Заведи ме в Скания България .
За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.
България

изберете вашия регион за продажби

Select production unit посетете scania.com

региона на продажбите
Production units

Ден на климата в Scania 2019

Нашата мисия

Науката е категорична

Изменението на климата е реалност

Изменението на климата се случва сега и изисква незабавни и амбициозни мерки за предотвратяване на катастрофалните последици върху хората и природата по целия свят.

Парниковият ефект на глобалното затопляне се случва, когато парниковите газове, предимно СО2 от изгарянето на изкопаеми горива, се събират в атмосферата и поглъщат слънчевата радиация, отразена от земната повърхност. Обикновено тази радиация би излязла в Космоса, но парниковите газове задържат топлината, което води до повишаване на температурите на планетата.

Icon of carbon dioxide

Факти за климата

От началото на индустриалната революция през 1750 г. нивата на CO2 са се повишили с повече от 30%. Концентрацията на CO2 в атмосферата днес е по-висока, отколкото когато и да било през последните 800 000 години.

Според температурните измервания от края на 19-и век досега средната температура на земната повърхност се е повишила с около 0,8°C през последните 100 години. Около 0,6°C от това затопляне се е случило през последните три десетилетия.

Източник 1,2 НАСА 2019

Въздействия

Средната глобална температура не трябва да се повишава с повече от 2°C, а най-добре с не повече от 1,5°C. В противен случай ще сме свидетели на следните последици. (3)

ПОВИШАВАНЕ НА НИВОТО НА СВЕТОВНИЯ ОКЕАН: при повишаване на температурата с 2°C нивото на световния океан през 2100 г. ще бъде с 1,04 метра по-високо от това през 1990 г., а жителите на Амстердам ще бъдат заляти до коленете. Необратима „преломна точка“ от 1,24-метрово повишаване ще бъде достигната при повишаване на температурата с 3 – 4°C, а при 5°C нивото на световния океан ще се повиши с 1,43 метра и ще залее крайбрежни градове, като Ню Йорк и Банкок.

КЛИМАТИЧНИ АНОМАЛИИ: от 2010 г. насам преживяхме петте най-горещи години, откакто се правят измервания. Ако глобалната температура се повиши с повече от 2°C, светът ще бъде изложен на ежегодни горещи вълни. Повишение с 3 – 4°C ще превърне Южна Европа в пустиня. Северна Америка, Азия и Австралия вече всяка година са изложени на все по-интензивни дъждове, повече наводнения и по-силни урагани, тайфуни и циклони.

ПО-СЛАБИ РЕКОЛТИ: повишаването на глобалните температури означава, че ще има по-слаби реколти от основни култури, като жито и царевица. При повишаване на температурите с 2°C реколтата ще спадне с 20%, а при 3 – 4° C – с 40%.

СВИВАНЕ НА ПОЛЯРНИТЕ ШАПКИ: Арктика е непосредствено застрашена от глобалното затопляне. В момента ледовете в океана вече са се стопили до безпрецедентните 15%, но тази цифра ще се удвои при глобално повишаване на температурата с 2°C, което ще застраши полярните мечки и други местни животни от изчезване. Масовото топене на леда в Антарктика се е утроило през последното десетилетие.

Източник: 2019 Световен природен фонд  

Преломни точки

Светът трябва да поддържа глобалното повишаване на температурата под 2°C, за да ограничи риска от достигане на преломните точки на необратимо изменение на климата. Дори ако до тази точка например сме спрели да отделяме нови парникови газове, по-високата температура може да разтопи земния слой вечна замръзналост. Това ще освободи големи количества метан, парников газ, който задържа топлината в атмосферата 28 пъти по-ефективно от CO2.

ПАРИЖКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Споразумение за бъдещето

През 2015 г. световните лидери се срещнаха в Париж, за да подпишат споразумение за поддържане на повишаването на глобалната средна температура под 2°C над нивата от прединдустриалната епоха и да продължат усилията за ограничаване на повишаването до 1,5°C. Това значително ще намали рисковете и ефектите от изменението на климата.

„ВЪПРЕКИ ЧЕ СМЕ СВИДЕТЕЛИ НА УНИЩОЖИТЕЛНИ КЛИМАТИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ, ПРИЧИНЯВАЩИ ОПУСТОШЕНИЯ ПО СВЕТА, ВСЕ ОЩЕ НЕ ПРАВИМ ДОСТАТЪЧНО, НИТО СЕ ДВИЖИМ ДОСТАТЪЧНО БЪРЗО, ЗА ДА ПРЕДОТВРАТИМ НЕОБРАТИМО И КАТАСТРОФАЛНО ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА“

– Антониу Гутериш, генерален секретар на ООН

Закон за въглеродните емисии

Международен екип от известни изследователи на климата предлага решение на глобалната икономика за бързо намаляване на въглеродните емисии. Екипът препоръчва изпълнението на пътна карта за въглеродните емисии, основана на просто практическо правило за намаляване наполовина на емисиите всяко десетилетие – a „закон за въглеродните емисии“.

