Заведи ме в Скания България .
За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.
България

изберете вашия регион за продажби

Select production unit посетете scania.com

региона на продажбите
Production units

УСТОЙЧИВ ТРАНСПОРТ

Икеа насърчава алтернативните горива

Икеа: „Насърчаваме нашите превозвачи да използват алтернативни горива“

Икеа има амбициозни цели за намаляване на своите емисии на парникови газове. Компанията се стреми към намаляване на емисиите на въглероден диоксид в транспорта и услугите с 30 % до 2020 г.

Скот Хемпхил, разработчик „Глобална устойчивост“ в „Транспорт и услуги“ на Икеа, казва, че мебелният гигант насърчава превозвачите да използват по-икономични превозни средства и все повече търси алтернативни горива, за да намали въглеродия си отпечатък.

„Ние вече работим с много превозвачи, които използват алтернативни горива, като например HVO, биометан или различни видове газ – сгъстен или втечнен природен газ“, казва той. „Но тук започваме нашето пътуване, трябва да работим и да си сътрудничим с повече превозвачи, което да ни помогне да намалим емисиите ни на парникови газове.“

Широк спектър от решения за устойчив транспорт

Хемпфил харесва и звука на хибридните технологии. „Това може да бъде много полезно за нас“, казва той. „Доставките до нашите магазини обикновено се осъществяват рано сутринта, така че шумът е нещо, което все повече се налага да вземаме под внимание в бъдеще.“

На неотдавнашно събитие за клиенти и купувачи в транспорта Scania разкри най-широкия спектър от решения за устойчив транспорт в бранша на избрани гости, всички от които имат амбициозни цели за намаляване на въздействието си върху околната среда. Scania доказа, че е възможно да се контролират и намалят емисиите на въглероден диоксид, тук и сега.