Заведи ме в Скания България .
За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.
България

изберете вашия регион за продажби

Select production unit посетете scania.com

региона на продажбите
Production units
Автобуси

Производителност

100% качество от Scania

Чист, зелен и красив инженеринг

Scania Interlink предлага изключителна комбинация от гъвкавост, горивна икономичност и най-широката гама от опции за горива на пазара.

Биогаз/природен газ
HVO
Биодизел
Дизел

Ниско ниво на шума, по-ниски емисии

Биогаз може да се произвежда от редица източници, като най-подходящият начин е да се използват локални отпадъци. Той е също горивото, което осигурява най-голямо намаляване на емисиите за парите, на които текущо се предлагат биогоривата. Природния газ е изкопаемо гориво, но предлага ползи за околната среда по отношение на ниски нива на шум и по-ниски емисии от дизеловото гориво.

Създаден от отпадъци

HVO представлява висококачествено био-базирано дизелово гориво, което може да се произвежда от различни източници – като отпадъчни масла, рапично масло, палмово масло или животинска мас.

Работи с растително масло

Биодизелът е възобновяемо дизелово гориво, произведено от растително масло. То е лесно за работа и може да се използва при повечето дизелови двигатели на Scania.

Използван най-вече при дълги разстояния

Дизелът все още е най-разпространеният избор за работа при дълги разстояния, но алтернативите, ежедневно, печелят позиции.

Обуздаване на климатичните промени

„Продуктовото ни портфолио никога не е било по-голямо и по-екологично.“

Карин Радстрьом

Ръководител автобуси, Scania

Напред към независещ от изкопаемите горива автобусен парк

Норвежкият доставчик на градски транспорт Nobina Akershus осъществи доставката на 36 автобуса на газ Scania Euro 6. Автобусите за употреба в гаража на компанията в град Ши, южно от Осло, са част от стратегията на региона за използване на неизкопаеми горива.

Map

Да поговорим за бизнес

Намерете най-близкия до вас дилър

Пътна помощ от Scania

Ние сме тук да помогнем – 24 часа в денонощието, 365 дни в годината.

Обадете ни се сега
088 666 000 1
Намерете най-близкия до вас дилър