til endringer for bedrifter og organisasjoner. Hos Scania ser vi muligheter. Vi akselererer arbeidet ved å benytte oss av det digitale landskapet og alt det har å tilby.

 

Sammen med urbanisering og bærekraft er digitalisering en av de viktigste globale trendene som påvirker samfunnet og transportnæringen. Digitalisering har en stor innvirkning på økosystemet for bærekraftig transport. Det endrer forretningsmodellene innen transportsektoren etter hvert som produkter, produksjonsprosesser og forsyningskjeder blir mer sammenkoblet og nye teknologier driver innovasjonen videre. Resultatet er både nye risikoer og muligheter.

 

Hos Scania tar vi i bruk digital teknologi for å forbedre kjerneprosessene og skape nye forretningsmuligheter. Dette skaper forretningsverdi for alle bedriftsmålene hos Scania, fra mennesker og planeten via kunder og partnere til bunnlinjen og fremtidig vekst.

Entreprenørskap

Transportnæringen står ovenfor en bølge av ny teknologi, fra elektrifisering og automatisering til digitalisering. Dette fører til endringer av Scanias forretningsmodell. Vår bedrift forandres fra å være en produsent av tunge kjøretøyer til en leverandør av bærekraftige transportløsninger. Etter hvert som virksomheten vår utvikler seg må vi sørge for at vi har ferdighetene som trengs for å svare på denne endringen.

 

Scania svarer ved å utvikle menneskene vi allerede har, i kombinasjon med en rekrutteringsprosess som retter seg mot ferdighetene vi kommer til å trenge i årene som kommer. For å støtte dette må vi også utvikle den rette kulturen hos Scania. Vi må oppmuntre til fleksibilitet, nysgjerrighet og fremme en smidig gründerinnstilling. 

 

Vi må også sørge for at våre medarbeidere samarbeider om strategien at bærekraft kommer først i alt vi gjør. Fordi innovasjon avhenger av nye perspektiver trenger vi også å dyrke en mangfoldig arbeidsstyrke og en inkluderende arbeidskultur der originalitet anerkjennes og verdsettes.

 

Ved hjelp av den modulære tilnærmingen og samarbeidet med mange ulike teknologipartnere kan vi sørge for rask innovasjon. Vi bringer morgendagens automatiserte, elektrifiserte og tilkoblede transportløsninger inn i dagens transport. Våre sjåfører, for eksempel e-motorveitestene i Tyskland, Sverige og Italia og de autonome konseptbilene våre, er viktige byggesteiner som gjør det mulig for oss å utforske nye muligheter, utvikle våre ferdigheter og demonstrere potensialet av ny teknologi for våre kunder og samarbeidspartnere.

Scanias autonome transportløsninger

Scania har alltid vært i forkant av innovative løsninger for lastebiler. Autonom transport er ikke et unntak. Scanias autonome transportløsninger er utviklet i samarbeid med ledende teknologileverandører og akademiske institusjoner.

 

Automatisering kommer til å ha en revolusjonerende effekt på transportsektoren ved å forbedre energieffektiviteten og sikkerheten, og ved å lette på trafikkorkproblemer. Autonome lastebiler kommer i stor grad til å endre fremtidens tungtransport, omforme logistiske strømmer og legge til rette for at varer reiser lengre uten stopp. Autonom offentlig transport kommer til å oppmuntre til mer samkjøring i mindre biler, høyere frekvenser og flere direkteruter som er mer praktiske og komfortable.

 

Faktisk er denne overgangen til autonom transport allerede i gang. I dag gjøres det forsøk med autonome drosjer og busser. Mange logistikksentre over hele verden er allerede på vei til å bli delvis eller helt autonome.

 

Selvkjørende lastebiler er kun ett av elementene i Scanias portefølje over autonom transport. "Autonomous Transport Solutions" er et komplett system fra Scania som omfatter håndtering av logistikk, tildeling av oppgaver til kjøretøy og deling av informasjon mellom kjøretøy og infrastruktur. Hver transportløsning er skreddersydd og tilpasset kundens behov.

 

Autonome lastebiler har en innebygd intelligens som tolker og tilpasser seg ryyrt omgivelsene for å gjennomføre forhåndsbestemte oppgaver.

 

Selv om den første utviklingsfasen er testing av systemene i industrielle arenaer, for eksempel gruver og havner, kommer de til å bli tilgjengelige for bruk på vanlige veier i nær fremtid. Ved å begynne i relativt kontrollerte industrielle miljøer har Scania en unik mulighet til å utvikle systemene grundig før de tas i bruk i mer komplekse miljøer.