Заведи ме в Скания България .
За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.
България

изберете вашия регион за продажби

Select production unit посетете scania.com

региона на продажбите
Production units

Човешки ресурси

Област на работа

Тясно сътрудничество в „Човешки ресурси”

Работата в рамките на „Човешки ресурси” се извършва в съответствие с определени процеси и в тясно сътрудничество с организацията.

Тъй като служителите са единственият най-важен фактор за постигане на успех, Scania трябва да привлича, развива и запази персонала. Всеки мениджър е отговорен за своите служители и има подкрепата на „Човешки ресурси” с фокус върху развитието както на организацията, така и на служителите си.

С колеги по целия свят и подкрепата на главния офис, вие ще гарантирате, че Scania разполага с подходящите умения, необходими за посрещане на бъдещите предизвикателства.