Заведи ме в Скания България .
За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.
България

изберете вашия регион за продажби

Select production unit посетете scania.com

региона на продажбите
Production units

ПРОДАЖБИ

Област на работа

Стимулиране на доходност за клиентите

Светът се променя бързо, а заедно с него и бизнес средата. Нашият бизнес модел е съсредоточен върху това как можем да подобрим рентабилността на нашите клиенти.

Дългосрочните взаимоотношения с клиентите са в основата на успеха на Scania. Като им предлагаме правилните продукти и услуги, ние помагаме на клиентите да подобрят оперативните си приходи. Високото качество на превозните средства и услугите увеличава приходите и експлоатационното време за клиентите. Максималният товарен капацитет и гъвкавост също са важни за клиента, за да се осигури стабилен поток от приходи.

Чрез тесния контакт с клиентите се печелят познания за различните нужди на клиентите и отношенията с тях продължават през целия период на експлоатация на превозното средство. Реалната продажба е само отправната точка.