Näyttää siltä, että olet sijoittautunut .

Siirry Scania-markkinapaikkaasi saadaksesi lisätietoja.

Henkilöstö on arvokkain voimavaramme

Henkilöstö on Scanian arvokkain voimavara. Scanian dynaamisessa toimintaympäristössä tietosi ja taustasi vaikuttavat menestyksemme pohjana olevaan moninaisuuteen. Scania on oikea paikka kaikille – yleisosaajille, asiantuntijoille ja johtajille. Jos olet motivoitunut ja valmis ottamaan vastuuta, tarjolla on lukuisia mahdollisuuksia.

Edistämme todellisia muutoksia

Liittymällä osaksi matkaamme kohti kestävää kuljetusjärjestelmää edistät koko kuljetusalan tulevaisuutta. Olet osa tiimiä, jolla on aitoa vaikutusvaltaa sekä todistetusti tarvittava kokemus ja kyky saada asioita tapahtumaan ja luomaan todellisia muutoksia. Tämä vahva, toisia tukevaa kulttuuri antaa ihmisten kasvaa ja osallistua.

Lunastamme lupauksemme suorituskyvystä tinkimättä

Scania on vahva, globaali organisaatio, jolle on kertynyt runsaasti tietotaitoa sekä osaamista liikenne- ja kuljetusalalta viimeisen vuosisadan aikana. Kokemuksemme ja päättäväisyytemme kautta voimme vaikuttaa aidosti kuljetusalan tulevaisuuteen.


Scanialla on vahva kulttuuri innovaatioiden kehittämisessä todellisten muutosten edistämiseksi.

Tiimi, jolla on yhteiset arvot

Scanialla on vahva kulttuuri, jossa jokaista kuunnellaan ja kunnioitetaan. Me luotamme toisiimme ja uskomme joustavaan ajattelutapaan, jossa huomioidaan ihmisten yksilölliset tarpeet.

 

Kehitys tapahtuu täällä luonnollisesti – yksilöillä, tiimeillä ja asiakkaillamme on kaikki tarvittava tuki kasvua varten. Tuloksena on alan johtava yritys täynnä motivoituneita ja työlleen omistautuneita ihmisiä, jotka haluavat edistää siirtymistä kohti kestävän kehityksen mukaista kuljetusjärjestelmää.

Sitoutunut parempaan huomiseen

Scania pyrkii edistämään kuljetusalan kestävää kehitystä luomalla turvallisia, älykkäitä ja energiatehokkaita kuljetusratkaisuja, jotka ovat parempia sekä ihmisille että planeetalle.

 

Se on rohkea ja jännittävä matka ilman lopullista määränpäätä. Innovatiivinen henkemme ja päättäväisyytemme pitävät meidät liikkeellä, kunnes saavutamme tieteeseen perustuvat tavoitteet, joihin Scania on sitoutunut yhtenä alansa edelläkävijöistä.

Monimuotoisuus ja osallistaminen

Monimuotoisuus ja osallistaminen ovat Scanialle strategisesti erittäin tärkeitä. Kun työntekijöillä on mahdollisimman laaja-alaiset taidot, tiedot, taustat ja työkokemukset, meillä on oikeat ihmiset, jotka yhdessä osallistavan yrityskulttuurin kanssa ajavat yritystämme eteenpäin. Kutsumme tätä ainutlaatuisen järjestelmällistä lähestymistapaa nimellä Skill Capture, ja se on keskeinen osa Scanian kaikkia 52 tuhatta työntekijää koskevaa People Sustainability -strategiaa.

 

Skill Capture -konseptin ytimessä oleva monimuotoisuuden ja osallistamisen rakentaminen on ennen kaikkea oikea tapa toimia. Haluamme, että työntekijämme tuntevat olevansa osa tiimiä, ylpeitä ja onnellisia työskennellessään Scanialla – riippumatta siitä, mistä he ovat tai keitä he ovat. Monimuotoisuudessa ole kyse vain pinnalle näkyvistä asioista, kuten sukupuolesta tai etnisestä alkuperästä, vaan se koskee yhtä lailla kulttuuria, seksuaalista suuntautumista, elämänkokemuksia ja paljon muuta.

Skill Capture on myös strateginen välttämättömyys. Kuljetusala, asiakkaamme ja koko maailma muuttuvat nopeasti, ja Scanian on otettava nämä muutokset huomioon pysyäkseen mukana.

Skill Capture on Scanian vastaus vaatimuksiin, jotka ovat osa muutosta kohti uutta, entistä kestävämpää kuljetusalaa. Monimuotoisen työvoiman avulla Scania voi kehittää uusia teknisiä ratkaisuja, joita kuljetusalalla tarvitaan. Monimuotoinen ja osallistava Scania houkuttelee osaajia sekä varmistaa, että he viihtyvät työssään ja vievät meitä eteenpäin. 

 

Kuinka Skill Capture toimii?

  • Autamme esimiehiä ja heidän tiimejään järjestelmällisesti, jotta työntekijöiden koko potentiaali hyödynnetään parhaalla tavalla.

  • Järjestämme Skill Capture Lab -tapahtumat kaikille johtotiimeille. 

  • Johtajat jakavat koulutuksessa saamansa opit alaisilleen erilaisten valistusohjelmien ja ryhmätöiden avulla, ja jokainen osasto määrittää omat toimenpiteensä.

  • Vuosittaisessa työntekijäbarometrissamme on kolme kysymystä monimuotoisuudesta ja osallistamisesta. Näillä kysymyksillä mitataan Skill Captureen liittyvän työmme tehokkuutta ja edistymistä. Palautteen perusteella voimme parantaa toimintaamme.

  • Seuraamme hankkeiden edistymistä – Skill Capture -tiimimme tapaa johtokunnan kolmesti vuodessa tilannepäivitysten antamiseksi.