Заведи ме в Скания България .
За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.
България

изберете вашия регион за продажби

Select production unit посетете scania.com

региона на продажбите
Production units

ECOLUTION

ДА ИЗЛЕЗЕМ ИЗВЪН РАМКИТЕ НА РЕЗЕРВОАРА

Революция в икономията на гориво

Ecolution от Scania е нашето най-цялостно и ефективно решение за увеличаване на икономията ви на гориво. Задълбоченото ни разбиране на вашата дейност ни помага да оптимизираме автомобила ви, да ви предложим персонализирано отношение към водача и разширена програма за поддръжка. Резултатът е понижен разход на гориво и по-ниски емисии на CO₂.

АНАЛИЗ

Оперативните данни от настоящия ви автомобил ни показват как да сведете до минимум консумацията си на гориво и емисиите.

РЕШЕНИЕ

Ние работим заедно, за да оптимизираме вашата спецификация, управление и поддръжка, така че да предложим най-доброто решение.

РЕЗУЛТАТ

Ecolution от Scania осигурява средна икономия на гориво от 10 %, както и намаляване на емисиите на CO₂.

ПО-ДОБЪР БИЗНЕС С ПО-ШИРОКА ПЕРСПЕКТИВА

АНАЛИЗ

Ecolution от Scania се взима според конкретната ви дейност. Всяко решение е съобразено с вашите нужди. За да разберем тези нужди, ние анализираме няколко неща относно вашата работа.

ВАШИЯ ТРАНСПОРТ

Конкретните нужди, свързани със сферата ви на дейност, са естествена предпоставка.

ВАШИЯ ТОВАР

Теглото на товара ви е един от параметрите, който ще се отрази на оптималния избор на трансмисия.

ВАШИТЕ ПЪТИЩА

Топографията на пътищата, скоростта, трафикът – всичко се взима под внимание.

ВАШИТЕ ШОФЬОРИ

Ние анализираме начина, по който водачите ви използват превозното си средство, за да им помогнем да повишат горивната ефективност и да намалят износването.

РЕШЕНИЕ

Резултатите от нашия анализ спомагат за формирането на общата ни цел. Ние работим за желания разход на гориво, като предприемаме действия в следните области.

ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО
ШОФИРАНЕ
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
ПАРТНЬОРСТВО
ТРАНСМИСИЯ
ВЪЗДУШНИ ДЕФЛЕКТОРИ
АЛТЕРНАТИВНИ ГОРИВА
ЗЪБНО ПРЕДАВАНЕ

Оптимизирана спецификация

Превозното средство е предназначено да работи така, че да намалява потреблението на гориво без компромиси с ефикасността. Процесът покрива избора на двигател, зъбно предаване, въздушни дефлектори, системи за поддръжка и възможно използване на алтернативни горива (напр. биогаз, етанол или биодизел).

Трансмисия

Оптимизирано силово предаване означава, че двигателят заедно със скоростната кутия и задният мост са съгласувани така, че да функционират по най-добрия начин с оглед както на горивната ефективност, така и на очакваната работа.

ОПТИМИЗИРАНА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Превозното средство е предназначено да работи така, че да намалява потреблението на гориво без компромиси с ефикасността. Процесът покрива избора на двигател, зъбно предаване, въздушни дефлектори, системи за поддръжка и възможно използване на алтернативни горива (напр. биогаз, етанол или биодизел).

Въздушни дефлектори

Въздушните дефлектори подобряват аеродинамиката на автомобила и намаляват значително въздушното съпротивление. Предлагат се покривни и странични въздушни дефлектори в различни размери, а изборът на дефлектор зависи от конкретната транспортна задача.

ОПТИМИЗИРАНА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Превозното средство е предназначено да работи така, че да намалява потреблението на гориво без компромиси с ефикасността. Процесът покрива избора на двигател, зъбно предаване, въздушни дефлектори, системи за поддръжка и възможно използване на алтернативни горива (напр. биогаз, етанол или биодизел).

АЛТЕРНАТИВНИ ГОРИВА

Един от начините за допълнително намаляване на емисиите на CO2 е посредством използването на алтернативни горива. Биодизел, газ, RME и етанол са примери за подходящи алтернативи и Scania полага всички усилия да повиши използването им в зависимост от нуждите на клиентите.

