Заведи ме в Скания България .
За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.
България

изберете вашия регион за продажби

Select production unit посетете scania.com

региона на продажбите
Production units
Енергийни решения
ЕКОЛОГИЧНОСТ

ЕКОЛОГИЧНОСТ

ЕКОЛОГИЧНИ И МОЩНИ

Scania помага на своите клиенти да преминат към по-надеждни и „зелени“ горива – с мощните двигатели, които могат да работят със 100% HVO или биодизел, като дизелово гориво, смесено с RME, или биогаз и природен газ.

Технологията Stage IV/Tier 4f

Scania отговаря на изискванията на най-строгите закони за емисиите, като при това покорява склоновете на Япония.

НАМАЛЕНИ ЕМИСИИ

РАБОТИ С HVO

Всеки двигател на Scania може да работи с хидрорафинирано растително масло (HVO) – алтернативно гориво с характеристики, подобни на тези на дизеловото гориво, но с възможност за намаляване на емисиите на CO2 с до 90%. Освен това, много от двигателите на Scania могат да работят със смесен дизел, например дизелово гориво, смесено с RME, или с биогаз и природен газ.

ПРЕЦИЗНО ПОДАВА ГОРИВОТО

Със Scania XPI имате система за впръскване на гориво, която извършва постоянно прецизно регулиране, за да гарантира оптимално подаване на гориво. Системата променя обема и момента на впръскване, с което намалява разхода на гориво и емисиите, без да ограничава увеличаването на въртящия момент.

ДАВА ВИ КОНТРОЛ

Ние създадохме Scania EMS (система за управление на двигателя), за да ви дадем сигурен контрол върху всички аспекти на работата на двигателя, както и върху емисиите – от впръскването на гориво до обработката на изгорелите газове. Освен това, EMS извършва усъвършенствана диагностика и регистрира подробни оперативни данни за анализ.

НАМАЛЯВА ЕМИСИИТЕ НА NOx

Нашите двигатели използват EGR за управление на емисиите в горивната камера чрез добавяне на изгорелите газове към входящия въздух, с което намаляват емисиите на NOx. Освен това, технологията SCR управлява емисиите в системата за последваща обработка, с което намалява драстично количеството азотни оксиди, без да ограничава увеличаването на въртящия момент.