Näyttää siltä, että olet sijoittautunut .

Siirry Scania-markkinapaikkaasi saadaksesi lisätietoja.

Uusi Regional BEV

Sähköisesti entistä pidemmälle

Tutustu uuteen työntekijääsi!

Scanian whistleblowing-järjestelmä

Rehellisyys, lakien ja asetusten noudattaminen sekä Scanian toimintasäännöissä, Scania-toimittajien toimintasäännöissä, Scanian käytännesäännöissä ja itsenäisten Scania-tukkumyyjien toimintasäännöissä määritellyt periaatteet ovat tärkeimpiä prioriteettejamme ja yrityskulttuurimme kulmakiviä. 

Näiden arvojen ylläpitämiseksi ja mahdollisten sääntelyn rikkomisesta johtuvien riskien välttämiseksi tai minimoimiseksi on ratkaisevan tärkeää, että työntekijöiden tai ulkoisten kumppaneiden mahdolliset sääntelyn rikkomukset havaitaan varhaisessa vaiheessa ja selvitetään, sääntelyn rikkominen lopetetaan ja kurinpitotoimenpiteitä sovelletaan tarpeen mukaan.

 

Mahdollisten väärinkäytösten havaitsemiseksi ja sellaisen kulttuurin edistämiseksi, jossa epäkohtia rohjetaan nostaa esiin, TRATON GROUPILLA on käytössään maailmanlaajuinen riippumaton, puolueeton ja luottamuksellinen whistleblowing-järjestelmä, jota hallinnoivat yhteistyössä Scania Corporate Investigation Office ja TRATON Investigation Office.  Siinä missä Scania Corporate Investigation Office toimii Scanian whistleblower-ilmoittajien ensimmäisenä yhteyspisteenä, TRATON Investigation Office toimii kaikkien TRATON-konserniin kuuluvien tuotemerkkien keskitettynä yhteyspisteenä, ja ilmoituksen voi osoittaa myös siihen.

 

Scanian whistleblowing-järjestelmä ja sisäisen tutkinnan menettelytavat on määritelty Scania-konsernin käytännössä 20. Whistleblowing-järjestelmämme pohjautuu perusperiaatteisiin, joita ovat esimerkiksi whistleblower-ilmoittajien ja tutkimuksessa avustavien henkilöiden suojeleminen. Kunnioitamme whistleblower-ilmoittajien oikeutta luottamuksellisuuteen ja pidämme kiinni syyttömyysolettamasta ja siitä, että tutkinnan kaikkia osapuolia kohdellaan oikeudenmukaisesti. Whistleblowing-järjestelmän kautta vastaanotettavat tiedot käsitellään oikeudenmukaisesti, ripeästi, tahdikkaasti ja luottamuksellisesti.  Anonyymien whistleblower-ilmoittajien henkilöllisyyttä ei pyritä selvittämään. Whistleblower-ilmoittajiin kohdistuvia kostotoimia ei sallita missään tilanteessa. Kaikki vilpillisessä mielessä tehdyt ilmoitukset katsotaan kuitenkin vakaviksi sääntelyn rikkomuksiksi.

 

Asiaankuuluvat Scania-yhtiön Governance-, Risk & Compliance-, Security-, Audit-, Legal- ja People and Culture -yksiköiden toiminnot antavat tukensa tutkinnalle. Tutkinta aloitetaan vasta, kun faktat on käyty huolellisesti läpi ja on olemassa perusteltu epäilys sääntelyn rikkomuksesta. Whistleblowing-tapaukseen ja sisäiseen tutkintaan osallistuvat Scanian osastot tekevät tiivistä yhteistyötä TRATON Investigation Officen kollegojen kanssa, erityisesti kun kyseessä on mahdollisesti vakava sääntelyn rikkomus.

 

 

Whistleblowing-kanavamme

Whistleblowing-järjestelmässämme on seuraavat kanavat työntekijöiden tai ulkoisten kumppaneiden mahdollisten rikkomusten ilmoittamiseen, jotta yhtiö voi suorittaa tutkinnan nopeasti ja reagoida asianmukaisesti. Tämä ei kuitenkaan rajoita lakisääteistä oikeutta ottaa yhteyttä asianomaisiin viranomaisiin. 

 

Sisäiset ja ulkoiset whistleblower-ilmoittajat voivat kaikkina aikoina ja kaikilla kielillä ilmoittaa mahdollisista ihmisoikeuksiin tai ympäristövelvoitteisiin liittyvistä sääntelyn rikkomuksista tai riskeistä suoraan ja luottamuksellisesti Scania Corporate Investigation Officessa tai TRATON Investigation Officessa toimiville kollegoille:

 

Scania CV AB

Scania Corporate Investigation Office 

Vagnmakarvägen 1

151 32 Södertälje, Ruotsi

Sähköposti: whistleblower@scania.com

 

 

TRATON SE

Investigation Office

Dachauer Strasse 641

80995 Munich, Germany

Sähköposti: investigation-office@traton.com

 

 

Asiaankuuluvat tiimit ovat tavoitettavissa henkilökohtaista keskustelua varten puhelimella tai sähköpostitse.

