Заведи ме в Скания България .
За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.
България

изберете вашия регион за продажби

Select production unit посетете scania.com

региона на продажбите
Production units

Научно-изследователска дейност

Област на работа

С особено внимание към научно-изследователската дейност

Scania обръща особено внимание на научно-изследователската дейност, за да бъде в крак с технологиите и да стимулира развитие в индустрията.

Вниманието е насочено към устойчиви решения и минимално въздействие върху климата. Всеки детайл в сферата на проектирането, конструкцията и системите се подобрява непрекъснато с цел да се изпълнят изискванията на общността и клиентите.

В научно-изследователския отдел се насърчават иновациите и вниманието е насочено върху решения за бъдещето. Всеки проект започва, като се вземат предвид нуждите на клиентите, променливия свят около нас, действащото законодателство и дейността на нашите конкуренти. Всяка промяна има отражение върху цялото. Консумацията на гориво се съпоставя с мощността на двигателя, безопасността и товарния капацитет. Въпреки това качеството винаги е пръв приоритет.

Компетенциите на научно-изследователския отдел обхващат цялата верига от основните проучвания, изграждането и тестването за осигуряване на качество в рамките на производството и в превозните средства на клиенти, използвани по пътищата по света. Нашата цел е поддържането на широка компетентност, така че да можем да гарантираме, че Scania запазва водещата си позиция в автомобилната индустрия.