Заведи ме в Скания България .
За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.
България

изберете вашия регион за продажби

Select production unit посетете scania.com

региона на продажбите
Production units

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Насърчаване на иновативна култура

Иновации, които увеличават експлоатационното време

Scania инвестира значителни средства в научно-изследователски дейности на водещо световно ниво. Клиентите търсят надеждни и иновативни решения, които увеличават експлоатационното време на превозните средства.

След успешното въвеждане на гамата двигатели Euro 6 на компанията фокусът на Scania продължава да бъде върху транспортни решения за ниски нива на емисиите. В близко бъдеще компанията също така ще засили фокуса си върху алтернативни горива и хибридизация.

Капацитетът на Scania за иновации нараства в резултат на непрекъснатото й сътрудничество с университети, научно-изследователски институти, доставчици, клиенти и други партньори. Това дава възможност за поощряване на иновативна култура, за осигуряване на уменията, необходими за бъдещ растеж и развитие, както и за насърчаване на идеи за постигане на по-екологични транспортни решения. Scania си сътрудничи с шведския технологичен институт KTH Royal, университета Чалмърс, университетите в Люлео и Линшьопинг и др. Друг важен актив е наличието на достъп до глобалната мрежа за развитие на групата Volkswagen.

С ползите, които Scania печели от работата си с Volkswagen и академичните партньори, компанията е в състояние да реагира по-бързо на тенденциите и новите технологични разработки и в резултат на това бързо да намира решения. Технологичното лидерство се основава на сътрудничество с подходящите партньори.

Разбирането на ежедневните дейности на клиентите е от първостепенно значение. Като световен фактор на пазара Scania трябва да адаптира глобални решения към потребностите на конкретния пазар. В нови пазари и сегменти с различни условия на работа фокусът може да бъде насочен към приспособяване на съществуващите продукти към местните изисквания, като например конкретни разстояния на шофиране или използване на капацитета. Или може да е към разработването на нови продукти. Енергийните ресурси и политики се различават между отделните държави, а това означава, че Scania трябва да проявява висока степен на гъвкавост и да е готова да предлага широка гама от решения.

Сферата на свързаните превозни средства дава ценен принос за научно-изследователска дейност на Scania. Събирането на данни дава възможност да се анализира работата на превозното средство при широк спектър от работни условия. Данните могат също така да служат за анализ на поведението на водачите, който да се използва при разработването на нови усъвършенствани системи за помощ на водача.