Заведи ме в Скания България .
За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.
България

изберете вашия регион за продажби

Select production unit посетете scania.com

региона на продажбите
Production units

Финанси

Област на работа

Работа във финансовата организация

Икономическата гледна точка е решаваща за поддържането на ефективна организация. Финансовата организация на Scania участва във всички части на бизнеса, като играе ключова роля в ежедневните операции.

Служителите в отдела по финансови услуги работят в широк спектър от области, включително счетоводство, финансов контрол, финанси и кредитен анализ. Мисията е да се осигури икономическа гледна точка във всички процеси - от разработката на продуктите до предоставянето на крайния продукт и предоставянето на услуги.

Имате възможност да влияете на решенията в различни области и да допринесете за устойчивостта на Scania, като работодател и като фирма. С други думи, имате възможност за по-добър бизнес.