Заведи ме в Скания България .
За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.
България

изберете вашия регион за продажби

Select production unit посетете scania.com

региона на продажбите
Production units

Строителен процес

Уравновесен поток

Персонализирани за всяка фаза

Големите проекти в строителството и инфраструктурата са сложни операции, при които гладко и добре функциониращите логистични вериги са ключът към по-добра рентабилност.

Scania е извършила задълбочен анализ на индустрията със цел да определи предизвикателствата пред които са изправени транспортните компании и доставчиците при различните фази на реализация на един строителен проект.

В замяна Scania може да предостави най-добрите, персонализирани решения на своите клиенти. Всички компании работещи в строителната индустрия играят важна роля за създаване на плавно протичане на строителния процес.

Byggbild_for_korr_20170509

1. РАЗКОПКИ И РАЗРУШАВАНЕ

На първо място обектът трябва да се подготви за строителния проект. Самосвалите извозват изкопания материал и разкриват нови агрегати. Тракторите с бордови ремаркета често се използват за транспортиране на машини до и от обекта. Ще намерите също и машини като самосвали, багери, колесни товарачи, каменотрошачки и генераторни агрегати, всички от които могат да се оборудват с двигатели на Scania, които са създадени с помощта на модулната система и използват ограничен брой доказани компоненти. Това осигурява на клиентите бърз и надежден достъп до резервни части и услуги. При по-големите проекти често се изисква изграждането на поддържаща инфраструктура и временни пътища.

2. КАРИЕРА ЗА ЧАКЪЛ

Каменоломните и кариерите за чакъл произвеждат агрегатите, които могат да се използват на строителните обекти. Те включват пясък, чакъл, трошен камък, шлака и рециклиран натрошен бетон. В тези случаи самосвалите играят важна роля, както и съчленените самосвали, колесните товарачи, генераторните агрегати и каменотрошачките, всички от които могат да бъдат оборудвани с двигатели на Scania.

3. БЕТОНЕН ЦЕНТЪР

Бетонният център доставя материали за строителството на строителния обект. Изходните суровини включват пясък, вода, агрегат от близка кариера за чакъл, летлива пепел, поташ и цимент, или битум. В тези случаи самосвалите и бетонобъркачките доказва стойността си във веригата от стойности, при транспортирането на материали, както към бетоновия център, така и към строителните обекти.

4. ДЕПО ЗА ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ

Големите инфраструктурни проекти често създават големи обеми излишен материал, като скали, пясък и натрошен бетон. Тези материали често се рециклират обратно в потока на други строителни проекти, като например към една кариера за чакъл (виж: 2). На обекта на депото за отпадъчни материали са необходими различни видове превозни средства. Самосвалите транспортират материала от строителния обект, а оборудвани с двигатели на Scania булдозери могат да се използват за възстановяване на ландшафта.

5. ПОЛАГАНЕ НА ОСНОВИ и СТРОИТЕЛСТВО

Това е момента, когато нещата започнат да се оформят. Самосвалите внасят необходимия материал; тежкотоварните камиони докарват тежки машини и строителни материали; скиповите и подемни товарачи събират отпадъчните материали от обекта; оборудваните с двигатели на Scania мобилни кранове преместват градивните елементи; бетонобъркачките внасят цимент в обекта, който се изпомпва до желаното място с помощта на бетон-помпи; а оборудваните с двигатели на Scania компресори и генератори осигуряват електричеството. В тази интензивна среда само тази строителна фирма, която успява да постигне гладко протичане на операциите в логистичната верига, може да бъде рентабилна.

6. СВЪРЗАНИ КЪМ СЕРВИЗ

При циркулирането на камионите в потока на логистиката, данните за превозното средство се предават на оператори използващи Scania Fleet Management, системата за управление на автопаркове на Scania. Тя се използва за следене на превозните средства, за планиране и оптимизиране на поддръжката, за проследяване на водачите дали отговарят на предварително зададените цели, както и за други услуги свързани с превозното средство и водача. Доставката на сервизни услуги и на части се организира от мощната сервизна мрежа на Scania включваща 1700 сервизни точки по света, на пътя чрез системата Scania Assistance или на обекта чрез полевия сервиз на Scania. В допълнение на това сервизните услуги на Scania могат да бъдат персонализирани, за да осигурят поддръжката и ремонтите на надстройките и ремаркетата.