ОПТИМИЗИРАНА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Превозното средство е предназначено да работи така, че да намалява потреблението на гориво без компромиси с ефикасността. Процесът покрива избора на двигател, зъбно предаване, въздушни дефлектори, системи за поддръжка и възможно използване на алтернативни горива (напр. биогаз, етанол или биодизел).

ЗЪБНО ПРЕДАВАНЕ

Специфицирането на подходящата скоростна кутия и предавателното число ще оптимизира оборотите на двигателя в съответствие с вашия транспортен профил. Scania Opticruise автоматично ще избере най-ефективната предавка.

НАЧАЛО НА ОБУЧЕНИЕТО
СТАРИ НАВИЦИ ЗА ШОФИРАНЕ
ОБРАТНА ВРЪЗКА – НЕЗАБАВНА И ЕЖЕМЕСЕЧНА
СИСТЕМИ ЗА ПОДДРЪЖКА

ОПТИМИЗИРАНО ШОФИРАНЕ

Обучението е дългосрочна инвестиция. Но когато става дума за обучение на водачи, резултатите се незабавни, то помага на водачите и бизнеса Ви по начини, за който може би не подозирате или не считате за възможни. Както новите, така и опитните водачи ще видят дълготрайни подобрения.

НАЧАЛО НА ОБУЧЕНИЕТО

Почти веднага след започване на обучението за водачи на Scania водачът ще започне да шофира внимателно, намалявайки разхода на гориво с до 10%.

ОПТИМИЗИРАНО ШОФИРАНЕ

Обучението е дългосрочна инвестиция. Но когато става дума за обучение на водачи, резултатите се незабавни, то помага на водачите и бизнеса Ви по начини, за който може би не подозирате или не считате за възможни. Както новите, така и опитните водачи ще видят дълготрайни подобрения.

СТАРИ НАВИЦИ ЗА ШОФИРАНЕ

След началното обучение все още е лесно водачите да се върнат към старите си навици, независимо колко добри са били резултатите в началото.

ОПТИМИЗИРАНО ШОФИРАНЕ

Обучението е дългосрочна инвестиция. Но когато става дума за обучение на водачи, резултатите се незабавни, то помага на водачите и бизнеса Ви по начини, за който може би не подозирате или не считате за възможни. Както новите, така и опитните водачи ще видят дълготрайни подобрения.

ОБРАТНА ВРЪЗКА – НЕЗАБАВНА И ЕЖЕМЕСЕЧНА

водачът получава незабавна обратна връзка за ефективността си на шофиране. Един месец след началното обучение водачът получава обаждане с обратна връзка от инструктор на Scania въз основа на информацията, предавана от електронното телекомуникационно устройство в автомобила. Текущата ежемесечна обратна връзка ще гарантира непрекъснато развитие, както и намаляване на разхода на гориво.

ОПТИМИЗИРАНО ШОФИРАНЕ

Обучението е дългосрочна инвестиция. Но когато става дума за обучение на водачи, резултатите се незабавни, то помага на водачите и бизнеса Ви по начини, за който може би не подозирате или не считате за възможни. Както новите, така и опитните водачи ще видят дълготрайни подобрения.

СИСТЕМИ ЗА ПОДДРЪЖКА

Системи, като например системата за активно предсказване на Scania и системата за подпомагане на водача на Scania, му помагат да управлява автомобила по начин, който гарантира възможно най-минималния разход на гориво.

РЕГУЛИРАНЕ НА ВЪЗДУШНИЯ ДЕФЛЕКТОР
СЪСТОЯНИЕ НА ГУМИТЕ
РЕГЛАЖ НА МОСТОВЕТЕ

ОПТИМИЗИРАНА ПОДДРЪЖКА

Ние гарантираме, че автомобилът остава във възможно най-доброто състояние със специално изготвено споразумение. Контролните точки са допълнения към програма за редовна поддръжка, включително проверка на налягането и състоянието на гумите, реглаж на мостовете, регулиране на въздушния дефлектор и др.

РЕГУЛИРАНЕ НА ВЪЗДУШНИЯ ДЕФЛЕКТОР

Тестовете с вятърен тунел и горивните тестове показват, че разходът на гориво на автомобила се влияе до голяма степен от височината на покривния въздушен дефлектор спрямо каросерията. Ъгълът на въздушния дефлектор се регулира в сервиза.

ОПТИМИЗИРАНА ПОДДРЪЖКА

Ние гарантираме, че автомобилът остава във възможно най-доброто състояние със специално изготвено споразумение. Контролните точки са допълнения към програма за редовна поддръжка, включително проверка на налягането и състоянието на гумите, реглаж на мостовете, регулиране на въздушния дефлектор и др.

