Näyttää siltä, että olet sijoittautunut .

Siirry Scania-markkinapaikkaasi saadaksesi lisätietoja.

Omistatko 2016 tai aiemmin rekisteröidyn Scanian?

Päivitetty moottorihuolto

Gripen-huolto

Uusiutuvat polttoaineet

Kuljetusalan fossiilivapaat ratkaisut

scaniassa Fossiilivapaa moottori käy hyvin ja vähäpäästöisesti

Sähköistäminen on yhä tärkeämpi keino tehdä liikenteestä vähäpäästöisempää ja kestävämpää. Sähköistyminen ei kuitenkaan yksinään riitä tavoitteiden mukaisten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, vaan sen rinnalla tarvitaan, ja tullaan tarvitsemaan, useita kestäviä biopolttoainevaihtoehtoja. Nämä fossiilivapaat uusiutuvat polttoaineet ovat usein sekä kustannus- että hiilidioksiditehokas ratkaisu, ja toisinaan ainoa toteuttamiskelpoinen vaihtoehto joissakin kuljetustehtävissä. 

Scania kehittää ja tarjoaa markkinoiden laajinta valikoimaa, jonka moottorit toimivat fossiilisia polttoaineita korvaavilla käyttövoimilla, kuten HVO:lla ja nesteytetyllä tai paineistetulla biokaasulla sekä biodieselillä. Kaikissa Euro 5- sekä Euro 6 -moottoreissamme voidaan käyttää vetykäsiteltyä kasviöljyä (HVO) ja lähes kaikissa ajoneuvoissamme FAME-biodieseliä. Olemme kehittäneet tätä valikoimaa yli 25 vuoden ajan.

 

Kuljetusalalla biopolttoaineet voivat vaikuttaa lähes välittömästi hiilestä irtautumiseen. Tukholman ympäristöinstituutin*  tuoreen tutkimuksen mukaan biopolttoaineet ovat elintärkeitä raskaan liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi tulevina vuosikymmeninä uusien ajoneuvokantojen osalta.

 

Biokaasun tarjonta kuljetusalalle lisääntyy nopeasti. Jakelussa hyödynnetään pääasiassa olemassa olevaa kaasunjakeluinfrastruktuuria sekä lisääntyvässä määrin uusia biokaasun jakeluasemia. Tämä mahdollistaa fossiilisista polttoaineista, kuten maakaasusta ja dieselistä, siirtymisen biokaasun käyttöön sujuvaksi ja kustannustehokkaaksi. Scania tekee tiivistä yhteistyötä energia-alan kumppaneidensa kanssa lisätäkseen biokaasun saatavuutta asiakkaillemme. 

CO2-vähennysluvut

CO2-vähennys vaihtelee polttoaineen laadun sekä erilaisten ajoympäristöjen ja käyttötehtävien mukaan.
Sen vuoksi CO2-päästövähennyksille annetaan polttoainekohtaisesti tyypilliset päästövähennysprosentit verrattuna fossiiliseen dieselpolttoaineeseen tarkasteltaessa asiaa Well-to-Wheel (polttoaineen tuotannosta sen käyttöön ajoneuvossa) laskentamallin mukaan.

 

Käytettäessä vaihtoehtoisia (fossiilisen dieselpolttoaineen korvaavia polttoaineita) polttoaineita Scanian moottoreissa, saavutetaan CO2 päästövähennyksissä tyypilliset, eri polttoaineille käytössä olevat CO2-päästövähennys luvut:

 

Biodiesel-FAME: 50–80 %, tyypillisesti 60 %

HVO:50–90 %, tyypillisesti 83 %*

Biokaasu (metaani): 50–90 %, tyypillisesti 80 %*

 

**Käytettäessä jätepohjaisia, jo kierrossa olleita, raaka-aineita (esimerkiksi biojäte).

millaisia ovat uusiutuvat polttoaineet?

Biodiesel/FAME (EN 14214)

Biodieseliä käytetään ensisijaisesti sekoitettuna dieselpolttoaineeseen (7-10% osuudella) tai puhtaana 100-prosenttisena biodieselinä.

 

CO2 -vähennysprosentti: Tavallisesti 50–80 %, tyypillisesti noin 60 %.*

 

*C02-vähennys verrattuna dieseliin, tarkasteltaessa päästövähennystä Well-to-Wheel (polttoaineen tuotannosta sen käyttöön ajoneuvossa) -laskentamallin mukaan.

Biometaani (Biokaasu)

Biometaania voidaan tuottaa useista eri lähteistä, ja kestävin ja kustannustehokkain tapa on käyttää paikallista jätevettä tai orgaanista jätettä. Joidenkin jätetyyppien, kuten lannan, käyttö on täysin kestävän kehityksen mukainen, ja kierrätettävä ratkaisu, jonka avulla hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää jopa yli 90 prosenttia. Biokaasu ja maakaasu ovat samaa ainetta, mutta biokaasu on uusiutuvaa ja maakaasu fossiilista. Molempia voidaan käyttää rinnakkain. 


CO2 -vähennysprosentti: Tavallisesti 50–90 %, tyypillisesti noin 80 %.*

 

*C02-vähennys verrattuna dieseliin, tarkasteltaessa päästövähennystä Well-to-Wheel (polttoaineen tuotannosta sen käyttöön ajoneuvossa) -laskentamallin mukaan.

Hybridi

Hybridi on sähköisen voimansiirron ja perinteisen polttomoottorin yhdistelmä. Tämä vähentää huomattavasti polttoaineen kulutusta, mikä puolestaan vähentää CO2-päästöjä. Se vähentää myös melua, mikä voi antaa hybridiajoneuvolle erityisetuja, kuten luvan toimia kaupungeissa aikaisin aamulla, myöhään illalla tai yöllä.

Ruuhka-aikojen ulkopuolella tapahtuvat toimitukset tarjoavat useita muita etuja, kuten tehokkuuden lisääntyminen, ajoajan lyheneminen, kuljettajien paremmat työolot ja ajoneuvon käytön lisääntyminen.

 

Pistokkeellisen version ansiosta voit aloittaa työpäiväsi sähkötoimisena – ajoakut täyteen ladattuna. Täydentävä lataus voidaan suorittaa myös kuljettajan työvuoron aikana, esimerkiksi silloin, kun ajoneuvo on pysäköity kuormaamisen tai purkamisen ajaksi tai kuljettajan lepoaikana.

 

Hybridi mahdollistaa polttoainesäästön, joka on tyypillisesti 15–40 %, riippuen mallista ja auton toiminnasta. Tämä säästää tietenkin rahaa, mutta vähentää myös CO2-päästöjä. Käyttämällä myös uusiutuvaa polttoainetta, kuten biodieseliä/FAMEa tai HVO:ta, CO2-säästöt ovat vieläkin suuremmat, jopa yli 90 %*, verrattuna fossiiliseen dieseliin.

 

 *C02-vähennys verrattuna dieseliin, tarkasteltaessa päästövähennystä Well-to-Wheel (polttoaineen tuotannosta sen käyttöön ajoneuvossa) -laskentamallin mukaan. 

* Tutkimus, Accelerating to zero: Speeding up the decarbonization of  heavy-duty vehicles in the EU | Tukholman ympäristöinstituutin tutkimus: https://www.sei.org/wp-content/uploads/2021/11/net-zero-trucking-seireport-10.51414-sei2021.025-1.pdf