Заведи ме в Скания България .
За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.
България

изберете вашия регион за продажби

Select production unit посетете scania.com

региона на продажбите
Production units

ИТ

Област на работа

Интегриран в основния бизнес

„Информационни технологии” е неразделна част от основния бизнес на Scania, нашите продукти и решения. Необходимите компетенции варират от развитие на системи до техническо обслужване и поддръжка.

Когато работите с „ИТ”, работите в тясно сътрудничество с клиентите, независимо дали задачата касае вътрешни операции или външни клиенти. Днес зависим от технологиите във всеки аспект от нашия бизнес, поради което поддръжката и техническото обслужване са от решаващо значение.

От гледна точка на развитието, трябва да следваме най-новите тенденции. Нашата технология има за цел да оптимизира цялостното решение и да донесе полза на клиентите. Компетенциите на „ИТ” са от голямо значение както за „Продажби”, така и за „Услуги”, за да се разбере как решенията на Scania подпомагат клиента.

Ако вложите креативност и отдаденост на работата, в замяна ние предлагаме възможности за изграждане на голяма мрежа, развиване на уменията ви и принос за бъдещи IT решения. Това е работна среда в непрекъснато развитие, която изисква висока компетентност и гъвкавост.