СЪСТОЯНИЕ НА ГУМИТЕ

Прекалено напомпаните или спаднали гуми могат да ви струват скъпо и дори да ви изложат на опасност. Правилното налягане на гумите осигурява ниско съпротивление на търкаляне и възможно най-малкия разход на гориво и в резултат – дълъг експлоатационен срок на гумите.

ОПТИМИЗИРАНА ПОДДРЪЖКА

Ние гарантираме, че автомобилът остава във възможно най-доброто състояние със специално изготвено споразумение. Контролните точки са допълнения към програма за редовна поддръжка, включително проверка на налягането и състоянието на гумите, реглаж на мостовете, регулиране на въздушния дефлектор и др.

РЕГЛАЖ НА МОСТОВЕТЕ

Неправилно регулираните мостове ще увеличат разхода на гориво. Измерването на мостовете и сходимостта и наклона на колелата и регулирането им при необходимост ще намали износването, а в дългосрочен план и разходите като резултат от удължения срок на експлоатация на гумите. Един градус отклонение обикновено означава над 1% по-голям разход на гориво.

НАБЕЛЯЗВАНЕ НА ЦЕЛТА
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ
ОБЗОРНА СРЕЩА

НЕПРЕКЪСНАТО ПРОСЛЕДЯВАНЕ

Ключ за постигане на целта е тясното сътрудничество между двете страни. Scania има водеща роля във всички дейности, които изискват вашето участие, като ви предоставя ежемесечни отчети за напредъка. Те са последвани от срещи на всяко тримесечие, на които се обсъждат методи за подобряване на цялостната работа.

НАБЕЛЯЗВАНЕ НА ЦЕЛТА

Дейността, която извършвате в момента, определя референтното ниво на разхода на гориво. След това анализът задава целево ниво на разхода, който се съгласува между двете страни. Сътрудничеството е ключов елемент и Scania поема водещата роля при изпълнението на дейностите за непрекъснато усъвършенстване на работата.

НЕПРЕКЪСНАТО ПРОСЛЕДЯВАНЕ

Ключ за постигане на целта е тясното сътрудничество между двете страни. Scania има водеща роля във всички дейности, които изискват вашето участие, като ви предоставя ежемесечни отчети за напредъка. Те са последвани от срещи на всяко тримесечие, на които се обсъждат методи за подобряване на цялостната работа.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

Всеки месец ще получавате отчет за напредъка, в който се посочва референтното и набелязаното целево ниво на разхода на гориво.

НЕПРЕКЪСНАТО ПРОСЛЕДЯВАНЕ

Ключ за постигане на целта е тясното сътрудничество между двете страни. Scania има водеща роля във всички дейности, които изискват вашето участие, като ви предоставя ежемесечни отчети за напредъка. Те са последвани от срещи на всяко тримесечие, на които се обсъждат методи за подобряване на цялостната работа.

ОБЗОРНА СРЕЩА

На всеки три месеца се срещаме и правим преглед на цялостната работа, обсъждаме областите на подобрение и определяме дейностите за непрекъснато усъвършенстване.

РЕЗУЛТАТ

Ecolution от Scania е от финансова полза за бизнеса ви, но и от полза за околната среда. Подобренията ще покажат икономии веднага и в дългосрочен план.

ИКОНОМИЯ НА ГОРИВО

Ecolution от Scania работи. Икономиите на гориво при понастоящем използвани автомобили, участващи в програмата Ecolution, са над 10% в сравнение с референтния автомобил. Спестявате веднага и по време на цялата програма Ecolution.

НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ

Ecolution от Scania драстично намалява разходите ви, като същевременно ограничавате в същата степен вредните емисии. Това е голяма крачка напред към намаляването на екологичните последствия от използването на нашите автомобили.

ПЪТЯТ КЪМ УСПЕХА

„Ecolution е ефективен начин да пестим и да печелим пари. Най-добрата икономия на гориво, постигната от отделен водач, е 16%.“

Йеспер Бундгаард Мадсен

Главен изпълнителен директор на Vendelbo Spedition A/S, Дания

Map

Да поговорим за бизнес

Намерете най-близкия до вас дилър

Пътна помощ от Scania

Ние сме тук да помогнем – 24 часа в денонощието, 365 дни в годината.

Обадете ни се сега
088 666 000 1
Намерете най-близкия до вас дилър