В пътната карта се посочва, че емисиите от изкопаеми горива трябва да се повишават най-късно до 2020 г. и да спаднат до около нула до 2050 г. Законът за въглеродните емисии ще даде на света 75% шанс да постигне целта на Парижкото споразумение, която е повишаването на температурата да се запази под 2°C.

Източник: 2017: Rockström J., et al

Ролята на транспорта

Пътният транспорт е отговорен за приблизително 14% от емисиите на парникови газове и този процент се увеличава. Но с по-добро планиране и по-интелигентна логистика може да се постигне намаляване на CO2 с около 25%.  

Проучване на пътищата на Scania (6) показва, че постигането на нетни нулеви емисии на CO2 за тежкотоварния търговски транспорт до 2050 г. не само е възможно, но е и финансово привлекателно. Трябва обаче да започнем сега. Според проучването биогоривата предлагат най-бързия път „тук и сега“ за по-чист транспорт, но електрификацията е най-евтиният вариант в дългосрочен план и ще бъде ключът за бъдещ устойчив транспорт.  

ПРОУЧВАНЕТО НА ПЪТИЩАТА

Източник: IPCC 2014

6 2018: Scania, the Pathways Study

Двигател на прехода

Нашата посока

Ние в Scania сме ангажирани да движим прехода към устойчива транспортна система.

Освен това сме ангажирани да изпълняваме дейностите си по устойчив начин.

Както с всичко друго, което правим, работата ни, свързана с климата, е базирана на основните ценности, приоритети и принципи, които са илюстрирани от „Къщата на Scania“.

Scania си е поставила амбициозни цели и планове за преминаване към дейности без изкопаеми горива много преди 2050 г.

17269-102

 

СТРАТЕГИЯ 2025


Устойчивостта е в основата на Стратегия 2025 на Scania и намаляването на въздействието върху климата от нашите продукти и нашите дейности ще бъде основен приоритет през следващите години.

Като погледнем преките и непреките емисии, огромната част от общото въздействие върху климата на Scania се генерира при употребата на нашите продукти.

Със стартирането на нашата Стратегия 2025 Scania си поставя нови корпоративни цели, свързани с климата и въздействието на нашите продукти. Тези цели подчертават ангажимента ни да гарантираме, че емисиите от продуктите на Scania отговарят на изискванията на Парижкото споразумение.

В подкрепа на целта ни за намаляване на емисиите на CO2 от автопарка в движение си поставяме също ясни цели, свързани с обема, за автобуси и камиони, работещи с биогориво и електричество.

Тези автомобили ще позволят големи икономии на емисии на CO2, но само чрез усилията на Scania и нейните партньори за гарантиране, че използваното гориво и електричество са устойчиви, т.е. газът трябва да е биогаз, а електричеството да е получено от възобновяеми източници.

ЦЕЛИ ЗА КЛИМАТА НА SCANIA

За да спазваме своите отговорности, ние поставяме цели и проследяваме напредъка както по отношение на емисиите от нашите дейности, така и от автопарка ни в движение.

КАКВО ОЗНАЧАВАТ ЦЕЛИТЕ ЗА ВАС?

 

Тези цели на корпоративно ниво са или трябва да бъдат разбити на съответните по-малки задачи и дейности в цялата организация. Това може да включва отдел, производствена база, бизнес звено, дистрибутор, дилър или сервиз. Намерете кои цели са най-подходящи за вашата дейност.

В допълнение към трите цели за климата на корпоративно ниво Scania предлага най-обширната гама продукти, които използват алтернативите на изкопаемите горива, предлагани на съвременния пазар. Нашето намерение е продължим с това.

Фактите на тази страница са от следните източници:

2019: НАСА; climate.nasa.gov/evidence/

2019: НАСА; climate.nasa.gov/climate_resources/127/global-temperature/

2019: Световен фонд за природата

Rockström J. et al. (2017), A roadmap for rapid decarbonization, Science 6331

2014: IPCC, Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of WorkingGroups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the IntergovernmentalPanel on Climate Change

2018: Scania, the Pathways Study