Näyttää siltä, että olet sijoittautunut .

Siirry Scania-markkinapaikkaasi saadaksesi lisätietoja.

 

Asiakkaiden kannattavuuden parantaminen kestävien ratkaisujen avulla ja vastuullisen liiketoiminnan harjoittaminen ovat täydentäviä pitkän aikavälin tavoitteita kannattavan yritystoiminnan jatkamiseksi. Vaikka yhteiskunnallisen panoksemme ydin on kestävien liikenneratkaisujen tarjoaminen, se ei tarkoita, että vastuumme päättyisi siihen.

Scania on maailmanlaajuinen yhtiö, joka toimii yli sadassa maassa. Toimintamme ja tuotteemme vaikuttavat päivittäin miljooniin ihmisiin sekä suoraan että välillisesti. Vastuullisuus tarkoittaa Scanialle näiden vaikutusten ymmärtämistä ja hallitsemista arvoketjumme kaikissa vaiheissa, aina materiaalien hankintatavoista tuotteidemme elinkaaren päättymiseen.

 

Scanian kestävän kehityksen painopistealueet tulevan vuosikymmenen aikana määräytyvät yhteiskunta- ja ympäristövaikutuksemme sekä sidosryhmiemme kanssa tehtävän vuoropuhelun kautta.

 

Osana Scanian liiketoimintastrategiaa olemme määrittäneet kolme painopistealuetta, jotka meidän on toteutettava voidaksemme toimia kestävästi tulevaisuudessa: hiilestä irtautuminen, kiertoliiketoiminta ja ihmisten kestävä kehitys.

 

Asiakkaiden kannattavuuden parantaminen kestävien ratkaisujen avulla ja vastuullisen liiketoiminnan harjoittaminen ovat täydentäviä pitkän aikavälin tavoitteita kannattavan yritystoiminnan jatkamiseksi. 

Kestävät kuljetusratkaisut

Kestävässä kuljetuksessa on kyse ihmisten sekä tavaroiden liikuttamisesta samalla kun edistetään taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä vaarantamatta ihmisten terveyttä, turvallisuutta sekä ympäristöä.

 

Ei ole olemassa yhtä ratkaisua, jolla kuljetusjärjestelmät voitaisiin muuttaa kestävän kehityksen mukaisiksi. Pikemminkin tarvitaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa otetaan huomioon kuljetusalan toimeksiannot sekä liikenteen ja logistiikan infrastruktuurin tilanne eri puolilla maailmaa.

Vastuullinen liiketoiminta

Scanian lähestymistapa kestävään kehitykseen perustuu vahvasti ydinarvoihimme ja omiin toimintatapoihimme. Pyrimme varmistamaan, että liiketoimintamme on kaikilta osin kestävää ja että noudatamme korkeimpia sosiaalisia, eettisiä sekä ympäristöä koskevia standardeja.

 

Korkeiden standardien noudattaminen toiminnassamme ja arvoketjussamme vahvistaa kykyämme muuttaa koko kuljetusalaa luomalla kokemuksia, osaamista ja valmiuksia, jotka auttavat meitä kehittämään tuotteita ja palveluja sekä antavat meille markkinoilla tarvittavaa uskottavuutta.