 

 

 

Whistleblower-ilmoittajilla on aina mahdollisuus esittää asiansa seuraaville sisäisille toiminnoille:

  • Lähin esihenkilö
  • People and Culture / henkilöstöhallinto (paikallinen tai keskitetty)
  • Konsernin sisäinen auditointi
  • Corporate Security
  • Group Compliance
  • EU-alueella toimivien useimpien yksikköjemme paikallisesti tai alueellisesti nimetyt yhteyshenkilöt. 

 

Vastaanottava toiminto välittää tämän jälkeen tiedot asiaankuuluville whistleblowing-toiminnoille sisäisten käytäntöjemme mukaisesti.

 

 

 

Käytettävissä on useita kieliä tukeva TRATON Speak up! -työkalu, jolla whistleblower-ilmoittajat eri puolilla maailmaa voivat antaa vihjeitä mahdollisista rikkomuksista, kuten korruptiosta, kartellilain rikkomuksista tai muusta valkokaulusrikollisuudesta, tietosuoja-asioista sekä ihmisoikeuksia ja ympäristövelvoitteita sekä muita sisäisiä ja juridisia säännöksiä koskevista riskeistä ja rikkomuksista.

 

Whistleblower-ilmoittajat voivat rekisteröityä Speak up! -käyttäjiksi omalla nimellään tai anonyymisti. Kaikki vihjeet käsitellään luottamuksellisina. Jos ilmoittajan toivomaa kielivaihtoehtoa ei ole käytettävissä ilmoituskanavalla, whistleblowing-ilmoituksen voi tehdä millä tahansa kielellä. Whistleblowing-portaaliamme ylläpitää kolmas osapuoli, joka isännöi portaalia ulkoisilla, sertifioiduilla (Saksassa sijaitsevilla) palvelimilla. Näin whistleblower-ilmoittajat voivat osoittaa vihjeensä meille anonyymisti ja vailla jäljittämisen pelkoa.

 

Speak up! on käytettävissä kaikilla Internet-yhteydellä varustetuilla tietokoneilla. Napsauta tästä.

 

 

 

Sääntelyn rikkomuksista voi ilmoittaa myös Volkswagen AG -yhtiön 24/7 Whistleblower Hotline -vihjelinjalle. Vihjelinja on käytettävissä vuorokauden kaikkina aikoina, ja siellä otetaan vastaan Volkswagen-konsernin kaikkia merkkejä koskevia vihjeitä – myös anonyymisti. Kaikki vihjepuhelimen kautta saadut yhtiötämme koskevat vihjeet välitetään suoraan TRATON Investigation Officelle.


Whistleblower-vihjelinja on tavoitettavissa seuraavissa numeroissa:

 

+ 800 444 46300  kansainvälinen maksuton numero. Kansainvälinen maksuton vihjepuhelin ei välttämättä ole käytettävissä, sillä kaikki puhelinpalvelujen tarjoajat eivät maasta riippuen välttämättä tue palvelua. Käytä tällöin ilmoitettua maksullista numeroa tai maakohtaista numeroa. 

 

+ 49 5361 946300  maksullinen numero siltä varalta, että paikallinen puhelinpalvelujen tarjoaja ei tue maksutonta palvelua. 

 

 

 

Maa

 

Maksuton numero

 

Paikallinen puhelinnumero

 

Brasilia 0800-5912743 021-23911381
Meksiko 001-800-4610242 0155-71000355
Slovakia 0800-002576 02-33325602
Yhdysvallat 833-6571574 908-2198092
Etelä-Afrikka 0800-994983 021-1003533
Malesia 1-800-819523 0154-600099
Argentiina 0800-6662992 011-52528632
Saksa 80 044 446 300 05361-946300

 

 

 

 

Volkswagen AG on valtuuttanut kaksi ulkopuolista asianajajaa (asiamiestä), jotka voivat varmistaa tai edesauttaa, että vihjeet välitetään TRATON Investigation Officelle – pyydettäessä myös anonyymisti.

 

Volkswagen AG -yhtiön asiamiehiä koskevia tietoja löydät täältä.

 

 


Kannustamme ilmoittamaan väärinkäytöksistä sisäisten ilmoituskanavien kautta edellä kuvatulla tavalla. EU:n whistleblower-direktiivin myötä EU:n jäsenvaltiot ovat kuitenkin määritelleet (tai määrittelevät lähiaikoina) ulkoisiksi ilmoituskanaviksi tehtävään osoitettuja viranomaisia, jotka niin ikään ottavat vastaan ilmoituksia väärinkäytöksistä. Voit tarkistaa maakohtaiset tiedot seuraavasta linkistä.  

