Заведи ме в Скания България .
За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.
България

изберете вашия регион за продажби

Select production unit посетете scania.com

региона на продажбите
Production units

НАМИРАНЕ НА ТАЛАНТ

Привличане, развитие и задържане на персонала

Привличане на подходящите умения

Днешният глобализиран свят упражнява силен натиск върху големите компании да привличат, развиват и задържат персонала. Изпълнителният вицепрезидент на отдел човешки ресурси Кент Конрадсон казва, че макар че Scania има отлична база с умения, е необходимо да направи повече за постигане на целите на компанията за 2020 г.

Как Scania ще се справи с увеличаващата се конкуренция за намиране и задържане на таланти?

Нашите служители са единственият най-важен фактор за постигане на успех. Никоя от корпоративните ни цели няма да бъде постигната без всеотдайни и мотивирани служители. Целите ни показват, че се стремим да се превърнем в лидер в отрасъла по отношение на екологичния транспорт. Постигането на това изисква да привлечем уменията, които ще ни задържат на тази позиция. Трябва да се базираме на обширния и задълбочен опит, който имаме, и да го насочим към нови роли.

Какви са най-големите предизвикателства по отношение на изграждането и поддържането на такава опитна организация?

Отличното лидерство, което е последователно и устойчиво във времето, ще осигури на Scania 42 000 работни места по света с необходимата рамка за постигане на целите ни. Като световна компания с дейност в над 100 държави вече имаме многообразие сред служителите. Нашето предизвикателство е да извлечем полза от това многообразие, като изграждаме екипи, които се състоят от хора с различен произход, различен опит и различна база от знания.

Доколко добре се възползваме от всички знания и опит, с които разполагаме в нашата глобална организация?

Всяка година около 2500 служители приемат възможността да сменят ролите си в рамките на компанията. Това е фантастичен пример за това как Scania се възползва от опита на различните си отдели по целия свят. Въпреки това е от решаващо значение да продължаваме да се развиваме в тази област в рамките на цялата организация, като дадем възможност за непрекъсната мащабна вътрешна мобилност с възможности за развитие и поемане на нови роли.