Заведи ме в Скания България .
За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.
България

изберете вашия регион за продажби

Select production unit посетете scania.com

региона на продажбите
Production units

ЗАКУПУВАНЕ

Област на работа

Развитие на отношения с доставчици

Стратегията на Scania да бъде лидер в устойчивия транспорт изисква устойчив подход в цялата снабдителна верига. Следователно закупуването играе ключова роля в развитието на компанията.

Фокусът е върху развиването на взаимоотношения с доставчици и отделът за закупуване непрекъснато се стреми да подлага на изпитание, да развива и оптимизира процесите, за да изпълни високите изисквания на Scania. Сътрудничеството, основано на взаимно уважение, е фактор, който допринася за успеха на Scania в тази област.

Основният фокус на работата включва създаването на стратегически планове и дейности за подобряване на качеството, осигуряване на точност и обща стойност на продуктите и услугите на Scania.

Работата често се извършва в рамките на проекти за развитие, които застават начело в глобалното развитие в автомобилната индустрия. Купувачите на Scania отговарят за воденето на преговори, сключването на търговски договори и активното развитие на текущи и бъдещи доставчици.