 

 

Miten raporttisi käsitellään?

Yhtiömme työntekijät, asiakkaat ja muut kolmannet osapuolet voivat milloin tahansa ja millä tahansa kielellä antaa vihjeitä mahdollisista sääntelyn rikkomuksista eri kanavien kautta. Tämän jälkeen vihjeet välitetään Scania Corporate Investigation Officelle tai TRATON Investigation Officelle. Ne huolehtivat perusteellisen ja asianmukaisen tutkinnan luottamuksellisesta ja riittävän nopeasta toteuttamisesta.

 

Scania Corporate Investigation Officessa tai TRATON Investigation Officessa toimivat osaavat ja kokeneet kollegat tutkivat jokaisen mahdollisia väärinkäytöksiä koskevan ilmoituksen perusteellisesti ja sovellettavan konsernikäytännön mukaista prosessia järjestelmällisesti noudattaen. Whistleblower-ilmoittajat saavat ensin vastaanottovahvistuksen Scania Corporate Investigation Officelta tai TRATON Investigation Officelta, joka arvioi tämän jälkeen ilmoituksesi mahdollisten juridisten riskien varalta. Tähän sisältyy ilmoitettua asiaa koskevien kysymysten tarkentaminen ja käytettävissä olevien faktojen kerääminen erityisesti whistleblower-ilmoittajilta. Jos vakavaa rikkomusta on syytä epäillä tämän alustavan arvioinnin perusteella, Scania-yhtiön erityinen tutkintayksikkö aloittaa tutkinnan. Tämän jälkeen TRATON Investigation Office tekee juridisen arvion tutkinnan tuloksista ja asianmukaisia toimenpiteitä suositellaan. Jos vihje antaa aihetta epäillä vähemmän vakavaa sääntelyn rikkomusta, tapaus voidaan siirtää asiaankuuluvalle sisäiselle Scanian elimelle, joka tekee asiasta oman tutkinnan ja arvion mutta joka voi saada ohjeistusta Scania Corporate Investigation Officelta. Whistleblower-ilmoittajat tai asianomaiset työntekijät voivat aina ottaa yhteyttä Scania Corporate Investigation Officeen tai TRATON Investigation Officeen ja tiedustella menettelyn tilannetta ja sen lopputulosta. Tuloksista myös ilmoitetaan niiltä osin kuin se on laillisesti mahdollista ja tiedonsaantitarpeen periaate huomioiden. Käsittelyaika vaihtelee kuitenkin sen mukaan, mitä menettelyssä selvitetään. 

 

Toimittajien ja muiden kolmansien osapuolten mahdolliset Scania-toimittajien toimintasääntöjen ja itsenäisten Scania-tukkumyyjien toimintasääntöjen mahdolliset rikkomukset, mukaan lukien ihmisoikeuksiin ja ympäristövelvoitteisiin liittyvät riskit ja rikkomukset, voidaan ilmoittaa myös Scania Corporate Investigation Officelle tai TRATON Investigation Officelle. Scania Corporate Investigation Office tai TRATON Investigation Office ilmoittaa asiasta vastaaville osastoille, jotka käsittelevät ilmoitetun asian asiaankuuluvalla tavalla. Tähän sisältyy erityisesti tarvittavien toimenpiteiden toteuttaminen rikkomusten ja/tai riskien minimoimiseksi tai eliminoimiseksi.

 

 

Lisätietoja TRATON GROUP -konsernin valitusmenettelyn työjärjestyksestä on täällä. Scania on myös julkaissut ihmisoikeuskäytännön, jossa kuvataan organisaatioon ja toimittajiin kohdistuvat ihmisoikeuksien turvaamista ja kunnioittamista koskevat odotukset.

 

 

Whistleblower-ilmoittajien tietosuoja

Scania kerää ja käsittelee antamiasi henkilötietoja tietoja voidakseen arvioida ja käsitellä ilmoittamaasi vihjettä. Lisätietoja tietosuojasta ja sinulle kuuluvista oikeuksista on täällä

Onko sinulla tuotteitamme tai palveluitamme koskevia huolenaiheita tai palautetta?

Jos sinulla on tuotteisiimme tai ajoneuvoosi liittyviä kysymyksiä tai tiedusteluja taikka meidän tai liikekumppaniemme (kuten autoliikkeiden tai korjaamoiden) palveluita koskevaa palautetta tai valituksia, ota yhteyttä asiakaspalvelukeskuksiimme. 

Onko sinulla muuta kysyttävää?

Voit milloin tahansa ottaa yhteyttä Scania Corporate Investigation Officeen, jos sinulla on whistleblowing-järjestelmää koskevaa kysyttävää tai parannusehdotuksia. Voit ottaa meihin yhteyttä osoitteessa whistleblower@scania.com