Näyttää siltä, että olet sijoittautunut .

Siirry Scania-markkinapaikkaasi saadaksesi lisätietoja.

Uusi Regional BEV

Sähköisesti entistä pidemmälle

Tutustu uuteen työntekijääsi!

Etäyhteydet

Yhteydet ovat avainasemassa

Digitaalinen liitettävyys ja tietojen jakaminen ovat kestävän liikenteen avaintekijöitä. Etäyhteydellä varustetut itseohjautuvat ajoneuvot mahdollistavat kokonaisten järjestelmien koordinoinnin ja hallinnan. Lisäksi ne parantavat tehokkuutta ja turvallisuutta sekä vähentävät merkittävästi hiilidioksidipäästöjä.

Etäyhteydet kehittyvät kuljetusalalla ennätyksellisen nopeasti. Teknologian tuomat hyödyt ovat ilmeisiä, sillä alan kannattavuus perustuu tehokkaisiin virtauksiin.

 

Scanian investoinnit etäyhteyksiin sekä tietojen jakamiseen antavat meille arvokasta tietoa asiakkaidemme tarpeista ja tavoista, joilla he käyttävät tuotteitamme ja palveluitamme tehostaen kuorma-autojen toimintaa. Telematiikkalaitteiden, ajoneuvon tunnistimien, mobiililaitteiden ja muiden ratkaisujen kautta toimivat yhteydet antavat runsaasti tietoa kuorma-autokaluston toiminnasta sekä mahdollisista poikkeamista.

 

Scania on kehittänyt yli 430 000 etäyhteydellä varustetun ajoneuvon reaaliaikaisten tietojen perusteella palveluja, jotka pienentävät polttoaineenkulutusta ja CO2-päästöjä sekä maksimoivat ajoneuvon käyttöajan. Sopimukset on räätälöity kullekin kuorma-autolle reaaliaikaisten käyttötietojen perusteella. Tuloksena on vähemmän ja lyhyempiä pysähdyksiä, vähemmän öljynvaihtoja ja niistä aiheutuvaa jätettä sekä jopa kaksi päivää vähemmän seisokkeja vuodessa yhtä ajoneuvoa kohden.

 

Jossain vaiheessa, ei ehkä edes kovin kaukana tulevaisuudessa, näemme todennäköisesti itsenäisesti ajavia kuorma-autoja, jotka kommunikoivat tien päällä suoraan keskenään. Näin ajoneuvo voi varoittaa takana olevaa ajoneuvoa tiellä olevasta esteestä tai kovasta myrskystä.

Kuljettajapalvelut

Scania on tarjonnut kuljettajien koulutus- ja valmennuspalveluja maailmanlaajuisesti jo monien vuosien ajan. Etäyhteyksillä varustettujen ajoneuvojen määrä kasvaa tasaisesti. Näiden ajoneuvojen tietokoneet lähettävät tietoja langattomasti kalustonhallintajärjestelmille. Nyt Scania yhdistää etäyhteyksillä varustettujen ajoneuvojen työkalut kuljettajien koulutus- ja valmennuspalveluihin. Tuloksena on Scania Driver Services.

 

Etäyhteyksillä varustettujen ajoneuvojen uudet työkalut mahdollistavat kuljettajakohtaisten, ajotapaa koskevien tietojen keräämisen. Valmentaja analysoi tiedot kuljettajan kanssa puhelimen välityksellä ja auttaa tunnistamaan parannuskohteet, kuten jarrutuskohdat ja rullauksen. Kuljettajan tietoja verrataan myös nimettömästi muihin kuljettajiin, jotta saadaan parempi käsitys toteutettavista parannuksista.

Älykkäät kaivoskuljetusratkaisut

Scanialla on meneillään pilottihanke, jossa kaivostoiminnan koko kuljetusvirtaa arvioidaan valittujen suorituskykymittareiden perusteella. Tiedot lähetetään langattomasti joka sekunti tuotantovirran kuorma-autoista Scanian kenttäkorjaamoon. Korjaamo on vastuussa kuljetettavan materiaalin määrään ja ajoneuvon käyttöaikaan liittyvien sopimustavoitteiden saavuttamisesta. Näin keskeiset päätökset, jotka vaikuttavat kaivoksen toimintaan, voidaan tehdään reaaliajassa. Tämä on ensimmäinen askel kohti kuljetuspalvelujen arviointia niiden tehokkuuden ja logistiikkavirran tuotantomäärien suhteen eikä pelkästään investointikustannusten perusteella.