Заведи ме в Скания България .
За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.
България

изберете вашия регион за продажби

Select production unit посетете scania.com

региона на продажбите
Production units
Енергийни решения

Свързани двигатели

Контролирайте дейността си

С услугата за свързани двигатели на Scania няма нужда да се притеснявате от продължителни или непланирани престои и можете да се възползвате от повече аналитични данни за операциите и улеснен мониторинг и управление на автопарка.

Получаване на сведения в реално време

Чрез предоставяне на надеждни данни в реално време от отдалечени местоположения услугата за свързани двигатели на Scania свързва офиса с мястото на извършване на дейностите. Мениджърите на автопаркове и другите служители в офиса могат да следят времето на работа и текущото състояние, местоположението, скоростта, посоката, моделите на движение, разхода на гориво и нивата на емисиите на отделни машини или на целия автопарк.

Тези данни могат след това да се използват за увеличаване на експлоатационното време и оперативната ефективност и за идентифициране на сферите на подобрение. Интуитивен онлайн портал позволява на потребителите да предприемат по-бързи действия при сервизни проблеми, да подобряват планирането на поддръжката, да задават геозони, да определят местата, които създават затруднения, и честотата на товарене и др. Освен това тази услуга може да помогне за получаване на аналитични данни за продуктите и функционира като платформа, която помага да се намалят разходите и въздействието върху околната среда.

16171-003

Проактивна поддръжка

 

Услугата за свързани двигатели допълнително подпомага нашето висококачествено обслужване и възможности за ремонт. Освен че обръща внимание на дребни проблеми преди предстоящо посещение за обслужване а в сервиза, услугата за свързаност позволява на техниците на Scania да диагностицират дистанционно двигателя. При по-сложни проблеми това означава, че могат да дадат бърз съвет и да са сигурни, че ще носят правилните инструменти и части, когато отидат на място. Резултатът? По-дълго експлоатационно време и по-висока производителност.

Нашето предложение на услуги

Scania натрупа богат опит в тази сфера чрез дългогодишната работа със свързани услуги и свързаните близо 350 000 собствени автомобила досега През това време успяхме да разработим и усъвършенстваме нашето предложение за свързани услуги за двигатели за кораби и електрогенератори, както и за индустриални двигатели. Резултатът? Ефективен процес и лесни за използване инструменти, които са фокусирани върху стойността за клиентите.

Пакетите включват следното

Пакет „Мониторинг“ Пакет „Контрол“ Пакет „Достъп до данни“
Работни часове на двигателя
X
X
X
Разход на гориво
X
X
X
Инструмент за планиране на поддръжката (включително генериране на отчети за неизправности)
X
X
X
Отчети за околната среда
X
Местоположение и проследяване
X
X
Геозониране
X

Пакет „Доставчик на оборудване“

Предоставя на производителите на оборудване достъп до всеобхватни данни. Получавайте полезни аналитични данни за бъдещото развитие на продуктите въз основа на информация относно продължителността, честотата и мястото на използване на машините, разхода им на гориво и размера на въздействието им върху околната среда. При поискване производителите, които инсталират телематично устройство, могат да получат първоначален отчет с информация относно това кога и къде е въведено в експлоатация оборудването, което позволява точна регистрация за гаранционни цели.

Изисквания

Нашите свързани услуги изискват инсталирането на телематичното устройство Scania Communicator, което се доставя безплатно към всеки двигател и може да се инсталира от доставчика на оборудването, Scania, или от партньор на Scania. Ако не бъде инсталирано на този етап, могат да се уговорят посещения на място за дооборудване с най-близкия дилър на Scania.

Услуги за ремонт и поддръжка

Ако искате пълен контрол и предвидимост на разходите, ние предлагаме всякакви видове договори за основно и цялостно обслужване. За да научите повече за сроковете и условията на договорите ни за обслужване, свържете се с местния представител на Scania или с доставчика на вашия автомобил, плавателен съд или оборудване.

В допълнение към това Scania Assistance предлага денонощна поддръжка, като ви свързва с координатор, който познава двигателя ви и говори вашия език.

Map

Да поговорим за бизнес

Намерете най-близкия до вас дилър

Пътна помощ от Scania

Ние сме тук да помогнем – 24 часа в денонощието, 365 дни в годината.

Обадете ни се сега
+359 886 660 001
Намерете най-близкия до вас дилър