Заведи ме в Скания България .
За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.
България

изберете вашия регион за продажби

Select production unit посетете scania.com

региона на продажбите
Production units

ПРОИЗВОДСТВО И ЛОГИСТИКА

Област на работа

Непрекъснато усъвършенстване

Производството дава възможност да предизвикате себе си и другите, за да търсите постоянно по-интелигентни и по-добри начини на работа. Непрекъснатото усъвършенстване е естествена част от ежедневните дейности.

Стратегията е да се работи с непрекъснато усъвършенстване, за да се сведат до минимум трудовите злополуки, да се повиши ефективността и да се развият методите на работа. Всички служители допринасят за подобряване на работата - нещо, което поражда ангажиране и гордост.

Работата често се извършва от екипи, работещи в тясно сътрудничество с колеги и мениджъри, и на всеки се дава възможност за развитие в ежедневната работа. Изискванията за качество са високи, което означава, че отговорността се споделя от целия екип.

Търсенето на добре обучени механици винаги е голямо и младите специалисти имат богати възможности за развитие в областите на модерното управление и техните специализации. Многофункционалният контакт дава възможност за по-добро разбиране на продукта, от научно-изследователската дейност до крайния продукт.