Заведи ме в Скания България .
За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.
България

изберете вашия регион за продажби

Select production unit посетете scania.com

региона на продажбите
Production units

2698 ЕВРО* ЗА <br/>ТРИ ГОДИНИ

See how much your fleet can save by using the correct engine oil


Преминаването от предишно поколение масла към най-новото масло LDF-4 на Scania е оптималната инвестиция във вашия двигател и вашата икономия. Scania LDF-4 не само допринася за пестене на гориво, но подобрява работните характеристики, като намалява износването на двигателя и отрицателните последици върху системите за последваща обработка на газовете.

В този пример използвахме автомобил за превоз на дълги разстояния, който изминава по 180 000 km на година при среден разход на дизел 25 l/100 km. Цените на дизела са различни, затова използвахме официалните данни за цените на горивата от DKV. Също така включихме седем смени на маслото през тригодишния период.

Икономията на разходи на LDF-4 на Scania се дължи на по-добрия разход на гориво и на факта, че е необходима само една смяна на филтъра за твърди частици вместо две. Изпитанията в реални условия са показали, че LDF-4 намалява разхода на гориво с поне 1% и потенциално с 3 – 6%.

Изчисление за 36 месеца

Гориво

Подобрен разход на гориво
1%/1350 l
Цена на дизела
1,547 евро/l
Икономии на разходи за дизел
-2088 евро

Смяна на маслото

Брой смени на маслото
7
Обем за една смяна на маслото
40 l
Цена на масло LDF-4 в сравнение с LDF-3
+1 евро/l
Цена на маслото
+210 евро

Филтър за твърди частици

Използване
1 вместо 2
Цена на филтър
-820 евро **

Общо икономии на разходи

Fuel
-2088 Euro
Oil change
+210 Euro
Particle filter
-820 Euro
Total
-2698 Euro / 36 months***

*) Действителните икономии зависят от работните условия, текущото гориво и цените на горивото.

**) Търговците могат да определят собствени цени.

***) Формула: 3 години x (180 000 km x 2,5 l/km x [местна цена на горивото в евро]) + 820 евро – (7 смени на маслото x 1 евро цена висококачествено x 30 литра).