Näyttää siltä, että olet sijoittautunut .

Siirry Scania-markkinapaikkaasi saadaksesi lisätietoja.

Uusi Regional BEV

Sähköisesti entistä pidemmälle

Tutustu uuteen työntekijääsi!

Kestävä kehitys Scanialla

Kestävä kehitys

 

Ilmastonmuutos vaatii toimiamme jo tänään. Ilmaston lämpeneminen johtuu pääasiassa ihmiskunnan tuottamista hiilidioksidipäästöistä sekä muista kasvihuonekaasuista, jotka sitovat lämpöä lämmittäen näin maapalloa. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on meidän kaikkien vastuulla, ja se edellyttää kaikkien voimavarojen hyödyntämistä. Jotta hiilidioksidipäästöjä voitaisiin hillitä riittävästi, täytyy merkittävää kehitystä tapahtua jo tulevien kymmenen vuoden aikana. Siksi kestävä kehitys kuuluu olennaisena osana Scanian jokaiseen räätälöityyn ratkaisuun ja kaikkeen, mitä teemme – niistä vaihtoehdoista, joita voimme tällä hetkellä tarjota aina siihen kehitystyöhön, joilla varmistamme ekologiset kuljetusratkaisut tulevaisuudessa.

Scania on maailmanlaajuinen yhtiö, joka toimii yli sadassa maassa. Toimintamme ja tuotteemme vaikuttavat päivittäin miljooniin ihmisiin sekä suoraan että välillisesti. Vastuullisuus tarkoittaa Scanialle näiden vaikutusten ymmärtämistä ja hallitsemista arvoketjumme kaikissa vaiheissa, aina materiaalien hankintatavoista tuotteidemme elinkaaren päättymiseen.

 

Scanian kestävän kehityksen painopistealueet tulevan vuosikymmenen aikana määräytyvät yhteiskunta- ja ympäristövaikutuksemme sekä sidosryhmiemme kanssa tehtävän vuoropuhelun kautta.

 

Osana Scanian liiketoimintastrategiaa olemme määrittäneet kolme painopistealuetta, jotka meidän on toteutettava voidaksemme toimia kestävästi tulevaisuudessa: hiilestä irtautuminen, kiertoliiketoiminta ja ihmisten kestävä kehitys.

 

Asiakkaiden kannattavuuden parantaminen kestävien ratkaisujen avulla ja vastuullisen liiketoiminnan harjoittaminen ovat täydentäviä pitkän aikavälin tavoitteita kannattavan yritystoiminnan jatkamiseksi. 

uusiutuvat polttoai­neet

Scania kehittää ja tarjoaa markkinoiden laajinta valikoimaa, jonka moottorit toimivat fossiilisia polttoaineita korvaavilla käyttövoimilla, kuten HVO:lla ja nesteytetyllä tai paineistetulla biokaasulla sekä biodieselillä.

Kestävät kuljetusratkaisut

Kestävässä kuljetuksessa on kyse ihmisten sekä tavaroiden liikuttamisesta samalla kun edistetään taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä vaarantamatta ihmisten terveyttä, turvallisuutta sekä ympäristöä.

 

Ei ole olemassa yhtä ratkaisua, jolla kuljetusjärjestelmät voitaisiin muuttaa kestävän kehityksen mukaisiksi. Pikemminkin tarvitaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa otetaan huomioon kuljetusalan toimeksiannot sekä liikenteen ja logistiikan infrastruktuurin tilanne eri puolilla maailmaa.

Vastuullinen liiketoiminta

Scanian lähestymistapa kestävään kehitykseen perustuu vahvasti ydinarvoihimme ja omiin toimintatapoihimme. Pyrimme varmistamaan, että liiketoimintamme on kaikilta osin kestävää ja että noudatamme korkeimpia sosiaalisia, eettisiä sekä ympäristöä koskevia standardeja.

 

Korkeiden standardien noudattaminen toiminnassamme ja arvoketjussamme vahvistaa kykyämme muuttaa koko kuljetusalaa luomalla kokemuksia, osaamista ja valmiuksia, jotka auttavat meitä kehittämään tuotteita ja palveluja sekä antavat meille markkinoilla tarvittavaa uskottavuutta.