Заведи ме в Скания България .
За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.
България

изберете вашия регион за продажби

Select production unit посетете scania.com

региона на продажбите
Production units

Персонализирани функции

Услуги за подобряване на бизнеса

Персонализирани функции зад часовника съставен от камиони

В течение на 20 години Scania фино коригира и проектира цяло ново поколение камиони и услуги. За да го подложи на изпитание, Scania създаде първия в света часовник съставен от камиони, с подкрепата на серия от услуги за подобряване на бизнеса. Всички проектирани за единствения бизнес, който има значение. Вашият.

Услуги за водачи

Даващи възможности за управление на бизнеса ви

Производителност

Осигурява изключителна производителност и мощност