Näyttää siltä, että olet sijoittautunut .

Siirry Scania-markkinapaikkaasi saadaksesi lisätietoja.

Uusi Regional BEV

Sähköisesti entistä pidemmälle

Tutustu uuteen työntekijääsi!

Lakitiedot

Jos sinulla on lakiin liittyviä tietoja koskevia kysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse:

Ehdot: Scania CV AB (publ), jäljempänä ”Scania”, on tämän Web-sivuston ja kaikkien sivuston tietojen omistaja, ellei muuta ole ilmoitettu.

Käyttämällä sivustoa suostut noudattamaan seuraavia käyttöehtoja. Huomaa, että Scania voi muuttaa käyttöehtoja ilman eri ilmoitusta. Tämän vuoksi Scania suosittelee ehtojen lukemista säännöllisesti.

Nämä käyttöehdot on viimeksi tarkistettu 7.1.2009.

Jos jokin näistä ehdoista havaitaan laittomaksi tai mitättömäksi, se ei vaikuta muiden ehtojen kelpoisuuteen ja voimassa oloon tai haittaa näitä.

 

Käyttö

Tämän sivuston sisältöä voidaan käyttää Creative Commons 3.0 -käyttöoikeuden mukaan. Tämä tarkoittaa, että voit tarkastella, kopioida, tulostaa ja levittää Scanian täällä julkaisemia asiakirjoja, jos sisällön käyttö sinänsä ei ole kaupallista, asiakirjojen tietojen levittämisen yhteydessä viitataan Scaniaan ja kaikki tietojen tekijänoikeustiedot ja muut omistajan tiedot säilytetään tiedoissa.

Mitään tämän sivuston sisältöä ei saa muuttaa, lähettää, lisensoida, siirtää tai myydä ilman Scanialta etukäteen hankittua kirjallista lupaa.

 

Tavaramerkit ja tekijänoikeus

Kaikki tällä sivustolla olevat tavaramerkit, tuotemerkit, logot, tekstit, kuvat ja ohjelmistot ovat, ellei toisin ole ilmoitettu, Scanian tai sen tytäryhtiöiden omaisuutta, ja ne ovat kansainvälisten immateriaalilakien alaisia.

Kaikki tuotemerkkien, logojen, tekstien, kuvien ja ohjelmistojen käyttö on kiellettyä, ellei sitä ole sallittu edellä olevien perusteella.

Tämän sivuston materiaalin valtuuttamaton käyttö tai jakelu saattaa olla vastaavien lakien siviili- tai rikosoikeudellisten sanktioiden alainen. Scania puolustaa immateriaalioikeuksiaan täydessä mitassa.

 

Tietokäytäntö

Tämän palvelimen tiedot on toimitettu "sellaisenaan", ilman mitään takuita, joko suoria tai viitattuja, mukaan lukien mutta ei näihin rajoittuen, myytävyyden, tiettyyn käyttöön sopivuuden tai oikeuksien loukkaamattomuuden takuu.

Scania ei takaa tämän sivuston tietojen oikeellisuutta tai täydellisyyttä.

Scania ei sitoudu päivittämään sivuston tietoja tai materiaalia. Tietoihin voidaan tehdä muutoksia milloin tahansa, ilman eri ilmoitusta, ja tiedot sisällytetään sivuston uusiin versioihin.

Scania ei missään tapauksessa vastaa vahingonkorvauksista, suorista tai epäsuorista, rangaistuksen luonteisista, tuottamuksellisista, erityisistä, seurauksellisista tai muista vahingonkorvauksista, joita aiheutuu tai jotka ovat jollain tavalla yhteydessä tämän sivuston käyttöön tai kyvyttömyyteen käyttää sivustoa tai sen sisältöä, sopimuksen, sopimusrikon, tiukan vastuun tai muun perusteella, vaikka tällaisten vahingonkorvausten mahdollisuudesta ilmoitettaisiin.

 

Muut sivustot

Tällä sivustolla voi olla linkkejä kolmansien osapuolten sivustoihin. Tällaista linkittämistä käytetään kuitenkin ainoastaan käytettävyyden vuoksi, eikä Scania ole vastuussa kyseisten sivustojen sisällöstä, tietojen tarkkuudesta tai tietosuojasta.

 

Tietosuoja

Scania kunnioittaa ihmisten yksityisyyttä eikä kerää tai hallitse henkilökohtaisia tietoja, paitsi jos asianomainen henkilö on vapaaehtoisesti itse luovuttanut tiedot Scanialle. Pyydämme ilmoittamaan, jos et halua henkilökohtaisia tietojasi kerättävän.

Scania noudattaa tietojen keräämistä ja käyttöä koskevia kansallisia tietosuojalakeja. Nimesi, sähköpostiosoitteesi ja postiosoitteesi voidaan antaa kolmansille osapuolille, jotta kyselyyn voitaisiin vastata. Muutoin tietoja käytetään ainoastaan jälkimarkkinointiin ja tuotekehitykseen.

Tietoja ei myydä kolmansille osapuolille tai jaeta niiden kanssa, ellei edellä ole muuta sanottu.

 

Ota yhteyttä

Jos sinulla on käyttöehtoja, erityisesti tietosuojaa, koskevia kysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sivun alalaidasta "Ota yhteyttä" -kohdasta.