Näyttää siltä, että olet sijoittautunut .

Siirry Scania-markkinapaikkaasi saadaksesi lisätietoja.

Vaihtoehtoiset polttoaineet

Paras vaihtoehto

Sähköistymisen sekä muiden ratkaisujen yleistymistä odotellessa biopolttoaineet ovat paras ja joissakin tapauksissa ainoa käytettävissä oleva vaihtoehto hiilidioksidipäästöjen merkittävään vähentämiseen lyhyellä aikavälillä.

Scanialla on markkinoiden suurin valikoima moottoreita, joita voidaan käyttää fossiilisten polttoaineiden sijaan vaihtoehtoisilla polttoaineilla, aina etanolikäyttöisistä kuorma-autoista ja linja-autoista nestemäisellä tai paineistetulla biokaasulla toimiviin ajoneuvoihin. Kaikissa Euro 5- sekä Euro 6 -moottoreissamme voidaan käyttää vetykäsiteltyä kasviöljyä (HVO) ja lähes kaikissa ajoneuvoissamme FAME-biodieseliä. Olemme kehittäneet tätä tuotevalikoimaa jo yli 25 vuoden ajan, alkaen 1990-luvun etanolilla toimivista busseista.

 

Kuljetusalalla biopolttoaineet voivat vaikuttaa lähes välittömästi hiilestä irtautumiseen. Pathways Study -tutkimuksen mukaan näiden uusiutuvien polttoaineiden käyttäminen on nopein tapa vähentää merkittävästi hiilipäästöjä.

 

Biokaasun rajallinen tarjonta on edelleen haaste kuljetusalalla. Ennen kuin tämä ongelma on ratkaistu, maakaasulla on edelleen tärkeä rooli kestävässä kuljetusjärjestelmässä, koska se antaa meille mahdollisuuden lisätä kaasuajoneuvojen määrää ja kannustaa siten kaasuratkaisujen käyttöönottoon. Sillä välin teemme yhteistyötä kumppanien kanssa biokaasun jakeluinfrastruktuurin parantamiseksi nopeasti.

VETYKÄSITELTY KASVIÖLJY (HVO)
 

Vetykäsitellyn kasviöljyn (HVO:n) tuotanto on nykyaikainen tapa tuottaa laadukkaita biopohjaisia dieselpolttoaineita tinkimättä polttoainelogistiikasta, moottoreista, pakokaasujen jälkikäsittelylaitteista tai pakokaasupäästöjen vähentämisestä.

Vetykäsiteltyä kasviöljyä voidaan valmistaa eri lähteistä, kuten jäte-, rapsi- ja palmuöljystä sekä eläinrasvasta. Näiden raaka-ainelähteiden käyttäminen vähentää merkittävästi kasvihuonekaasujen määrää. Optimaalisessa tilanteessa hiilidioksidipäästöt voivat laskea jopa 90 prosenttia tavanomaiseen dieselpolttoaineeseen verrattuna.

 

Biodiesel
 

Biodieseliä (Fatty Acid Methyl Ester, Fame) voidaan valmistaa eri lähteistä, kuten rypsistä, rapsista, muista kasveista ja kierrätysruokaöljystä. Lisäksi biodieselin etuina on nestemäinen olomuoto ja hyvä saatavuus.

Biodiesel sekoitetaan pääasiassa dieseliin tai sitä käytetään yksinään 100-prosenttisessa muodossa. Optimaalisessa tilanteessa hiilidioksidipäästöt voivat laskea jopa 85 prosenttia tavanomaiseen dieselpolttoaineeseen verrattuna.

 

Biokaasu
 

Biokaasua voidaan valmistaa eri lähteistä, mutta kustannustehokkainta ja ekologisesti kestävintä on käyttää raaka-aineena paikallista jätevettä tai jätettä. Biokaasu ja maakaasu ovat samaa ainetta, mutta biokaasu on uusiutuvaa ja maakaasu fossiilista. Molempia voidaan käyttää rinnakkain.

 

Maakaasu
 

Maakaasu on maankuoren alta saatavaa metaanikaasua. Sitä tuotetaan erillisistä kaasuesiintymistä tai sitä otetaan talteen öljynporauksen yhteydessä. Maakaasu on fossiilinen polttoaine, mutta metaanimolekyyli sisältää vain yhden hiiliatomin. Palamistuotteena syntyvät hiilidioksidipäästöt ovat täten pienemmät kuin vastaavan dieselmoottorin.

 

Bioetanoli
 

Nykypäivän kuljetusalalla bioetanoli on yleisimmin käytetty biopolttoaine. Bioetanoli on vaihtoehtoisista polttoaineista myös se, jota voidaan todennäköisimmin toimittaa suuria määriä tulevaisuudessa. Bioetanolin suuri etu on, että se on nestemäistä ja sitä on runsaasti saatavilla kaikkialla maailmassa.

Sitä voidaan tuottaa monista raaka-aineista, kuten sokeriruo'osta, vehnästä ja maissista. Tarkoitukseen sopii myös tärkkelys- ja sokeripitoinen jäte kuten selluloosa sekä leipä. Lisäksi bioetanolia on suhteellisen helppoa tuottaa pienimuotoisestikin. Optimaalisessa tilanteessa hiilidioksidipäästöt voivat laskea 90 prosenttia tavanomaiseen dieselpolttoaineeseen verrattuna.

 

Hybridi
 

Hybridi toimii sähköenergialla ja biopolttoaineella. Tämä pienentää merkittävästi polttoaineenkulutusta, mikä vähentää päästöjä. Hybridiajoneuvot tuottavat myös vähemmän melua, mistä on hyötyä esimerkiksi ajettaessa kaupungeissa aikaisin aamulla, myöhään illalla ja yöllä.

Kun toimitukset hoidetaan ruuhka-aikojen ulkopuolella, hyödyt muun muassa ajoaikojen lyhenemisestä sekä polttoaineenkulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen vähenemisestä. Lisäksi ajoneuvon käyttöaste nousee. Optimaalisessa tilanteessa hiilidioksidipäästöt voivat laskea jopa 90 prosenttia tavanomaiseen dieselpolttoaineeseen verrattuna.

 

Pistokehybridi
 

Pistokehybridijärjestelmällä varustetut kuorma-autot on helppo ladata täyteen ennen työvuoron alkua. Akkujen varaustasoa voidaan täydentää kuljettajan työvuoron aikana, kun kuorma-auto on pysäköity kuormaamista tai kuorman purkamista varten, sekä myös kuljettajan lepotaukojen aikana.

Tämä sähköisen voimansiirron ja perinteisen moottorin yhdistelmä vähentää polttoaineenkulutusta, päästöjä sekä melutasoa. Hybridissä CO₂-päästöt ovat jopa 90 prosenttia pienemmät tavalliseen dieseliin verrattuna (hybridin ja HVO:n yhdistelmällä).