Заведи ме в Скания България .
За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.
България

изберете вашия регион за продажби

Select production unit посетете scania.com

региона на продажбите
Production units

Маркетинг и комуникации

Област на работа

Популяризиране на марката Scania

Комуникационните дейности на Scania са насочени към подкрепа на клиентите чрез разпространяване на информация за компанията и за нейните цялостни бизнес решения.

Популяризирайки марката и основните ценности на Scania, в зависимост от местната специфика, специалистите от отдела за комуникация изпълняват задачи, които включват координиране на комуникационните дейности, управление на връзките с пресата и медиите, координиране на дейностите на търговски изложения и организиране на събития, като пресконференции и състезания между водачи.

Целта е повече хора да научат как Scania помага за стимулиране на развитието и рентабилността на клиентите чрез екологични решения, както и да се предоставя информация за нашите продукти, услуги и стойности.