Заведи ме в Скания България .
За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.
България

изберете вашия регион за продажби

Select production unit посетете scania.com

региона на продажбите
Production units

МОДУЛНА СИСТЕМА

Човекът зад модулната система

Макар че е невъзможно само един човек да се определи като създателят на високопочитаната система от модулни изделия на Scania, несъмнено първият технически директор на компанията Сверкер Шьострьом играе важна роля за нея.

В началото на 50-те години Scania-Vabis има още много да желае от доставките си на компоненти и материали от Германия и другаде. Положението станало толкова критично, че компанията била принудена да преустанови голяма част от работата си по разработката на нови превозни средства и двигатели. Компонентите били неправилно оразмерени, а материалите били повредени или не напълно тествани, което довело до по-малък или по-голям размер на части и компоненти.

За справяне с тези проблеми с качеството Scania-Vabis се обръща към новоназначения Сверкер Шьострьом, 27-годишен лиценциат по технологии в областта на инженерната физика от Кралския институт по технологии в Стокхолм и експерт по якостта на материалите.

Шьострьом започва систематично да проверява натоварванията, на които са подложени камионите в практическите операции. „Резултатите от тези измервания често напълно противоречаха на преобладаващите тогава разбирания за това как се изчислява якостта на даден компонент“, казва Шьострьом в интервю от 2004 г. „В онези дни изчислителните практики се базираха на изчисляване на якостта на компонент при статични натоварвания без оглед на реалната употреба. Бяхме принудени да направим преоценка на това.“

„Преобладаващото мнение по това време например беше да има един диференциал за всеки размер на двигател, независимо от приложението. Според нашите открития това беше напълно погрешно. Мощността на двигателя не беше от голямо значение. Основните фактори за оразмеряване бяха брутното тегло на превозното средство и топографията на транспортния маршрут.“

През 1961 г. Шьострьом става първият технически директор на Scania-Vabis. От 60-те години насам производството на камиони нарасна драстично и Scania-Vabis изнася все по-голям дял от продуктите си. В същото време камионите стават по-сложни. Клиентите стават все по-взискателни и камионите често трябва да се използват при напълно нови условия.

„Това създаде необходимост от класификация на различните приложения на камионите“, казва д-р Шьострьом. „С внимателно балансирани стъпки на здравина за различните видове компоненти можехме да задоволим различните нуждите на клиентите с ограничен брой компоненти. Това също така доведе до намаляване на теглото на крайния продукт.“

Конкурентите на Scania твърдят, че е невъзможно да се създаде ефективна модулна система, но фокусът на Scania върху тежките превозни средства е от решаващо значение. По-нататъшният напредък се основава на конструктивното сътрудничество в рамките на звената за научно-изследователска дейност на компанията.

„Заедно разработихме гамата GPRT, със звената ни за производство на кабини и рами. Концепциите започнаха да се оформят в края на 60-те години, когато работехме с нови кабини. Постигнахме консенсус: ако можехме да произведем изцяло нова гама, как щеше изглежда тя?“

Първият модел в новата гама напълно модулни камиони бе закритият камион Т, представен през април 1980 г.

Пълната гама GPRT, базирана на четири типа кабини, се наричаше серия 2 и бе представена през декември 1980 г.

Новата гама бе разделена на три основни класа натоварване: M (среднотоварни), H (тежкотоварни) и E (изключително тежкотоварни) въз основа на използването на камиона.

Новата гама камиони постига това, което почти може да се нарече съвършенство, когато става въпрос за модуларизация. От ограничен брой основни компоненти Scania е в състояние да създаде почти неограничен брой варианти на камиона, адаптирани към специфичните нужди на отделните клиенти.